Gebruiksaanwijzing ACER P206HV QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P206HV. Wij hopen dat dit ACER P206HV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P206HV te teleladen.


ACER P206HV QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (185 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER P206HV (1022 ko)
   ACER P206HV QUICK START GUIDE (640 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P206HVQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik van het netsnoer met een stoffige stekker of stoffig aansluitpunt kan een elektrische schok of brand veroorzaken. Installatie Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation. Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan. Zet uw monitor in een ruimte met een lage luchtvochtigheid en zo weinig mogelijk stof. Zo voorkomt u kortsluiting en brand in de monitor. Laat de monitor niet vallen wanneer u hem verplaatst. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en persoonlijke ongelukken. Zorg er bij het plaatsen van het voetstuk van de monitor voor dat het voetstuk geheel op de plank of kast past en er niks uitsteekt. Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken. Plaats het product niet op een onstabiele of kleine ondergrond. Plaats het product op een gelijke en stabiele ondergrond, zodat het niet omvalt en letsel veroorzaakt bij een voorbijganger, vooral kinderen. Plaats het product niet op de vloer. Iemand, vooral kinderen, zou er over kunnen struikelen. Zorg dat het product niet in aanraking komt met brandbare objecten, zoals kaarsen, insecticiden of sigaretten. Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan. Zorg dat het netsnoer niet in aanraking komt met verwarmingsapparatuur. Een gesmolten isolatiehuls kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Installeer het product niet op een plek met slechte ventilatie, zoals bijvoorbeeld een boekenplank of kast. Verhoging van de temperatuur binnenin het product kan brand veroorzaken. Zet de monitor voorzichtig op zijn plaats. Zo voorkomt u schade aan de monitor. Leg de monitor nooit met de voorkant omlaag. Het oppervlak van de beeldbuis kan anders beschadigd raken. Het installeren van een wandbeugel moet door een deskundig persoon uitgevoerd worden. Als dit echter niet door een kundig persoon wordt uitgevoerd, kan dit resulteren in schade of letsel. Gebruik altijd het montagegereedschap dat beschreven staat in de gebruiksaanwijzing. Als u het product installeert, zorg dan voor genoeg ruimte tussen muur en product (meer dan 10 cm) voor een goede ventilatie. Slechte ventilatie kan een verhoogde temperatuur binnenin het product veroorzaken, wat een verkorte levensduur van de componenten en een slechtere prestatie ten gevolge heeft. Houd de plastic verpakking (de zak) buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen stikken in de plastic verpakking (de zak) als ze ermee spelen. Reinigen Reinig de behuizing van de monitor en/of het oppervlak van de beeldbuis van de TFT-LCD met een licht vochtig, zacht doekje. Spuit nooit schoonmaakmiddel rechtstreeks op de monitor. Dit kan leiden tot schade, elektrische schokken en brand. Gebruik een aanbevolen schoonmaakmiddel en een zachte doek. Als er stof of vuil tussen de pootjes van de stekker zit, moet u dit zorgvuldig verwijderen met een droge doek. Vuil tussen de stekker kan leiden tot elektrische schokken en brand. Controleer dat het netsnoer uit het stopcontact is gehaald voordat u het product reinigt. Anders kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken. Haal het netsnoer uit het stopcontact en veeg het product schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen chemische middelen zoals boenmiddel, benzeen, alcohol, verdunners, insecticide, luchtverfrisser, smeermiddel of wasmiddel. Neem contact op met het Servicecentrum of het Klantencentrum voor interne reiniging eens per jaar. Houd de binnenzijde van het product schoon. Stof dat zich in de loop der tijd heeft opgehoopt binnenin het apparaat kan storingen of brand veroorzaken. Overig Verwijder de beschermkap (of de achterkant) niet. Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand. [. . . ] Klik in de hoofdpictogrammen op Instellingen en vervolgens zal het scherm Settings Control op uw beeldscherm verschijnen. Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor Settings Control. Nadat elke functie is geselecteerd, wordt de ingestelde waarde voor de geselecteerde functie weergegeven in de schuifbalk. Wanneer de selectie is gemaakt, zal elke functie de waarde van de instelling ophalen en weergeven in de schuifbalk. Als u de optie Alles selecteren geselecteerd heeft, verandert de waarde weer in de standaardwaarde 50. Wanneer u een waarde op dit scherm wijzigt, wordt de modus automatisch gewijzigd in "CUSTOM". 2) Contrast - Met deze optie kunt het Contrast instellen van het geselecteerde scherm. 3) Brightness - Met deze optie kunt de Helderheid instellen van het geselecteerde scherm. 4) Red - De kleurtemperatuur van het geselecteerde beeldscherm instellen. (Red) 5) Green - De kleurtemperatuur van het geselecteerde beeldscherm instellen. (Green) 6) Blue - De kleurtemperatuur van het geselecteerde beeldscherm instellen. (Blue) Indgangskilden for MagicNet fungerer kun på MagicNet-modellen. Deze optie is alleen beschikbaar voor de weergaven met stroomstatus AAN, en indien er geen selectie is gemaakt, wordt de fabrieksinstelling weergegeven. Settings Audio 1. Klik in de hoofdpictogrammen op Instellingen en vervolgens zal het scherm Settings Control op uw beeldscherm verschijnen. Het overzicht toont u basisinformatie die noodzakelijk is voor Settings Control. Nadat elke functie is geselecteerd, wordt de ingestelde waarde voor de geselecteerde functie weergegeven in de schuifbalk. Klik op het pictogram "Maintenance" in de kolom Main Icon om het scherm Maintenance weer te geven. 1) Safety Screen - Elimineert de nabeelden die zich kunnen voordoen wanneer de geselecteerde display langere tijd in de modus Pause staat. U kunt de timer voor de herhalingscyclus instellen door de "Interval" op uur en "Second" op seconde te selecteren. U kunt dit per Screen Type (Schermtype) instellen op Scroll (Verschuiven), Pixel, Bar (Balk) en Eraser (Wisser). Voor het instellen van de seconden, hebt u de keuze tussen 1, 2, 3, 4 en 5 voor het type Scroll (Verschuiven) en tussen 10, 20, 30, 40 en 50 voor het type Pixel, Bar (Balk) en Eraser (Wisser). De functie Maintenance Control is alleen beschikbaar voor beeldschermen die AANSTAAN. Maintenance Video Wall 1. Klik op het pictogram "Maintenance" in de kolom Main Icon om het scherm Maintenance weer te geven. 1) Video Wall - Een videomuur is een aantal videoschermen die met elkaar zijn verbonden, zodat op ieder scherm een gedeelte van het geheel wordt weergegeven of zodat op ieder scherm het beeld wordt herhaald. 2) Video Wall (Screen divider) - De videomuur kan op verschillende manieren worden ingedeeld. U kunt gebruikmaken van verschillende schermen en deze op verschillende manieren indelen. U kunt de plaats selecteren door in de geselecteerde modus op een nummer te drukken. Het MDC-programma van Samsung ondersteunt een videoscherm van maximaal 4x4. 2*2 3*3 4*4 1*2 2*1 1*5 5*1 3) On / Off - U kunt de plaats selecteren door in de geselecteerde modus op een nummer te drukken. [. . . ] Soorten sync-signalen Gescheiden Composiet Dit is een schema over het verzenden van aparte, verticale sync-signalen naar de monitor. Dit is een schema waarin verticale sync-signalen in een composiet signaal zijn gecombineerd en naar de monitor worden verzonden. De monitor geeft de kleursignalen weer door het composiete signaal te scheiden in oorspronkelijke kleursignalen. Dot pitch Dotpitch (puntafstand) Het beeld op een monitor bestaat uit rode, groene en blauwe puntjes. Hoe kleiner de puntjes en hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe hoger de resolutie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P206HV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P206HV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag