Gebruiksaanwijzing ACER S1213HN QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER S1213HN. Wij hopen dat dit ACER S1213HN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER S1213HN te teleladen.


ACER S1213HN QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1161 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER S1213HN (1105 ko)
   ACER S1213HN ǔ (2295 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER S1213HNQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg het boekje met de veiligheidsinstructies voor nadere details Verwijdering moet plaatsvinden volgens de lokale milieuwetgeving. [. . . ] Wilsonville, Oregon 97070-8238, Verenigde Staten Europees kantoor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederland Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat deze projector conform onderstaande richtlijnen en normen is: EMC-richtlijn 2004/108/EG, EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG, Veiligheid: IEC 60950-1:1e editie Handelsmerken Apple, Macintosh en PowerBook zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. FCC-waarschuwing Opmerking: Deze apparatuur is getest op en voldoet aan de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, krachtens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming tegen gevaarlijke storingen te bieden van installaties in een woongebied. Wijzigingen of aanpassingen van deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door InFocus Corp. Kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongedaan maken. InFocus behoudt zich het recht voor het product en de specificaties op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. [. . . ] Kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongedaan maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER S1213HN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER S1213HN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag