Gebruiksaanwijzing ACER PF-801 QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER PF-801. Wij hopen dat dit ACER PF-801 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER PF-801 te teleladen.


ACER PF-801 QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (613 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER PF-801 (5375 ko)
   ACER PF-801 QUICK START GUIDE (715 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER PF-801QUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Furthermore, before the machine enters “Standby” mode, the icon will light up for a few seconds; when the machine is switched off the estimated energy saving will be around the 80% mark. 90°) 40° 40° 40° 40° 9 9 9 9 2 4 (*) Note: 10 minutes after the START, the machine will recalculate the time remaining until the end of the wash cycle on the basis of the load inside it; this value will then be shown on the display. • The detergent is not suitable for machine washing (it should display the text “for washing machines” or “hand and machine wash”, or the like). 12 Instructies voor installatie en gebruik Inhoud Installatie, 14-15 NL Nederlands WASAUTOMAAT NL Uitpakken en waterpas zetten Water en elektrische aansluitingen Technische gegevens Beschrijving van de wasautomaat, 16-17 "Touch-control" bedieningspaneel Het uitvoeren van een wascyclus, 18 Programma’s en opties, 19 Programmatabel Wasopties Wasmiddelen en wasgoed, 20 AQUALTIS PF-801 Wasmiddel Voorbereiden van het wasgoed Wastips Voorzorgsmaatregelen en advies, 21 Algemene veiligheid Balanceersysteem van de lading Afvalverwijdering Handmatige opening van het deurtje Onderhoud en verzorging, 22 Afsluiten van water en stroom Reinigen van de wasautomaat Reinigen van het wasmiddelbakje Verzorging van de trommel Reinigen van de pomp Controle van de buis van de watertoevoer Storingen en oplossingen, 23 Service, 24 13 Installatie NL  Het is belangrijk dit boekje te bewaren, zodat u het op ieder gewenst moment kunt raadplegen. [. . . ] Alle controlelampjes gaan 1 seconde lang aan en op het display verschijnt de tekst AQUALTIS; het controlelampje van de toets zal aan blijven staan en het controlelampje START/PAUSE zal gaan knipperen. Draai de PROGRAMMAKNOP naar rechts of naar links totdat u het gewenste programma heeft geselecteerd; de naam van het programma verschijnt op het display; hieraan worden automatisch een temperatuur en een centrifugesnelheid gekoppeld die naderhand kunnen worden gewijzigd. Laad het wasgoed in en zorg ervoor nooit de laadhoeveelheid te overschrijden die wordt aangegeven in de programmatabel op de volgende bladzijde. Trek het bakje naar buiten en doe het wasmiddel in de speciale vakjes zoals aangegeven in “Beschrijving van de wasautomaat”. Dit kunt u doen met behulp van de knoppen op het bedieningspaneel: Wijzigen van de temperatuur en/of de centrifuge. Het apparaat toont automatisch de maximale temperatuur en centrifuge die voor het ingestelde programma gelden of de laatst geselecteerde waarden, mits deze compatibel zijn met het gekozen programma. Door op de knop te drukken kunt u de temperatuur langzaamaan verlagen, tot aan de koude wascyclus “OFF”. Door op de knop te drukken kunt u het toerental van de centrifuge langzaamaan verlagen, tot aan een complete uitsluiting van de centrifuge “OFF”. Als u nogmaals op de knoppen drukt zult u wederom op de maximale waarden terugkeren. Om de deur te openen tijdens de wascyclus drukt u op de knop START/PAUSE. Als het controlelampje DEUR GEBLOKKEERD uit gaat kunt u de deur openen. Optie "Super Wash"  Deze optie is niet beschikbaar tijdens de programma’s , , , , , , , . Makkelijk Strijken Als u deze optie selecteert zullen het wassen en de centrifuge dusdanig worden aangepast dat er minder kreuken worden gevormd. Aan het einde van de wascyclus zal de wasautomaat de trommel langzaam laten ronddraaien. De controlelampjes Wasmiddelen en wasgoed NL Wasmiddel De keuze en de hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type stof (katoen, wol, zijde…), van de kleur van het wasgoed, de wastemperatuur, de vuilgraad en de hardheid van het water. Een juiste dosering van het wasmiddel voorkomt verspillingen en beschermt het milieu: ook al zijn wasmiddelen biologisch afbreekbaar, toch bevatten ze elementen die het evenwicht in de natuur verstoren. We raden u aan: • waspoeder te gebruiken voor de witte katoenen was en voor de voorwas. • vloeibaar wasmiddel te gebruiken voor fijne katoenen was en voor alle programma’s op lage temperatuur. Het wasmiddel kan voor het starten van het programma in het speciale bakje worden gedaan, of in de wasbol die direct in de trommel wordt geplaatst. Als u een wasbol gebruikt kunt u het programma Katoen met voorwas niet gebruiken.  Gebruik nooit wasmiddelen voor handwas aangezien die te veel schuim vormen. voorbereiden van het wasgoed om Zijde: gebruik het speciale programma “Zijde” alle zijden kledingstukken te wassen. [. . . ] Reinigen van het wasmiddelbakje 1 Verwijder het laatje door op het hendeltje (1) te drukken en het naar voren te trekken (2) (zie afbeelding). Monteer het paneel weer, met de haakjes goed bevestigd in de juiste openingen, voordat u het paneel tegen de machine aandrukt. Verzorging van de trommel • Laat de deur van de wasautomaat altijd op een kier staan om te voorkomen dat er nare luchtjes worden gevormd. Controle van de buis van de watertoevoer Controleer minstens een keer per jaar de watertoevoerbuis. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER PF-801

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER PF-801 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag