Gebruiksaanwijzing ACER P216HL QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P216HL. Wij hopen dat dit ACER P216HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P216HL te teleladen.


ACER P216HL QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (62 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER P216HL (759 ko)
   ACER P216HL QUICK START GUIDE (78 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P216HLQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] oe Haal bij onweer (zeker als het bliksemt) de stekker uit het stopcontact en maak de antennekabel los van de tv/monitor. Houd stroomadapters gescheiden. oe Gebruik de stroomadapter alleen in een goedgeventileerde ruimte. Verwijder de plastic verpakking voordat u de adapter in gebruik neemt. oe Gebruik de stroomadapter niet in de buurt van andere warmtebronnen. Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen en bewaart u de afstandsbediening op een droge, koele plaats. DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN INDUSTRIËLE OMGEVING Nederlands-3 Inhoud INHOUD Let op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] PBP P. SIZE P. SIZE PBP TTX/MIX PIP TTX/MIX SLEEP SUBPAGE LOCATE LOCATE SLEEP SUBPAGE SIZE SIZE PIP SOURCE SOURCE DISPLAY DISPLAY AUTO AUTO STILL STILL ON ON Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt. Power Power HOLD PRE-CH PRE V. DOLBY V. DO 2 Fine tune 7 LOCATE P. SIZE PBP PBP Druk op P of P. STD om Channel (Kanaal) te selecteren. LOCATE P P. SIZE P. STD S. STD S. STD HOLD DUAL I/II LIST/FLOF LIST/FLOF HOLD DUAL I/II CANCEL CAN Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel (Kanaal) SLEEP SUBPAGE SUBPAGE SLEEP SIZE worden weergegeven. SIZE PIP ON P O 3 4 5 Druk op de - or + toets. P. SIZE P. SIZE PBP PBP LOCATE LOC Druk op P of P om Fine tune (Nauwk. Druk op - or + tot u een helder beeld en een goede geluidsweergave heeft verkregen. EXIT MUTE MUTE EXIT Nederlands-20 MUTE MUTE EXIT EXIT Opgeslagen kanalen rangschikken U kunt de nummers van twee kanalen uitwisselen om: De numerieke volgorde waarin de kanalen automatisch Power Power werden opgeslagen, te wijzigen. Gemakkelijk te onthouden nummers toe te kennen aan de SOURCE SOURCE DISPLAY DISPLAY STILL kanalen die u AUTO vaakst bekijkt. het Power AUTO Power STILL Channel Auto store Manual store Name Add/Erase Fine tune Channel sort 1 P. STD P. STD SOURCE SOURCE S. STD AUTO DISPLAY S. STD AUTO DISPLAY STILL Druk op de toets MENU. STILL Channel From To Store P1 P-? Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt. P. STD P. STD S. STD S. STD 2 Power Channel Druk op P of P om Power (Kanaal) te selecteren. Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel (Kanaal) worden weergegeven. SOURCE SOURCE DISPLAY DISPLAY AUTO AUTO STILL STILL 3 4 Druk op de Power Power - or + toets. P. STD S. STD S. STD Druk op SOURCE DISPLAY DISPLAY om SOURCE P of P AUTOChannel sorting (Kanaal rangsch. ) te AUTO STILL STILL Power P. STD selecteren. Druk op de Power - or + toets. Channel Resultaat: De beschikbare opties in de groep Channel sorting P. STD P. STD S. STD S. STD MUTE MUTE EXIT (Kanaal rangsch. ) worden EXIT weergegeven als de SOURCE AUTO optie From SOURCE AUTO DISPLAY STILL (Van) wordt geselecteerd. DISPLAY From STILL To Store P1 P3 ? 5 6 MUTE MUTE EXIT Selecteer het kanaalnummer dat u wenst te wijzigen door EXIT P. STD S. STD herhaaldelijk op - or + te drukken. P. STD S. STD Druk op P of P om To (Naar) te selecteren. Selecteer het nieuwe nummer dat u aan het kanaal wenst toe te wijzen door herhaaldelijk op - or + te drukken. MUTE MUTE EXIT EXIT Channel From To Store P3 P1 OK 7 Druk op P of P om Store (Opslaan) te selecteren. Selecteer OK PRE-CH PRE-CH -/--/-om de uitwisseling van kanaalnummers te bevestigen door o or + te drukken. MUTE EXIT EXIT Resultaat:MUTE geselecteerde kanaal is verwisseld met het kanaal dat Het PRE-CH PRE-CH -/--/-- V. DOLBY V. DOLBY TTX/MIX TTX/MIX voorheen onder het gekozen nummer was opgeslagen. 8 MUTE Voor alle HOLD kanalen DUALu naar TTX/MIXLIST/FLOF CANCEL die I/II LIST/FLOF CANCELkanaalnummers wenst te de gewenste HOLD TTX/MIX DUAL I/II V. DOLBY V. DOLBY MUTE EXIT verplaatsen, herhaalt u stappen 5 tot 7 na het selecteren van From (Van) door op P of P te drukken. SLEEP SUBPAGE SUBPAGEI/II SIZE I/II LIST/FLOF CANCEL SLEEP PIP HOLD SIZE DUAL HOLD LIST/FLOF PIP DUAL CANCEL PRE-CH PRE-CH -/--/-ON ON EXIT -/-- TTX/MIX -/-HOLD TTX/MIX SLEEP HOLD P. SIZE SLEEP P. SIZE P. SIZE PBP SLEEP PBP SUBPAGE LOCATE LOCATE SLEEP SUBPAGE SIZE SIZE PIP PIP TTX/MIX TTX/MIX V. DOLBY ON V. DOLBY ON PRE-CH PRE-CH -/-LOCATE LOCATE P. SIZE P. SIZE PBP PBP HOLD DUAL I/II LIST/FLOF LIST/FLOF CANCEL HOLD DUAL I/II CANCEL -/-TTX/MIX V. DOLBY V. DOLBY PRE-CH SLEEP SUBPAGE SUBPAGE SLEEP SIZE SIZE PIP PIP DUAL I/II LIST/FLOF LIST/FLOF HOLD DUAL I/II CANCEL P. SIZE V. DOLBY P. SIZE PBP PBP SIZE PIP CANCEL ON LOCATE PIP ON P. SIZE PBP CANCELON LOCATE PIP ON LOCATE SLEEP SUBPAGE SIZE ON LOCATE HOLD DUAL I/II LIST/FLOF TTX/MIX PRE-CH V. DOLBY SUBPAGE SUBPAGE SLEEP SIZE DUAL I/II LIST/FLOF P. SIZE PBP SUBPAGE PBP SIZE CANCEL PIP ON LOCATE Nederlands-21 P. SIZE PBP LOCATE De beeldstandaard aanpassen Power Power SOURCE SOURCE AUTO AUTO STILL STILL U kunt het beeld selecteren dat DISPLAY DISPLAY het best overeenkomt met uw wensen. Picture Mode Brightness Contrast Sharpness Color Tint Size Custom Power Power 1 P. STD P. STD S. STD S. STD Druk op de toets MENU. P. SIZE P. SIZE PBP SLEEP SUBPAGE SUBPAGE SLEEP SIZE Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt. PBP SIZE PIP PIP S. STD S. STD HOLD SOURCE I/II ON DUAL SOURCE I/IIDISPLAY DISPLAY HOLD AUTO LIST/FLOFONCANCEL STILL DUAL LIST/FLOF CANCEL STILL AUTO LOCATE LOCATE ON PIP S. STD ON S. STD : : On On Mono 2 SLEEP SUBPAGE SIZE PIP Druk op P of P omSLEEP P. STD Sound SUBPAGE P. STD (Geluid) te SIZE selecteren. Resultaat: De beschikbare opties in de groep Sound (Geluid) worden weergegeven. LOCATE LOCATE P. SIZE P. SIZE PBP PBP 3 4 5 Druk op de - or + toets. Druk op P of P om Speaker (Luidspreker) te selecteren. Selecteer On (Aan) door op de MUTE MUTE - or EXIT + toets te drukken. EXIT MUTE MUTE EXIT EXIT Nederlands-25 -/-- -/-- PRE-CH PRE-CH TTX/MIX TTX/MIX -/-- V. DOLBY -/-- V. DOLBY PRE-CH CANCEL PRE-CH HOLD DUAL I/II LIST/FLOF LIST/FLOF HOLD DUAL I/II CANCEL Power SOURCE AUTO DISPLAY STILL P. STD S. STD De MTS (Multichannel Television Stereo) Afhankelijk van het specifieke programma dat wordt uitgezonden, kunt u stereogeluid, monogeluid of Dual I/II beluisteren (Dual I/II is STILL STILL doorgaans een SOURCE SOURCE andere taal). vertaling AUTO DISPLAY DISPLAY in een AUTO Power : : On On Mono Power Power Sound MUTE EXIT Mode Bass Treble Dolby Speaker MTS Custom Power S. STD S. STD DISPLAY AUTO DISPLAY STILL STILL 1 P. STD P. STD Druk op de toets MENU. SOURCE Resultaat: Het hoofdmenu verschijnt. -/-PRE-CH SOURCE AUTO 2 TTX/MIX V. DOLBY . DOLBY HOLD DUAL DUAL I/II LIST/FLOF CANCEL Druk op P of P om Sound (Geluid) te selecteren. P. STD P. STD S. STD S. STD Resultaat: De beschikbare opties in de groep Sound (Geluid) worden weergegeven. SLEEP SUBPAGE SUBP GE SIZE PIP ON 3 4 5 Druk op de - or + toets. P. SIZE . SIZE PBP LOCATE LOCATE Druk op P of P om de MTS te selecteren. Druk herhaaldelijk op de toets - or + om de gewenste geluidsmodus te selecteren. De geluidsmodi worden in deze MUTE MUTE EXIT EXIT volgorde weergegeven: Mono - Stereo - Dual I - Dual I. . I MUTE MUTE EXIT EXIT U kunt deze opties ook instellen door op de toets DUAL I/II te drukken. Met de toets DUAL I/II geeft u de verwerking en uitvoer van het audiosignaal weer en stelt u deze in. Als de ontvangstcondities slechter worden, kan de geluidskwaliteit verbeterd worden als de modus wordt ingesteld op Mono. TTX/MIX TTX/MIX V. DOLBY V. DOLBY -/--/- Als het stereosignaal zwak is en er automatische PRE-CH PRE-CH zenderverdringing optreedt, kunt u beter overschakelen op HOLD DUAL I/II LIST/FLOF LIST/FLOF CANCEL HOLD DUAL I/II CANCEL Mono. [. . . ] ) om terug te gaan naar de normale HOLD DUAL DUAL I/II LIST/FLOF 4 5 SLEEP SUBPAGE SUBP GE SIZE PIP ON P. SIZE PBP LOCATE Druk nogmaals op de toets TTX/MIX om de teletekstmodus te verlaten. Nederlands-34 Een paginanummer selecteren Power SOURCE AUTO DISPLAY STILL U kunt met de cijfertoetsen op de afstandsbediening het paginanummer direct invoeren. P. STD . STD S. STD . STD 1 Voer het op de inhoudspagina vermelde driecijferig paginanummer in door op de desbetreffende cijfertoetsen te drukken. Resultaat: De tellerstand voor de huidige pagina wordt verhoogd en vervolgens verschijnt de pagina. P Power MENU SOURCE AUTO P DISPLAY STILL 2 Als de geselecteerde pagina koppelingen naar subpagina's bevat, worden deze achtereenvolgens weergegeven. U kunt het beeld op een bepaalde pagina stilzetten door op HOLD ( ) te drukken. Druk nogmaals op HOLD ( ) om het stilzetten te annuleren. P. STD MUTE S. STD EXIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PRE-CH Weergaveopties: Voor de weergave van. . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P216HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P216HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag