Gebruiksaanwijzing ACER P1266N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P1266N. Wij hopen dat dit ACER P1266N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P1266N te teleladen.


ACER P1266N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5066 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER P1266N QUICK GUIDE (706 ko)
   ACER P1266N (4929 ko)
   ACER P1266N QUICK GUIDE (707 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P1266N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Acer-projector P1166/P1166P/P1266/P1266P/ P1266n/P1266i/P1270 -series Gebruikershandleiding Copyright © 2008 Acer Incorporated. Gebruikershandleiding Acer-projector P1166/P1166P/P1266/P1266P/P1266n/P1266i/ P1270 -series Originele uitgave: 01/2009 Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. [. . . ] sc her mf or ma at B 77" 92" Hoogte: 162cm Van onderkant tot bovenkant van beeld Hoogte: 135cm C A 3m Gewenste afstand Figuur: vaste afstand met verschillende zoomfactor en schermformaat. 13 Nederlands Schermformaat Boven Schermformaat (Max. zoom) Boven Van onderkant tot bovenkant van beeld (cm) <C> 54 108 135 162 189 216 243 270 323 377 431 485 526 (Min. zoom) Gewenst Van e afstand onderkant (m) Diagona tot <A> al (inch) B (cm) x H (cm) bovenkant van beeld <B> (cm) <C> 1 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 6 7 8 9 9, 8 26 51 64 77 90 103 115 128 154 179 205 231 250 52 x 39 104 x 78 130 x 98 156 x 117 182 x 137 208 x 156 234 x 176 260 x 195 313 x 234 365 x 273 417 x 313 469 x 352 508 x 381 45 90 112 135 157 180 202 225 270 314 359 404 438 Diagona al (inch) B (cm) x H (cm) <B> 31 62 77 92 108 123 138 154 185 215 246 277 300 63 x 47 125 x 94 156 x 117 188 x 141 219 x 164 250 x 188 281 x 211 313 x 234 375 x 281 438 x 328 500 x 375 563 x 422 609 x 457 Zoomfactor: 1, 2x 14 Nederlands De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de afstand en zoomfactor aan te passen A Ge w bee enst ldf orm aat 50" Hoogte: Van onderkant tot bovenkant van beeld D 1, 6 m 2, 0 m B Gewenste afstand C De onderstaande tabel toont u hoe u het gewenste beeldformaat kunt verkrijgen door de positie of de zoomring aan te passen. Bijvoorbeeld: om een beeldgrootte van 50" te verkrijgen, plaatst u de projector op een afstand van 1, 6 tot 2, 0 m van het scherm en past u het zoomniveau overeenkomend aan. 15 Nederlands Gewenste beeldgrootte Diagonaal (inch) <A> 26 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200 250 300 Zoomfactor: 1, 2x B (cm) x H (cm) 53 X 40 61 X 46 81 x 61 102 x 76 122 x 91 142 x 107 163 x 122 183 x 137 203 x 152 244 x 183 305 x 229 366 x 274 406 x 305 508 x 381 610 x 457 Afstand (m) Max. zoom <B> *** 1, 0 1, 3 1, 6 2, 0 2, 3 2, 6 2, 9 3, 3 3, 9 4, 9 5, 9 6, 5 8, 1 9, 8 Min. zoom <C> 1, 0 1, 2 1, 6 2, 0 2, 3 2, 7 3, 1 3, 5 3, 9 4, 7 5, 9 7, 0 7, 8 9, 8 *** Boven (cm) Van onderkant tot bovenkant van beeld <D> 46 53 70 88 105 123 140 158 175 210 263 315 351 438 526 16 Nederlands Bedieningselementen Menu Installatie Het installatiemenu biedt een OSD (onscreen display) voor de installatie en het onderhoud van de projector. Gebruik het OSD alleen wanneer het bericht "Geen signaalingang" wordt weergegeven op het scherm. De menuopties omvatten instellingen en aanpassingen voor de schermgrootte en -afstand, de scherpstelling, de trapeziumcorrectie en meer. 1 2 Schakel de projector in door op de knop "Voeding" op het bedieningsblok te drukken. Druk op de menuknop op het bedieningsblok om het OSD voor het onderhoud en de installatie van de projector te starten. 3 Het achtergrondpatroon werkt als een gids om de kalibratie- en uitlijningsinstellingen, zoals de schermgrootte en -afstand, de scherpstelling en meer aan te passen. Het menu Installatie bevat de volgende opties: · Projectiemethode · Menulocatie · Trapeziuminstellingen · Taalinstellingen · Opnieuw instellen naar de standaard fabrieksfuncties UGebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om een optie te selecteren, de pijltoetsen naar links en rechts om de geselecteerde optie-instellingen aan te passen en de pijl naar recht om een submenu voor de functie-instelling te openen. De nieuwe instellingen worden automatisch opgeslagen wanneer het menu wordt afgesloten. 4 5 Druk op een willekeurig ogenblik op de knop om het menu af te sluiten en terug te keren naar het welkomstscherm van Acer. 17 Acer Empowering Technology Empowering -knop Acer Empowering Key biedt drie unieke Acer-functies. Dit zijn respectievelijk "Acer eView Management", "Acer eTimer Management", "Acer eOpening Management" en "Acer ePower Management". Houd de knop " " langer dan 1 seconde ingedrukt om het hoofdmenu op het scherm weer te geven en zijn functie te wijzigen. Druk op " " om het submenu "Acer eView Management" te openen. "Acer eView Management" wordt gebruikt voor de selectie van de weergavemodus. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer informatie. Nederlands Acer eView Management Acer eTimer Management Druk op " " om het submenu "Acer eTimer Management" te openen. "Acer eTimer Management" biedt een herinneringsfunctie voor de tijdregeling van de presentatie. Met "Acer eOpening Management" kunt u het opstartscherm aanpassen met uw persoonlijke afbeelding. Druk op " " om "Acer ePower Management" te starten. "Acer ePower Management" biedt de gebruiker een sneltoets om de levensduur van de lamp en de projector te verlengen. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer informatie. Acer eOpening Management Druk op " Acer ePower Management 18 Nederlands OSD-menu's De projector beschikt over een meertalig OSD waarmee u aanpassingen kunt aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen. De OSD-menu's gebruiken · · Om het OSD-menu te openen, drukt u op "MENU" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel. [. . . ] Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. Opmerking: Afgeschermde kabels Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd. Opmerking: Randapparaten Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz. ) die het certificaat dragen voor naleving van de beperkingen voor Klasse Bapparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik met nietgecertificeerde randapparatuur kan mogelijk storingen in radio- en tvontvangst veroorzaken. Let op Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend door de Federale Communicatiecommissie, om dit apparaat te gebruiken, nietig verklaren. Gebruiksvoorwaarden Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. Opmerking: Canadese gebruikers This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 43 Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Canada -- Licentievrijstelling radiocommunicatieapparatuur met laag vermogen (RSS-210) a Algemene informatie Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P1266N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P1266N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag