Gebruiksaanwijzing ACER S1213 QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER S1213. Wij hopen dat dit ACER S1213 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER S1213 te teleladen.


ACER S1213 QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1161 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER S1213 (1105 ko)
   ACER S1213 ǔ (2277 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER S1213QUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. 3 Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies Let alstublieft op de veiligheidsinstructies om ongelukken of verkeerd gebruik van de projector te voorkomen. [. . . ] Het contrast en de helderheid van het scherm aanpassen met het zwart niveau van het scherm. MENU Prev. D E Move FG Select 21 Functie Expert Color Functie - Met deze functie kunt u de versterkingsfactor, verzadiging en kleurtoon voor rood, groen, blauw, cyaan, magenta en geel afzonderlijk aanpassen. F Color temp. Smart picture F Gamma curve shift Brilliant color TM F White peaking 10 Black level F Expert Color Reset G G G G Medium Normal 1. Druk op de MENU knop en gebruik de F, G knop om het menu te selecteren. Wanneer het onderstaande venster verschijnt, kunt u met de knoppen D en E de verschillende onderwerpen doorlopen en met de knoppen F en G het scherm naar eigen wens instellen. G On High Press OK Key MENU Prev. D E Move OK De versterkingsfactor voor rood, groen, blauw, cyaan, magenta en geel kan worden aangepast tussen 0 en 100. G De verzadigingsfactor voor rood, groen, blauw, cyaan, magenta en geel kan worden aangepast tussen 0 en 100. G De kleurtoonfactor voor rood, groen, blauw, cyaan, magenta en geel kan worden aangepast tussen -50 en 50. G Druk, herhaaldelijk op de MENU knop om het menuscherm af te sluiten. Red Gain Green Gain Blue Gain Cyan Gain Mgt Gain Yellow Gain Saturation-Red Saturation-Green Saturation-Blue Saturation-Cyan Saturation-Mgt Saturation-Yellow Hue-Red Hue-Green Hue-Blue Hue-Cyan Hue-Mgt Hue-Yellow Reset Prev. D E 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 Move Adjust FG Reset G Druk op de A OK button na selecteren van het [Reset] onderdeel om de originele beeldinstellingen te herstellen. 22 Functie Speciale Menu Opties Taal Selecteren 1. Druk op de MENU knop en gebruik de F, G knop om het menu te selecteren. Druk op de F, G knop om de gewenste taal te selecteren. G De weergave op het scherm (OSD) wordt vanaf nu in de geselecteerde taal getoond. G Druk, herhaaldelijk op de MENU knop om het menuscherm af te sluiten. Language ARC Overscan Flip horizontal Flip vertical Sleep time Auto sleep Set ID Presentation timer MENU Prev. D E F F F English 4:3 Off G G G F F F F Off Off 1 Off FG G G G G Move Select De ARC Functie Gebruiken 1. G Chronometerfunctie: Als u een bepaalde tijd selecteert, wordt deze continu weergegeven in eenheden van minuten (`) en seconden (`'). Ook als andere informatievensters op het beeldscherm verschijnen wordt de resterende tijd opnieuw weergegeven nadat de vensters zijn gesloten. Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, knippert de indicatie 0' 0'' tien maal met tussenpozen van één seconde en verdwijnt dan. Move OK 6. Als de ingestelde tijd door het oproepen van andere menu's verdwijnt, druk dan op de timerknop van de afstandsbediening om de ingestelde tijd opnieuw weer te geven. G U kunt de wektijdfunctie en de chronometerfunctie niet tegelijkgebruiken. U kunt de wektijdfunctie instellen van 5 tot en met 60 minuten met tussenpozen van 5 minuten (Uit, 5, 10, 15, 20, . . . . . . . . 55 en 60 minuten). G U kunt de chronometerfunctie instellen van 1 tot en met 10 minuten met tussenpozen van 1 minuut en van 10 tot en met 60 minuten met tussenpozen van 5 minuten (Uit, 1, 2, 3, 4, . . . Time alarm Time Keeper MENU Exit D E F F Off Off FG G G Move Select 25 Functie Speciale Menu Opties Hoeksteen functie Gebruiken * Gebruik deze functie indien het scherm niet op de juiste hoek van de projector staat en het beeld in een onregelmatige vorm wordt getoond. * Gebruik de Keystone functie alleen indien u de beste hoek niet kunt instellen, omdat het brand op het scherm kan veroorzaken. 1. Druk op de KEYSTONE + of KEYSTONE - knop knop in om het scherm zoals u wenst. G G Keystone wordt aangepast van -20 tot 20. U kunt deze functie ook gebruiken met behulp van de MENU knop. Keystone 0 Blanco functie Gebruiken * Deze functie kan nuttig zijn indien u tijdens een presentatie of vergadering de aandacht van het publiek wilt krijgen. 1. Druk op de BLANK knop. G G Het scherm wordt in een achtergrond kleur getoond. [. . . ] Veeg de lens voorzichtig met een lucht spuitbus of zachte, droge, pluisvrije doek. Om vuil of vlekken van de lens te verwijderen, maakt u een zachte doek vochtig met wat water en neutraal schoonmaakproduct en veegt u het lens oppervlakte voorzichtig. De Projectorkast Reinigen Trek eerst de stroomkabel uit voordat u de projectorkast gaat schoonmaken. Maak een zachte doek schoon met water en een neutraal schoonmaakmiddel en veeg vervolgens over de kast om hardnekkige vlekken te verwijderen. Gebruik geen alcohol, wasbenzine, thinner of andere chemische schoonmaakproducten, deze kunnen de kast aantasten of verkleuren. 35 Informatie De Lamp Vervangen Duur van Lamp onderdeel vervanging Het wijziginterval van de lamp kan afhangen van de gebruiksomgeving van de Projector. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER S1213

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER S1213 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag