Gebruiksaanwijzing ACER P7203 QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P7203. Wij hopen dat dit ACER P7203 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P7203 te teleladen.


ACER P7203 QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (618 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER P7203 (4612 ko)
   ACER P7203 QUICK START GUIDE (720 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P7203QUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve indien toegestaan door de copyrightwetten. Consumententransacties in Australië en het Verenigd Koninkrijk: de vermelde aansprakelijkheden en beperkingen gelden niet voor transacties in Australië en het Verenigd Koninkrijk en hebben geen invloed op de statutaire rechten van de klant. Hewlett-Packard Company Digital Projection and Imaging 1000 NE Circle Blvd. 8 Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Mogelijke bronnen zijn: · · Digitale VHS (D-VHS)-speler HDTV-ontvanger met satellietschotel · · DVD-speler Digitale TV-tuners De meeste van deze bronnen hebben een analoge video-uitgang, een standaard VGA-uitgang of een YPbPr-formaat (standaard). De projector kan HTDV-gegevens verwerken via een componentvideo-aansluiting. Gebruik een componentvideokabel (optioneel accessoire) om deze beelden weer te geven. De volgende standaarden worden ondersteund door de HDTV-functie: · · · 480i 576i 720p (50/60 Hz) · · · 480p 576p 1080i (50/60 Hz) 4. Aansluiting 17 S-video-apparaten aansluiten Audiokabel S-video-kabel Composietvideo-apparaten aansluiten Audiokabel Composietvideokabel Controleer of de videobron is ingeschakeld en goed werkt als het geselecteerde videobeeld niet wordt weergegeven nadat u de projector hebt ingeschakeld en de juiste videobron hebt geselecteerd. Controleer ook of de signaalkabels op de juiste manier zijn aangesloten. 18 4. Aansluiting Aansluiten op weergaveapparaten Als u uw presentatie zowel op een klein beeldscherm als op het projectiescherm wilt volgen, kunt u de VGA-signaaluitgang op de projector met een extern beeldscherm verbinden via een VGA-kabel. VGA-kabel 4. Sluit het netsnoer aan op de projector en stop de stekker in een stopcontact. 3. Druk op de knop Power (Aan/uit) op de afstandsbediening of op de projector om het apparaat te starten. De knop Power (Aan/uit) knippert tijdens het opwarmen en brandt vervolgens onafgebroken. De projector zoekt een ingangssignaal. U kunt ook op de knop Source (Bron) op de projector of op de afstandsbediening drukken om het gewenste invoersignaal te selecteren. Voor de verschillende signaaltypes zijn er verschillende gebruiksmodi beschikbaar. PC-signaalinvoer Grafische modus Levendige modus Videomodus Energiemodus YPbPr- / S-Video- / Composietvideo-signaalingang Spelmodus Videomodus Bioscoopmodus Energiemodus Zie pagina 26 voor meer informatie. Door de presentatie bladeren U kunt uw PowerPoint-presentatie bedienen door vooruit en achteruit te gaan met de knoppen Page Up en Page Down (Pagina omhoog/ omlaag) op de afstandbediening. Sluit de projector met een USB-kabel aan op uw PC of notebook voordat u deze functie gebruikt. 24 5. Bediening Menubewerkingen De menu's gebruiken De projector beschikt over schermmenu's waarin u de instellingen kunt aanpassen. In het volgende voorbeeld passen we de instelling Keystone (Trapezium) aan. Druk op Menu op de projector of de afstandsbediening om het schermmenu te openen. Wijzig de trapeziumwaarden met de knoppen Links of Rechts op de projector of op de afstandsbediening. 2. Druk op Links of Rechts op de projector of de afstandsbediening om het menu Picture 5. 3. (Beeld) te selecteren. Selecteer Keystone (Trapezium) met de knoppen Omhoog of Omlaag op de projector of de afstandsbediening. Druk op de knop Menu op de projector of op de afstandsbediening om de instellingen af te sluiten en op te slaan. 5. Menu Picture (Beeld) Sommige beeldaanpassingen zijn alleen mogelijk wanneer bepaalde ingangen in gebruik zijn. Aanpassingen die niet beschikbaar zijn, worden niet weergegeven in het scherm. FUNCTIE BESCHRIJVING Via de beeldmodus kunt u de instellingen van het projectorbeeld aanpassen aan het type programma. PC-signaalinvoer 1. Video Mode (Videomodus): geschikt voor het bekijken van films in hun natuurlijke kleur. Economy Mode (Energiemodus): gebruik deze modus om het systeemgeluid te verminderen en het stroomverbruik 20% te verlagen. Door een lagere lichtuitvoer wordt de levensduur van de lamp ook langer. 3. [. . . ] Gebruik alleen een goedgekeurd netsnoer dat geschikt is voor de spanning en de stroom die zijn aangegeven op het etiket van het product. Vermijd overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren. LED De infraroodpoorten op de digitale projector en op de afstandsbediening behoren tot de Klasse 1 LED-apparaten (Light-Emitting Diode), overeenkomstig de internationale IEC 825-1-norm (EN60825-1). Dit apparaat is niet schadelijk, maar de volgende voorzorgsmaatregelen zijn aanbevolen: · · · · Neem contact op met een erkend ACER-servicecentrum voor onderhoud van het apparaat. Denk eraan dat de straal bestaat uit onzichtbaar licht en u deze dus niet kunt zien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P7203

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P7203 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag