Gebruiksaanwijzing ACER LIQUID Z5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER LIQUID Z5. Wij hopen dat dit ACER LIQUID Z5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER LIQUID Z5 te teleladen.


ACER LIQUID Z5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14102 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER LIQUID Z5 (13771 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER LIQUID Z5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] © 2014 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Z5 Duo Gebruikershandleiding Model: Z150 Deze uitgave: 01/2014 Acer Liquid Z5 Duo Smartphone Modelnummer: _______________________________________________ Serienummer: _______________________________________________ Aankoopdatum: ______________________________________________ Plaats van aankoop: __________________________________________ 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 De smartphone uitpakken . 6 De smartphone gebruiken - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Voor het eerst inschakelen . 21 Contacten beheren - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 Contactpersonen beheren . 22 Bellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 Voordat u kunt bellen. [. . . ] Schakel de smartphone uit tijdens de start en landing omdat de smartphone storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen. De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen 1. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het telefoonoptiemenu verschijnt. Opmerking: Als de Vliegtuigmodus is geactiveerd, is het pictogram zichtbaar in het Meldingsgebied. Uw telefoon opnieuw opstarten U kunt uw telefoon opnieuw opstarten, wanneer u apps aantreft die niet reageren. Houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het telefoonoptiemenu verschijnt. Opmerking: Wanneer de telefoon niet meer reageert, houdt u tegelijkertijd de aan/uit-knop en de volumeknop 10 seconden ingedrukt om de telefoon opnieuw op te starten. Instellingen aanpassen In dit onderdeel vindt u informatie over het aanpassen van instellingen voor telefoon-, gegevens-, Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen. 41 Verbindingen activeren of deactiveren Open het menu Toepassingen en tik op Instellingen om de verbindingsinstellingen te beheren. Item SIM-beheer Beschrijving Bij SIMINFORMATIE worden beide simkaarten weergegeven. Tik op de simkaartnaam om basisinstellingen te openen en tik op aan of uit om de simkaart te activeren of deactiveren. Gesprek: Gebruik één simkaart voor alle telefoongesprekken of kies bij elk gesprek welke simkaart wordt gebruikt. Berichten: Gebruik één simkaart voor alle berichten of kies bij elk bericht welke simkaart wordt gebruikt. Gegegevensverbinding: Gebruik één simkaart voor alle gegevensverbindingen of kies bij elke verbinding welke simkaart wordt gebruikt. 3G-service: Selecteer de simkaart die een 3G-verbinding gebruikt en de netwerkmodus. Roamen: Stel opties in voor de telefoon als u buiten het normale netwerk bent. Contacten koppelen: Hiermee kunt u aangeven welke contacten met een bepaalde simkaart worden geassocieerd (niet per se erop opgeslagen) tijdens bellen of berichten schrijven. Stel een standaard simkaart in voor bepaalde functies (zoals bellen of sms-en), de gegevensverbinding in- of uitschakelen, het instellen van roaming- voorkeuren en het toewijzen van contacten aan een simkaart. SIM-beheer Stel een standaard simkaart in voor bepaalde functies (zoals bellen of sms-en), de gegevensverbinding in- of uitschakelen, het instellen van roaming- voorkeuren en het toewijzen van contacten aan een simkaart. Geschat mobiel dataverbruik van elke simkaart bekijken. Wi-Fi Bluetooth Dataverbruik Oproepinstellingen Wijzigen van telefoongesprek-gerelateerde instellingen, internetgesprek-gerelateerde instellingen, zwevende belfunctie in- of uitschakelen, nabijheidssensor in- of uitschakelen en andere instellingen. 42 Item Meer. . . Beschrijving Extra verbindingsinstellingen openen: Vliegtuigmodus: Alle draadloze verbindingen uitschakelen zodat u het toestel veilig aan boord van een vliegtuig kunt gebruiken. Tethering en draagbare hotspot: Deel de mobiele gegevensverbinding van de telefoon via usb of gebruik de telefoon als draagbaar Wi-Fi hotspot. Mobiele netwerken: Instellen van opties voor het maken van verbinding met mobiele netwerken. USB internet: Met een Windows-pc via een usb-kabel delen en verbinding maken met het internet. Belangrijk: Als de telefoon in de Vliegtuigmodus staat, wordt de optie om Bluetooth in te schakelen uitgeschakeld. Zie "De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen" op pagina 41 voor instructies over het in- of uitschakelen van Vliegtuigmodus. Bluetooth-instellingen aanpassen U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de smartphone en andere mobiele toestellen. Bluetooth-verbindingen Voor alle Bluetooth-instellingen opent u het menu Toepassingen en tikt u op Instellingen > Bluetooth. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, stelt u een toestelnaam en zichtbaarheid in. [. . . ] Geen enkele auteursrechtelijke of eigendomsvermelding van de Software te verwijderen; 2. Reproduceren van zulke vermeldingen op alle toegestane kopieën die u maakt; en 3. Naar eer en geweten het ongeoorloofd kopiëren van de Software te voorkomen. HANDELSMERKEN Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht met betrekking op handelsmerken of dienstmerken van Acer of licentiehouders of leveranciers van Acer. 69 VRIJWARING VAN GARANTIE VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" MET ALLE EVENTUELE FOUTEN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER LIQUID Z5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER LIQUID Z5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag