Gebruiksaanwijzing ACER P7305W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P7305W. Wij hopen dat dit ACER P7305W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P7305W te teleladen.


ACER P7305W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1149 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P7305W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com/support Veiligheidsvoorschriften 7 Säkerhetsanvisningar Nederlands Svenska • Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. € Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen. Poederkoffie, oploskoffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen. € Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. [. . . ] Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. Steek de stekker in het con- Steek de stekker aan het Zet de schakelaar op “I”. Zet een kannetje onder de De machine vult automa- Na beëindiging van het prokoffieschenkinrichting. Com/support Instructies 11 Instruktioner Nederlands De machine voert een automatische spoelcyclus uit. SV NL HANDMATIGE SPOELCYCLUS MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL 2 1 Zet een kannetje onder de Druk op de toets om de functie voor voorgemalen koffie Leeg het kannetje na beëindiging van de afgifte. SV NL 1 1 3 2 Herhaal twee keer de handelingen van punt 1 tot 3; ga vervolgens verder met punt 5. Zet een kannetje onder de Druk op de toets schenkinrichting voor water. Com/support MAX Controleer of de schenkinrichting voor water goed geïnstalleerd is. Verstrek water totdat het symbool voor "geen water" verschijnt. SV NL EERSTE ESPRESSO / KOFFIE FÖRSTA ESPRESSON/ KAFFE Om twee espresso’s of twee kopjes koffie te zetten, moet tweemaal achterelkaar op de gewenste toets worden gedrukt. De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets te drukken. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing. Let op: Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Anders moet de ontkalkingscyclus opnieuw worden uitgevoerd vanaf het begin en moet gewacht worden totdat deze compleet is beëindigd. De ontkalkingscyclus gaat verder vanaf het punt waar hij werd onderbroken. (indien aanwezig) uit het waterreservoir en vervang deze door het originele witte filtertje. Plaats een ruime kom (1, 5 l) onder de schenkinrichting van Druk op de toets de melkkan en onder de koffieschenkinrichting. Schuif de schenkinrichting van de melkkan er naar rechts uit tot het symbool . Com/support MAX De ontkalkingsoplossing wordt met tussenpozen verstrekt Wanneer dit symbool wordt (duur: circa 25 min). Schuif de schenkinrichting van de melkkan er naar rechts uit tot het symbool . Plaats de kom weer onder de koffieschenkinrichom de spoelcyclus te starten. Indien het waterreservoir niet tot het MAX niveau wordt gevuld, kan de machine vragen drie of meer keer het reservoir te vullen voor de spoeling. [. . . ] NL Spoel het bovenste gedeelte van de melkkan en de melkkan zelf af met lauw water. Plaats het bovenste gedeelte Verwijder de deksel en vul de Zet de deksel weer op de Schuif de schenkinrichting van de melkkan terug en let melkkan met vers water tot melkkan. De machine herinnert eraan dat het nodig is om de melkkan te plaatsen en de schenkinrichting van de kan naar buiten te schuiven. Com/support 1 1 2 Wanneer de machine de af- Schuif de schenkinrichting van de melkkan naar binnen tot gifte van water stopt, is de deze symbool . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P7305W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P7305W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag