Gebruiksaanwijzing ACER K520 QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER K520. Wij hopen dat dit ACER K520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER K520 te teleladen.


ACER K520 QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1000 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER K520 (1222 ko)
   ACER K520 ǔ (3539 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER K520QUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. 3 Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies Let alstublieft op de veiligheidsinstructies om ongelukken of verkeerd gebruik van de projector te voorkomen. [. . . ] G Druk twee keer op de MENU knop of de RETURN knop om het menuscherm af te sluiten. Off Off Select De Aspect Ratio Functie Gebruiken 1. Het scherm verandert als onderstaand getoond door elke druk op de knop. 4:3 16:9 4:3 16:9 Opmerking! U kunt deze functie gebruiken met behulp van de knop op het bedieningspaneel. Overscan Functie 1. Gebruik G , knop om het menu te Language Aspect Ratio Overscan Flip horizontal Flip vertical Sleep time Auto sleep Presentation timer MENU Prev. Move English 4:3 Off , knop om Overscan onderdeel te selecteren. knop. of De Overscan functie kan alleen worden aangepast in RGB, DivX of Componentmodus. G U kunt deze functie gebruiken met behulp van de knop op het bedieningspaneel. G Druk twee keer op de MENU knop of de RETURN knop om het menuscherm af te sluiten. Off Off Select 24 Functie Flip horizontal Function * This function reverses the projected image horizontally. Druk op de G G , knop om het menu te , knop om Flip horizontal onderdeel te selecteren. OK knop om het gekeerde beeld te zien. Language Aspect Ratio Overscan Flip horizontal Flip vertical Sleep time Auto sleep Presentation timer MENU Prev. Move English 4:3 Off To flip Off Off Het beeld zal met elke druk op de OK knop gekeerd worden. U kunt deze functie gebruiken met behulp van de knop op het bedieningspaneel. G Druk twee keer op de MENU knop of de RETURN knop om het menuscherm af te sluiten. OK Flip verticaal Functie * Deze functie keert het geprojecteerde beeld verticaal. Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, knippert de indicatie 0' 0'' tien maal met tussenpozen van één seconde en verdwijnt dan. G U kunt de wektijdfunctie en de chronometerfunctie niet tegelijkgebruiken. G U kunt de wektijdfunctie instellen van 5 tot en met 60 minuten met tussenpozen van 5 minuten (Uit, 5, 10, 15, 20, . . . . . . . . 55 en 60 minuten). G U kunt de chronometerfunctie instellen van 1 tot en met 10 minuten met tussenpozen van 1 minuut en van 10 tot en met 60 minuten met tussenpozen van 5 minuten (Uit, 1, 2, 3, 4, . . . G U kunt deze functie gebruiken met behulp van de knop op het bedieningspaneel. G Druk twee keer op de MENU knop of de RETURN knop om het menuscherm af te sluiten. Hoeksteen functie Gebruiken * Gebruik deze functie indien het scherm niet op de juiste hoek van de projector staat en het beeld in een onregelmatige vorm wordt getoond. * Gebruik de Keystone functie alleen indien u de beste hoek niet kunt instellen, omdat het brand op het scherm kan veroorzaken. 1. Druk op de KEYSTONE +, - knop knop in om het scherm zoals u wenst. G G Keystone wordt aangepast van -20 tot 20. U kunt de Hoeksteenfunctie op het menuscherm gebruiken door op de MENU knop te drukken, of door te drukken op de knoppen , op het bedieningspaneel. G U kunt deze functie gebruiken met behulp van de knop op het bedieningspaneel. G Druk twee keer op de MENU knop of de RETURN knop om het menuscherm af te sluiten. Keystone 0 27 Functie Blanco functie Gebruiken * Deze functie kan nuttig zijn indien u tijdens een presentatie of vergadering de aandacht van het publiek wilt krijgen. 1. [. . . ] Zorgt voor afspelen van alle films in de map en door de gebruiker gewenste bestanden. De filmlijst toont mapinformatie en Divx bestand. Schermonderdelen Movie List 1. Overeenkomende knoppen op de afstandsbediening Move Enter P Move Page RETURN Exit 1. Druk op de Control To set of knop om de gewenste filmbestanden te selecteren. OK knop om de film af te spelen en het menu te openen. Language Hide On Position Sync Aspect Ratio Control (Controle) : Schakelt de ondertiteling aan en uit tijdens het afspelen van film. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER K520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER K520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag