Gebruiksaanwijzing ACER P1303PW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P1303PW. Wij hopen dat dit ACER P1303PW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P1303PW te teleladen.


ACER P1303PW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1223 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER P1303PW (5558 ko)
   ACER P1303PW ǔ (1293 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P1303PW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De weergave van stilstaande grafische afbeeldingen en beelden op het scherm, zoals de donkere balken aan de zijkant van het beeldscherm waarop niet-vergrote video- of programmabeelden worden weergegeven, moet worden beperkt tot maximaal 15% van de totale kijktijd per week. moet het bekijken van andere stilstaande beelden en tekst, zoals beursberichten, videospelletjes, logo's van televisiezenders, websites of computergrafieken en patronen, worden beperkt tot de tijd die hierboven voor de andere televisies is genoemd. De weergave van stilstaande beelden gedurende een langere tijd dan die welke in de bovenstaande richtlijnen is aangegeven, kan tot ongelijkmatige veroudering van de beeldbuizen (CRT's) leiden. Dit laat vage maar permanent ingebrande geestbeelden op het televisiescherm achter. [. . . ] Om de opslagfunctie te verlaten zonder de kanalen te sorteren, drukt u meerdere malen op de toets MENU ( de menu's verdwijnen. Als de kanalen zijn opgeslagen, kunt u: Rangschikken in de gewenste volgorde (zie pagina 21) Opgeslagen kanalen een naam geven (zie pagina 25) Een kanaal verwijderen (zie pagina 24) Nauwkeurig instellen indien gewenst (zie pagina 27) De functie LNA (Low Noise Amplifier) (de)activeren (zie pagina 28) De functie Digital NR (Digitale ruisonderdrukking) (de) activeren (zie pagina 35) ) tot 10 Verpl. oe Instellen Terug 20 Opgeslagen kanalen rangschikken DUT Door opgeslagen kanalen te rangschikken kunt u de programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen. Deze bewerking kan nodig zijn na het gebruik van de functie Automatisch Opslaan. U kunt kanalen verwijderen die u niet wilt gebruiken. TV Kanaal Automatisch opslaan Handm. opslaan Toevoegen/Wissen Sorteren Naam 1 2 Drukt u op de toets MENU ( ). Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven. Druk op de toets ENTER ( ). Meer. . . Verpl. Enter Terug TV Van Tot Opslaan Sorteren : P1 : P-: --------? 3 4 Druk op of om Sorteren te selecteren. Resultaat: De beschikbare opties in de groep Sorteren worden weergegeven met de optie Van geselecteerd. Verpl. oe Instellen Terug 5 6 Selecteer het kanaalnummer dat u wenst te wijzigen door herhaaldelijk op oe of te drukken. TV Sorteren Van Tot Opslaan : P1 : P3 : ------? Druk op of om Tot te selecteren. Selecteer het nieuwe kanaalnummer dat u wenst toe te wijzen door herhaaldelijk op oe of te drukken. Selecteer OK om de uitwisseling van kanaalnummers te bevestigen door op ENTER ( ) te drukken. Resultaat: Het geselecteerde kanaal is verwisseld met het kanaal dat voorheen onder het gekozen nummer was opgeslagen. TV 7 Verpl. oe Instellen Terug Sorteren Van Tot Opslaan : P3 : P1 : ------OK 8 Voor alle kanalen die u naar de gewenste kanaalnummers wenst te verplaatsen, herhaalt u stappen 5 tot 7 na het selecteren van Van door op of te drukken. Verpl. Enter Terug 21 Kanalen handmatig opslaan DUT U kunt de tv-kanalen opslaan, waaronder kanalen die via kabelnetwerken worden ontvangen. TV Kanaal Automatisch opslaan Handm. opslaan Toevoegen/Wissen Sorteren Naam Meer. . . Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven. 2 Druk op of om Kanaal te selecteren. Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven. Verpl. Enter Terug 3 4 Druk op de toets ENTER ( ). TV P1 P2 P3 P4 P5 : : : : : Naam --------------------- Druk op of om Naam te selecteren. Resultaat: Het menu Naam wordt weergegeven met het huidige kanaal automatisch geselecteerd. 5 Selecteer indien nodig het kanaal waaraan u een nieuwe naam wilt toewijzen door op of te drukken. Druk op of om een letter (A~Z), een cijfer (0~9) of een symbool (­, spatie) te selecteren. Herhaal stappen 5 t/m 6 voor elk kanaal waaraan u een nieuwe naam wenst te geven. TV Verpl. Enter Terug 6 Naam P1 P2 P3 P4 P5 Instellen oe Keuze : : : : : A-------------------- 7 Terug 25 Het kanaal blokkeren DUT TV Meer. . . Kinderslot Kanaal : Uit Fijnafstemming LNA Met deze functie kunt u de televisie zodanig blokkeren dat deze niet kan worden ingeschakeld via het frontpaneel. De televisie kan echter nog wel worden ingeschakeld met de afstandsbediening. Door de afstandsbediening buiten bereik van onbevoegde gebruikers, bijvoorbeeld kinderen, te houden kunt u voorkomen dat zij voor hen ongeschikte programma's kunnen bekijken. Verpl. Enter Terug 1 Drukt u op de toets MENU ( ). Resultaat: Het hoofdmenu wordt weergegeven. TV P1 P2 P3 P4 P5 : : : : : Kinderslot Slot uit Slot uit Slot uit Slot uit Slot uit 2 Druk op of om Kanaal te selecteren. Resultaat: De beschikbare opties in de groep Kanaal worden weergegeven. 3 4 Druk op de toets ENTER ( ). Verpl. Enter Terug Druk op of om Kinderslot te selecteren. Resultaat: Het menu Kinderslot wordt weergegeven met het huidige kanaal automatisch geselecteerd. TV P1 P2 P3 P4 P5 : : : : : Kinderslot Slot uit Slot uit Slot aan Slot uit Slot uit Slot uit Slot uit 5 6 Druk op of om het kanaal te selecteren dat u wilt vergrendelen. Als u het kanaal wilt vastleggen, drukt u op of om Slot aan te selecteren (selecteer Slot uit om een kanaal vrij te geven). [. . . ] Druk op de gekleurde toets voor het gewenste onderwerp (de beschikbare onderwerpen worden weergegeven op de regel met statusinformatie). Resultaat: De pagina wordt weergegeven met aanvullende kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen worden geselecteerd. De pagina wordt weergegeven met aanvullende kleurcodegegevens die op dezelfde wijze kunnen worden geselecteerd. Om de vorige of volgende pagina weer te geven drukt u op de toets met de overeenkomstige kleur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P1303PW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P1303PW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag