Gebruiksaanwijzing ACER S182HL QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER S182HL. Wij hopen dat dit ACER S182HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER S182HL te teleladen.


ACER S182HL QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1181 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER S182HL (944 ko)
   ACER S182HL QUICK START GUIDE (2402 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER S182HLQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. Gebruik alleen een stekker en stopcontact die zijn voorzien van een aardeaansluiting. Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. (Apparatuur van klasse I. ) Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. [. . . ] - Herstel het systeem op basis van de in het USB-geheugen opgeslagen replica van Windows XP Embedded en met behulp van het hulpprogramma voor back-up/herstel. Herstel met behulp van opstarten via het netwerk Deze methode wordt geboden via de PXE-server (Preboot eXecution Environment). De PXEserver biedt een client/server-interface gebaseerd op TCP/IP, DHCP en TFTP. Deze methode biedt een beheerder op afstand de mogelijkheid om het besturingssysteem van een client te configureren en op starten via een netwerk. - Een PXE-server implementeren - Sla de replica van Windows XP Embedded en het hulpprogramma voor back-up/herstel (Backup/Recovery Utility) dat later moet worden hersteld, op naar de PXE-server. - Herstel het systeem via het netwerk op basis van de op de PXE-server opgeslagen replica van Windows XP Embedded en met behulp van het hulpprogramma voor back-up/herstel. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding voor PXE Server. Het stuurprogramma voor de monitor installeren Wanneer het besturingssysteem naar het stuurprogramma voor het beeldscherm vraagt, doet u de meegeleverde cd in het cd-rom-station van de computer. De installatieprocedure van het stuurprogramma is niet voor alle besturingssystemen hetzelfde. U kunt ook een lege diskette klaarleggen en het stuurprogramma (driver) downloaden van de hieronder aangegeven Internet website. Website :http://www. samsung. com/ (Wereldwijd) http://www. samsung. com/monitor (VS) http://www. sec. co. kr/monitor (Korea) http://www. samsungmonitor. com. cn/ (China) Het stuurprogramma voor de monitor installeren (Automatisch) Leg de cd in het cd-rom-station. Selecteer uw monitor in de lijst en klik vervolgens op de knop "OK". Als u het volgende scherm ziet, klikt u op de knop "Continue Anyway" (Toch doorgaan). Selecteer de optie "De locatie van het stuurprogramma opgeven" en klik op "Volgende". Selecteer de optie "Een lijst van alle stuurprogramma's op een speciale locatie. . . " en klik vervolgens op de knop "Volgende". Specificeer A:\(D:\station) en klik aansluitend op de knop "OK". Selecteer de optie "Alle hardware weergeven", selecteer de gewenste monitor en klik op "OK". Sluit het dialoogvenster "Eigenschappen voor Beeldscherm" af. besturingssysteem Microsoft® Windows® NT Klik achtereenvolgens op "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm" en dubbelklik aansluitend op het pictogram "Beeldscherm". Klik in het venster Display Registration Information op het tabblad "Instellingen" en aansluitend op "All Display Modes". Selecteer een instelling die u wenst te gebruiken (Resolutie, Aantal kleuren en Verticale frequentie) en klik op "OK". Klik op "Apply (Toepassen)" als het scherm normaal werkt nadat u op Test geklikt hebt. Als het beeld niet goed is, verander dan de instelling (lagere resolutie, kleur of frequentie). Als u geen instellingsmogelijkheid heeft bij All Display Modes, selecteer dan de resolutie en verticale frequentie volgens de Vooraf ingestelde displaymodiScherminstellingen in de gebruiksaanwijzing. Het besturingssysteem Linux Om het X-Venster te kunnen uitvoeren, dient u eerst het X86Config-bestand aan te maken. Druk bij het eerste en tweede scherm op de Enter-toets, nadat het X86Config-bestand is uitgevoerd. [. . . ] Als het beeld gedurende langere tijd stilstaat, kan de afbeelding licht "inbranden". Zet de monitor in de spaarstand of activeer een screensaver, als u gedurende langere tijd de monitor niet gebruikt. Authority De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Reproductie op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co. , Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor rechtstreekse, indirecte of gevolgschade die samenhangt met de verstrekking, kwaliteit of gebruik van dit materiaal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER S182HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER S182HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag