Gebruiksaanwijzing ACER ICONIA B1-730HD (NT.L5AEE.004)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ICONIA B1-730HD (NT.L5AEE.004). Wij hopen dat dit ACER ICONIA B1-730HD (NT.L5AEE.004) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ICONIA B1-730HD (NT.L5AEE.004) te teleladen.


ACER ICONIA B1-730HD (NT.L5AEE.004) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4909 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ICONIA B1-730HD (NT.L5AEE.004) (4665 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ICONIA B1-730HD (NT.L5AEE.004)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding 2© 2014 Alle rechten voorbehouden Gebruikershandleiding voor Acer Iconia One 7 Covers: B1-730 / B1-730HD Wettelijk modelnummer (RMN): A1402 Deze uitgave: juli 2014 Registreer u voor een Acer-ID en maak gebruik van Acer externe bestanden Open de Acer Portal vanuit het beginscherm om u te registreren voor een Acer-ID of u aan te melden als u al een Acer-ID hebt. Drie goede redenen om een Acer-ID te maken: • Met onze gratis app Acer externe bestanden hebt u via andere apparaten toegang tot uw pc • U bent altijd op de hoogte van de nieuwste aanbiedingen en productinformatie • Door uw apparaat te registreren kunt u gebruikmaken van de garantievoorwaarden Ga voor meer informatie naar de AcerCloud-website: www. acer. com/acercloud Belangrijk Deze handleiding bevat eigendomsinformatie die wordt beschermd door auteursrechtelijke wetten. De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De gebruikte afbeeldingen zijn alleen ter referentie en kunnen informatie of functies bevatten die niet van toepassing zijn op uw computer. [. . . ] Sommige toepassingen bieden een app en een widget, terwijl andere toepassingen alleen een widget (en geen app) bieden. Zie Het beginscherm aanpassen op pagina 15. Gedownloade toepassingen verwijderen Nadat u een toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u deze verwijderen door naar APPS > Settings (Instellingen) > Apps te gaan, de app te selecteren die u wilt verwijderen en op Uninstall (Verwijderen) te tikken. Als u het pictogram van een app verwijdert uit het beginscherm, wordt alleen de snelkoppeling verwijderd. 28 - Muziek afspelen M U ZI E K Multimedia afspelen AFSPELEN De tablet wordt geleverd met een breed scala aan programma's waardoor u van multimedia-inhoud kunt genieten. Opmerking De beschikbare opties voor Google Play Music verschillen per regio. In bepaalde regio's kan Google Play Music bijvoorbeeld als cloudopslag voor uw persoonlijke muziekverzameling worden gebruikt. Mogelijk kan door updates de navigatie binnen deze media-apps veranderen. Muziek afspelen Gebruik [Play Music] (Muziek afspelen) om te luisteren naar muziek- of andere audiobestanden die u vanaf een computer, USBstation, apparaat voor massaopslag etc. Tik op APPS > Play Music (Muziek afspelen) om de toepassing te openen. Muziek afspelen - 29 Veeg vanaf de linkerkant om een lijst met weergaven weer te geven, zoals Listen Now (Nu beluisteren), My Library (Mijn bibliotheek) en Playlists (Afspeellijsten). De keuzelijst Listen Now (Nu beluisteren) linksboven blijft in alle weergaven hetzelfde. Wanneer u "All music" (Alle muziek) selecteert, wordt de muziek op uw tablet en de muziek in de cloud (indien ter beschikking in uw regio) weergegeven. Wanneer u "On device" (Op apparaat) selecteert, wordt alleen de muziek weergegeven die op uw tablet staat. Onder de knop Menu rechtsboven in het hoofdscherm vindt u algemene opties zoals Refresh (Vernieuwen), Settings (Instellingen), Help en Send feedback (Feedback verzenden). Ook albums en losse nummers hebben een eigen menuknop, met daaronder eigen opties. Het huidige nummer en de basisafspeelknoppen verschijnen in het meldingsgebied. Zie Status- en meldingsgebied op pagina 13. 30 - Personen en contacten beheren PERSONEN EN CONTACTEN BEHEREN De tablet bevat een adresboek. U kunt contacten in het interne geheugen of in uw Google-account opslaan. Tik op People (Personen) in het toepassingenmenu om uw contacten te bekijken. Wanneer u geen contacten hebt opgeslagen op uw tablet, kunt u uw tablet synchroniseren met de contacten van uw Google-account, contacten importeren vanuit een contactgegevensbestand (vCard of CSV) of een nieuw contact toevoegen. Wanneer u een Google-account hebt geactiveerd waarin contacten zijn opgenomen, dan zullen uw contacten automatisch worden gesynchroniseerd. Zie Synchronisatie op pagina 40 Contacten importeren Tik op de knop [Menu] (Menu) en kies [Import/Export] (Importeren/Exporteren). Wanneer de contacten zijn gevonden, bevestigt u het importeren van de contacten in een nieuwe groep. Personen en contacten beheren - 31 Een nieuw contact toevoegen Tik op om een nieuw contact toe te voegen. Wanneer u meerdere accounts hebt, wordt u gevraagd welk account u wilt gebruiken om het contact in op te slaan. Op de simkaart kunt u alleen de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van een contact opslaan. [. . . ] Het verlenen van sublicenties of de Software op andere wijze beschikbaar stellen aan derden, met als uitzondering dat u na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en -verordeningen exporteren, of (i) enige Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, wegsluizen, technische gegevens hieruit openbaar maken of vervreemden aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) enige Software aanwenden voor gebruik dat in strijd is met de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten. ONDERSTEUNING Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden. ACER LIVE UPDATE Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. Door de Software te installeren geeft u Acer (of zijn EIGENDOM EN AUTEURSRECHT Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën ervan blijven het eigendom van Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ICONIA B1-730HD (NT.L5AEE.004)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ICONIA B1-730HD (NT.L5AEE.004) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag