Gebruiksaanwijzing ACER LIQUID MINI FERRARI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER LIQUID MINI FERRARI. Wij hopen dat dit ACER LIQUID MINI FERRARI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER LIQUID MINI FERRARI te teleladen.


ACER LIQUID MINI FERRARI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (115683 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER LIQUID MINI FERRARI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Muziek wordt beschermd door auteursrecht in internationale verdragen en nationale wetten op het auteursrecht. Wellicht hebt u toestemming of een licentie nodig voor het reproduceren of kopiëren van muziek. In sommige landen is het voor privé-gebruik kopiëren van materiaal dat wordt beschermd door auteursrecht, wettelijk verboden. [. . . ] Ook de instellingen van de FM-radio en de Music player blijven hetzelfde. 58 ©2002 Nokia Corporation. All rights reserved. U kunt uw inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst). Selecteer bijvoorbeeld Doorschakelen indien in gesprek om oproepen door te schakelen wanneer u in gesprek bent of als u een oproep wilt weigeren. Schakel de geselecteerde doorschakeloptie in (Activeren) of uit (Annuleren), controleer of de optie is ingeschakeld (Status) of geef een vertraging op (dit is niet voor alle doorschakelopties mogelijk). Als u Activeren hebt geselecteerd, selecteert u het nummer waarnaar u binnenkomende oproepen wilt doorschakelen. Als u Status hebt geselecteerd, drukt u op (Nummer) om het telefoonnummer weer te geven waarnaar de oproepen worden doorgeschakeld. Als alle oproepen worden doorgeschakeld, wordt weergegeven in de standby-modus. s Muziek (menu 8) U kunt via de telefoon muziek beluisteren of naar de FM-radio luisteren. U kunt muziekbestanden met maximaal 2 uur cd-kwaliteit muziek opnemen in of overbrengen naar de 64 MB vrij geheugen in de telefoon. Opmerking: U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. ©2002 Nokia Corporation. (menu 7) Menufuncties Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op (Kiezen). (Menu), ga naar Muziek en druk op Muziekbestanden overbrengen vanaf een pc: zie de aanwijzingen in hoofdstuk 4, Nokia Audio Manager op pagina 89. Music player (menu 8-1) Met de Music player kunt u luisteren naar de muzieknummers die u in de telefoon hebt opgeslagen. Als u muziek wilt luisteren, sluit u de hoofdtelefoon HDD-2 aan op de telefoon (zie De hoofdtelefoon aansluiten en gebruiken op pagina 23). Als u zendkanalen hebt opgeslagen, kunt u naar het gewenste zendkanaal bladeren of de zender op geheugenlocatie 0 tot en met 10 selecteren door op de desbetreffende cijfertoets te drukken (waarbij 0 locatie 10 aangeeft). U kunt ook op een ander kanaal overschakelen door op de hoofdtelefoontoets HDD-2 te drukken. Een zendkanaal instellen · Schakel de radio in en houd of ingedrukt om het zoeken naar zendkanalen te starten. · Als u de frequentie van de gewenste radiozender kent (tussen 87. 5 MHz en 108. 0 MHz), drukt u op (Opties) en selecteert u Stel freq. · Als u met stappen van 0, 1 MHz naar een zender wilt zoeken, drukt u op (Opties) en selecteert u Hand. Als u de toetsen langer ingedrukt houdt, schuift het zoeken 1 MHz omhoog of omlaag op. Druk op (Opties) en selecteer Kanaal opslaan als u het zendkanaal wilt opslaan. Ga naar de locatie waarop u de zender wilt opslaan en druk op (Kiezen). All rights reserved. Als de radio aan is, kunt u deze uitzetten door op (Opties) te drukken en Uitzetten te selecteren. U kunt een binnenkomende oproep gewoon beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. Als u het gesprek hebt beëindigd, wordt de Radio automatisch weer ingeschakeld. Als u een andere radiozender wilt beluisteren, drukt u op de overeenkomstige cijfertoets. Als u wilt bellen, houdt u ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus. [. . . ] All rights reserved. Index nummer van berichtencentrale . . . . . . . . . . . . . . . . 49 nummers, verwijderen uit het display . . . . 33 oproep-info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 outbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Index S schermbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 75 schermindicatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER LIQUID MINI FERRARI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER LIQUID MINI FERRARI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag