Gebruiksaanwijzing ACER PD725P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER PD725P. Wij hopen dat dit ACER PD725P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER PD725P te teleladen.


ACER PD725P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (535 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER PD725P (943 ko)
   ACER PD725P annexe 1 (4796 ko)
   ACER PD725P QUICK START GUIDE (535 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER PD725P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelijkspanningskabel los te nemen, dient u voor een normale werking 6 seconden te wachten alvorens het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel weer aan te sluiten. • Gebruik altijd de door Philips meegeleverde , goedgekeurde voedingskabel. Als uw voedingskabel ontbreekt, neem dan contact op met uw lokale servicecentrum. (Zie Customer Care Consumer Information Center) • Stel de monitor niet bloot aan heftige vibraties of krachtige impact tijdens het gebruik. [. . . ] Het Context Menu (Snelmenu) heeft vier items: • SmartControl Premium - Wanneer dit is geselecteerd, wordt het scherm About (Info) weergegeven. € Select Preset (Voorinstelling selecteren) Toont een hiërarchisch menu met opgeslagen voorinstellingen voor onmiddellijk gebruik. Op een niet-ondersteund scherm dat DDC/CI-compatibel is, ziet u alleen de tabbladen Help en Options (Opties). Beeldoptimalisatie Menu in systeemvak uitgeschakeld Is het systeemvak uitgeschakeld in de voorkeurenmap, dan is alleen de keuze Exit (Afsluiten) beschikbaar. Om SmartControl Premium volledig te verwijderen uit het systeemvak, schakelt u Run at Startup (Uitvoeren bij opstarten) uit in Options (Opties) > Preferences (Voorkeuren). Het systeemvak heeft vijf tems: • Help - Toegang tot de handleiding: open het bestand met de Handleiding via het standaard browservenster. • Technical Support (Technische ondersteuning) - toont de pagina voor technische ondersteuning. € Check for Update (Controleren op updates) - hiermee gaat de gebruiker naar de PDI-startpagina en wordt de versie van de gebruiker gecontroleerd ten opzichte van de nieuwste beschikbare versie. Om SmartControl Premium opnieuw uit te voeren, selecteert u SmartControl Premium in het menu Program (Programma's) of dubbelklikt u op het pictogram op het bureaublad of start u het systeem opnieuw op. Installeer SmartControl Premium en kies SmartDesktop onder Options (Opties). • Via het selectievakje Align to partition (Uitlijnen op partitie) wordt het venster 23 4. Horizontal (Horizontaal) Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in twee evenredig verdeelde horizontale gebieden. Vertical Triple Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in (Verticaal drievoudig) drie evenredig verdeelde verticale gebieden. Voor 90 Partitie 1 horizontaal boven Partitie 2 horizontaal midden Partitie 3 horizontaal onder. Voor 270 Partitie 3 horizontaal boven Partitie 2 horizontaal midden Partitie 1 horizontaal onder. Vertical Split Left (Verticaal splitsen links) Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in twee verticale gebieden, links één gebied en rechts gesplitst in twee evenredig verdeelde gebieden. Voor 90 Partition 1 boven Partition 2&3 onder Voor 270 Partition 1 onder Partition 2&3 boven. Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in twee verticale gebieden, rechts één gebied en links gesplitst in twee evenredig verdeelde gebieden. Analyseert de schermresolutie en verdeelt het beeld in twee evenredig verdeelde horizontale gebieden, boven één gebied en onder gesplitst in twee evenredig verdeelde gebieden Voor 90 Partitie 1 rechts Verticale Partitie 2&3 links Verticaal. Beeldoptimalisatie Naam Horizontal Split Bottom (Horizontaal splitsen onder) Beschrijving Beoordeelt de schermresolutie en verdeelt het scherm in twee even grote horizontale gebieden, het onderste gebied is enkel, het bovenste gebied is verdeeld in twee even grote regio's Voor 90 Partition 1&2 rechterkant Vertical Partition 3 linkerkant Vertical Voor 270 Partition 1&2 linkerkant Vertical Partion 3 rechterkant Vertical. € Als de gebruiker zich voor de monitor bevindt, werkt de monitor normaal, volgens de door de gebruiker bepaalde instellingen zoals helderheid, contrast, kleur enzovoort. € Stel bijvoorbeeld dat de monitor is ingesteld op 100 % helderheid, dan vermindert de monitor het energiegebruik automatisch tot 80 % zodra de gebruiker van zijn stoel opstaat en niet meer voor de monitor zit. [. . . ] 4 Algemene veelgestelde vragen V1: Wat moet ik doen als de monitor na installatie het bericht “Cannot display this video mode” (Kan deze videomodus niet weergeven) toont?: • Maak alle kabels los en sluit de computer aan op de monitor die u vroeger gebruikte. Het stuurprogramma van uw videokaart/grafische kaart en de monitor bepalen samen welke resoluties mogelijk zijn. U kunt de gewenste resolutie selecteren in het Control Panel (Configuratiescherm) van Windows® met de “Display properties” (Eigenschappen van Beeldscherm). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER PD725P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER PD725P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag