Gebruiksaanwijzing ACER P6600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P6600. Wij hopen dat dit ACER P6600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P6600 te teleladen.


ACER P6600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P6600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Compruebe que las tomas de entrada y salida de las rejillas de ventilación no estén obstruidas. € Puede ocurrir debido al olor a humedad producido por las paredes, las alfombras, los muebles o las telas de la habitación. 51 Italiano Istruzioni per il lavaggio / Soluzione dei problemi Biedt maximaal comfort, schone lucht en een optimaal energieverbruik ECONAVI en AUTO COMFORT De juiste keuze voor energiebesparing. De airconditioner combineert een consistent comfortabele, koele of warme luchtstroom met een minimaal energieverbruik. [. . . ] Als het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen worden om mogelijk risico te voorkomen. U wordt ten zeerste geadviseerd de apparatuur te installeren met een differentieelschakelaar of een aardlekschakelaar. Om oververhitting, brand of elektrische schokken te voorkomen: • Steek de stekker goed in het stopcontact. € Men moet het stof op de stekker periodiek afvegen met een droge doek. Stop met het gebruiken van het product, wanneer er een abnormaliteit/storing optreedt en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomschakelaar en de circuitbreker uit. € Er wordt een abnormaal geluid of trilling van de eenheid opgemerkt. € De eenheid stopt onmiddellijk met werken, zelfs als deze ingeschakeld is om te werken. € De ventilator stopt niet, zelfs niet als de eenheid stopt met werken. Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke leverancier voor onderhoud/reparatie. Deze apparatuur moet worden geaard om te voorkomen dat een elektrische schok of brand ontstaat. Voorkom een elektrische schok door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. Meerdere • Deze werking kan niet worden uitgevoerd of wordt stopgezet als een andere binnenunit de modus VERWARMEN activeert. € Druk op en houd de knop ingedrukt totdat u een korte pieptoon hoort, als u deze functie voortaan wilt uitschakelen. € Druk op en houd de knop ingedrukt totdat u een lange pieptoon hoort, om de uitschakeling van het nanoe-G in-filter terug te zetten. NANOE-G NANOE-G 2 Stel de tijd in 2 3 Bevestig SET TIMER • Druk als u de AAN- of UIT-timer wilt uitschakelen op ON of OFF en selecteer respectievelijk of en druk daarna op CANCEL. € Als de timer is uitgeschakeld, handmatig of als gevolg van een stroomstoring, kunt u de timer ON herstellen door respectievelijk OFF te selecteren door op of te drukken en daarna SET op te drukken. € De dichtstbijzijnde timerinstelling wordt weergegeven en wordt in volgorde ingeschakeld. • Wanneer de ON-timer ingeschakeld is , start het apparaat eventueel (tot 35 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt , om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. € De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. 57 Nederlands Opmerking Het gebruik • Hiermee houdt u de kamer geventileerd. • In de stand KOELEN/DROGEN , zwaaien de jaloezieën automatisch naar links/naar rechts en omhoog/omlaag , als AUTO is ingesteld. € In de modus VERWARMEN, als AUTO is ingesteld, is de horizontale luchtspleet op een vooraf bepaalde positie aangebracht. [. . . ] Elke 2 weken • Was/spoel de filters voorzichtig met water om schade aan het oppervlakte van de filters te voorkomen. € Droog de filters goed in de schaduw, uit de buurt van vuur of direct zonlicht. Na 15 minuten looptijd is het volgende temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatlucht normaal: KOELEN: ≥8 °C VERWARMEN: ≥14 °C 2 Sluiten Bij Langdurige Inactiviteit • Schakel de modus VERWARMEN gedurende 2 – 3 uur in. Dit is een manier om vocht dat is achtergebleven in de interne onderdelen grondig te verwijderen en schimmelgroei te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P6600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P6600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag