Gebruiksaanwijzing ACER P1165 QUICK GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER P1165. Wij hopen dat dit ACER P1165 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER P1165 te teleladen.


ACER P1165 QUICK GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6562 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER P1165 (4120 ko)
   ACER P1165 ǔ (6117 ko)
   ACER P1165 QUICK GUIDE (5485 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER P1165QUICK GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Acer-projector P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-series Gebruikershandleiding Copyright © 2007 Acer Incorporated. Gebruikershandleiding Acer-projector P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/ P5370W-series Originele uitgave: 11/2007 Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. [. . . ] · P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280-series Voorbeeld: als de projector zich 3 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit voor beeldformaten tussen 69" en 76". P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280-series Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is een hoogte van 133 cm vereist wanneer de projector op 3 m afstand is geplaatst. Figuur: vaste afstand met verschillende zoomfactor en schermformaat. 15 P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280-series Schermformaat (min. zoom) Gewenste afstand (m) Diagonaal <A> (inch) B (cm) x H (cm) <B> Van onderkant tot bovenkant van beeld (cm) <C> 60 80 100 120 140 160 181 201 241 281 321 361 401 441 481 Boven Schermformaat (max. zoom) Van onderkant tot bovenkant van beeld (cm) <C> 66 88 111 133 155 177 199 221 265 310 354 398 442 487 531 Boven Nederlands Diagonaal (inch) B (cm) x H (cm) <B> 1, 5 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 34 46 57 69 80 92 103 114 137 160 183 206 229 252 275 70 x 52 93 x 70 116 x 87 140 x 105 163 x 122 186 x 140 209 x 157 233 x 174 279 x 209 326 x 244 372 x 279 419 x 314 465 x 349 512 x 384 558 x 419 38 50 63 76 88 101 114 126 151 177 202 227 252 278 303 77 x 58 103 x 77 128 x 96 154 x 115 179 x 135 205 x 154 231 x 173 256 x 192 308 x 231 359 x 269 410 x 308 462 x 346 513 x 385 564 x 423 615 x 462 Zoomfactor: 1, 1x 16 Nederlands · P5370W series Voorbeeld: als de projector zich 3 m van het scherm bevindt, is een goede beeldkwaliteit voor beeldformaten tussen 82" en 90". P5370W series Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is een hoogte van 136 cm vereist wanneer de projector op 3 m afstand is geplaatst Figuur: vaste afstand met verschillende zoomfactor en schermformaat. 17 P5370W series Schermformaat Gewenste afstand (m) Diagonaal <A> (inch) <B> 1, 5 2 2, 5 3 3, 5 4 4, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 41 55 68 82 96 109 123 137 164 191 218 246 273 300 328 (min. zoom) Van onderkant tot Diagonaal bovenkant (inch) van beeld <B> (cm) <C> 62 83 103 124 145 165 186 207 248 289 331 372 413 455 496 45 60 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 329 359 Boven Schermformaat (max. zoom) Van onderkant tot bovenkant van beeld (cm) <C> 68 91 113 136 159 181 204 227 272 317 363 408 453 499 544 Boven Nederlands B (cm) x H (cm) B (cm) x H (cm) 88 x 55 118 x 74 147 x 92 176 x 110 206 x 129 235 x 147 265 x 165 294 x 184 353 x 221 412 x 257 471 x 294 529 x 331 588 x 368 647 x 404 706 x 441 97 x 60 129 x 81 161 x 101 194 x 121 226 x 141 258 x 161 290 x 181 323 x 202 387 x 242 452 x 282 516 x 323 581 x 363 645 x 403 710 x 444 774 x 484 Zoomfactor: 1, 1x 18 Nederlands De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de afstand en zoomfactor aan te passen P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 series De onderstaande tabel toont u hoe u het gewenste beeldformaat kunt verkrijgen door de positie of de zoomring aan te passen. Bijvoorbeeld: om een beeldgrootte van 50" te verkrijgen, plaatst u de projector op een afstand van 2 tot 2, 2 m van het scherm en past u het zoomniveau overeenkomend aan. 19 P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280 series Gewenste beeldgrootte Diagonaal (inch) <A> 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200 250 300 Zoomfactor: 1, 1x B (cm) x H (cm) 61 x 46 81 x 61 102 x 76 122 x 91 142 x 107 163 x 122 183 x 137 203 x 152 244 x 183 305 x 229 366 x 274 406 x 305 508 x 381 610 x 457 Afstand (m) Max. zoom <B> 1, 2 1, 6 2, 0 2, 4 2, 8 3, 2 3, 6 4, 0 4, 8 5, 9 7, 1 7, 9 9, 9 11, 9 Min. zoom <C> 1, 3 1, 7 2, 2 2, 6 3, 1 3, 5 3, 9 4, 4 5, 2 6, 6 7, 9 8, 7 10, 9 Boven (cm) Van onderkant tot bovenkant van beeld <D> 53 70 88 105 123 140 158 175 210 263 315 351 438 526 Nederlands 20 Nederlands P5370W series De onderstaande tabel toont u hoe u het gewenste beeldformaat kunt verkrijgen door de positie of de zoomring aan te passen. Bijvoorbeeld: om een beeldgrootte van 50" te verkrijgen, plaatst u de projector op een afstand van 1, 7 tot 1, 8 m van het scherm en past u het zoomniveau overeenkomend aan. 21 P5370W series Gewenste beeldgrootte Diagonaal (inch) <A> 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 180 200 250 300 Zoomfactor: 1, 1x B (cm) x H (cm) 65 x 40 86 x 54 108 x 67 129 x 81 151 x 94 172 x 108 194 x 121 215 x 135 258 x 162 323 x 202 388 x 242 431 x 269 538 x 337 646 x 404 Afstand (m) Max. zoom <B> 1, 0 1, 3 1, 7 2, 0 2, 3 2, 7 3, 0 3, 3 4, 0 5, 0 6, 0 6, 7 8, 3 10, 0 Min. zoom <C> 1, 1 1, 5 1, 8 2, 2 2, 6 2, 9 3, 3 3, 7 4, 4 5, 5 6, 6 7, 3 9, 2 Boven (cm) Van onderkant tot bovenkant van beeld <D> 45 61 76 91 106 121 136 151 182 227 272 303 378 454 Nederlands 22 Nederlands Bedieningselementen Acer Empowering Technology Empowering -knop Acer Empowering Key biedt drie unieke Acer-functies: "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" en "Acer eOpening Management". Houd de knop " " langer dan 1 seconde ingedrukt om het hoofdmenu op het scherm weer te geven en zijn functie te wijzigen. Acer eView Management Druk op " " om het submenu "Acer eView Management" te openen. "Acer eView Management" wordt gebruikt voor de selectie van de weergavemodus. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer informatie. Acer eTimer Management Druk op " " om het submenu "Acer eTimer Management" te openen. "Acer eTimer Management" biedt een herinneringsfunctie voor de tijdregeling van de presentatie. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer informatie. Acer eOpening Management Druk op " " om "Acer eOpening Management" te starten. Met "Acer eOpening Management" kunt u het opstartscherm aanpassen met uw persoonlijke afbeelding. Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's voor meer informatie. 23 OSD-menu's De projector beschikt over een meertalig OSD waarmee u aanpassingen kunt aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen. Nederlands De OSD-menu's gebruiken · · Om het OSD-menu te openen, drukt u op "MENU" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel. Wanneer het OSD wordt weergegeven, kunt u de knoppen gebruiken om een item in het hoofdmenu te selecteren. Nadat u het gewenste hoofdmenu-item hebt geselecteerd, drukt u op submenu voor de functie-instelling te openen. · Gebruik de knoppen om het om het gewenste item te selecteren en pas de . instellingen aan met de knoppen · · · Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas het aan zoals hierboven beschreven. Druk op "MENU" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel. [. . . ] Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren met een van de volgende maatregelen: · · · · Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER P1165

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER P1165 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag