Gebruiksaanwijzing ACER P244W QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P244W. Wij hopen dat dit ACER P244W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P244W te teleladen.


ACER P244W QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (624 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER P244W (1689 ko)
   ACER P244W QUICK START GUIDE (505 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P244WQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer u een schermbeveiliging (screensaver) gebruikt, schakel dan bij de instellingen hiervan de energiebesparende functies in. De afbeeldingen zijn alleen ter referentie, en mogelijk niet in alle gevallen (of landen) van toepassing. Gebruik geen beschadigde of niet goed bevestigde stekker. Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact en raak de stekker nooit aan met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. Gebruik alleen een stekker en stopcontact die zijn voorzien van een aardeaansluiting. Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of schade aan het apparaat. Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt. Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken. Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen. Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact. Hierdoor kan brand ontstaan. Koppel het netsnoer nooit los als u de monitor gebruikt. De ontkoppeling kan een stroompiek veroorzaken, waardoor de monitor mogelijk beschadigd raakt. Gebruik het netsnoer nooit wanneer het aansluitpunt of de stekker stoffig is. Indien het aansluitpunt of de stekker stoffig is, dient u deze te reinigen met een droge doek. Gebruik van het netsnoer met een stoffige stekker of stoffig aansluitpunt kan een elektrische schok of brand veroorzaken. Installatie Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation. Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan. Zet uw monitor in een ruimte met een lage luchtvochtigheid en zo weinig mogelijk stof. Zo voorkomt u kortsluiting en brand in de monitor. Laat de monitor niet vallen wanneer u hem verplaatst. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en persoonlijke ongelukken. Zorg er bij het plaatsen van het voetstuk van de monitor voor dat het voetstuk geheel op de plank of kast past en er niks uitsteekt. Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken. Plaats het product niet op een onstabiele of kleine ondergrond. Plaats het product op een gelijke en stabiele ondergrond, zodat het niet omvalt en letsel veroorzaakt bij een voorbijganger, vooral kinderen. Plaats het product niet op de vloer. Iemand, vooral kinderen, zou er over kunnen struikelen. Zorg dat het product niet in aanraking komt met brandbare objecten, zoals kaarsen, insecticiden of sigaretten. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan. Zorg dat het netsnoer niet in aanraking komt met verwarmingsapparatuur. Een gesmolten isolatiehuls kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Installeer het product niet op een plek met slechte ventilatie, zoals bijvoorbeeld een boekenplank of kast. Verhoging van de temperatuur binnenin het product kan brand veroorzaken. Zet de monitor voorzichtig op zijn plaats. Zo voorkomt u schade aan de monitor. Leg de monitor nooit met de voorkant omlaag. Het oppervlak van de beeldbuis kan anders beschadigd raken. Het installeren van een wandbeugel moet door een deskundig persoon uitgevoerd worden. Als dit echter niet door een kundig persoon wordt uitgevoerd, kan dit resulteren in schade of letsel. [. . . ] Wanneer de selectie is gemaakt, zal elke functie de waarde van de instelling ophalen en weergeven in de schuifbalk. Als u de optie Alles selecteren geselecteerd heeft, verandert de waarde weer in de standaardwaarde 50. Wanneer u een waarde op dit scherm wijzigt, wordt de modus automatisch gewijzigd in "CUSTOM". 2) Contrast - Met deze optie kunt het Contrast instellen van het geselecteerde scherm. 3) Brightness - Met deze optie kunt de Helderheid instellen van het geselecteerde scherm. 4) Red - De kleurtemperatuur van het geselecteerde beeldscherm instellen. (Red) 5) Green - De kleurtemperatuur van het geselecteerde beeldscherm instellen. (Green) 6) Blue - De kleurtemperatuur van het geselecteerde beeldscherm instellen. (Blue) 7) Color Tone - Adjusts the Color Tone for the selected display. Deze functie wordt alleen ingeschakeld als Color Tone is ingesteld op Off. 9) Brightness Sensor - Pas de Brightness Sensor aan voor de geselecteerde weergave. Deze optie is alleen beschikbaar voor de weergaven met stroomstatus AAN, en indien er geen selectie is gemaakt, wordt de fabrieksinstelling weergegeven. Settings Audio 1. Klik in de hoofdpictogrammen op Instellingen en vervolgens zal het scherm Settings Control op uw beeldscherm verschijnen. Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor Settings Control. Nadat elke functie is geselecteerd, wordt de ingestelde waarde voor de geselecteerde functie weergegeven in de schuifbalk. Klik op het pictogram "Maintenance" in de kolom Main Icon om het scherm Maintenance weer te geven. 1) Safety Screen - Elimineert de nabeelden die zich kunnen voordoen wanneer de geselecteerde display langere tijd in de modus Pause staat. U kunt de timer voor de herhalingscyclus instellen door de "Interval" op uur en "Second" op seconde te selecteren. U kunt dit per Screen Type (Schermtype) instellen op Scroll (Verschuiven), Pixel, Bar (Balk) en Eraser (Wisser). Voor het instellen van de seconden, hebt u de keuze tussen 1, 2, 3, 4 en 5 voor het type Scroll (Verschuiven) en tussen 10, 20, 30, 40 en 50 voor het type Pixel, Bar (Balk) en Eraser (Wisser). De functie Maintenance Control is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN. Maintenance Video Wall 1. Klik op het pictogram "Maintenance" in de kolom Main Icon om het scherm Maintenance weer te geven. 1) Video Wall - Een videomuur is een aantal videoschermen die met elkaar zijn verbonden, zodat op ieder scherm een gedeelte van het geheel wordt weergegeven of zodat op ieder scherm het beeld wordt herhaald. 2) Video Wall (Screen divider) - De videomuur kan op verschillende manieren worden ingedeeld. U kunt gebruikmaken van verschillende schermen en deze op verschillende manieren indelen. U kunt de plaats selecteren door in de geselecteerde modus op een nummer te drukken. Het MDC-programma van Samsung ondersteunt een videoscherm van maximaal 4x4. 3) On / Off - U kunt de plaats selecteren door in de geselecteerde modus op een nummer te drukken. [. . . ] Soorten sync-signalen Gescheiden Composiet Dit is een schema over het verzenden van aparte, verticale sync-signalen naar de monitor. Dit is een schema waarin verticale sync-signalen in een composiet signaal zijn gecombineerd en naar de monitor worden verzonden. De monitor geeft de kleursignalen weer door het composiete signaal te scheiden in oorspronkelijke kleursignalen. Dot pitch Dotpitch (puntafstand) Het beeld op een monitor bestaat uit rode, groene en blauwe puntjes. Hoe kleiner de puntjes en hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe hoger de resolutie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P244W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P244W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag