Gebruiksaanwijzing ACER ICONIA A1-840 (NT.L4JEE.004)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ICONIA A1-840 (NT.L4JEE.004). Wij hopen dat dit ACER ICONIA A1-840 (NT.L4JEE.004) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ICONIA A1-840 (NT.L4JEE.004) te teleladen.


ACER ICONIA A1-840 (NT.L4JEE.004) : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4332 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ICONIA A1-840 (NT.L4JEE.004) (4334 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ICONIA A1-840 (NT.L4JEE.004)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding 2© 2014 Alle rechten voorbehouden Gebruikershandleiding voor Acer Iconia Tab 8 Productmodel: A1-840FHD / A1-840 Wettelijk modelnummer (RMN): A1401 / A1409 Deze uitgave: augustus 2014 Registreer u voor een Acer-ID en profiteer van fantastische voordelen Open de app Acer Portal (Acer-portaal) vanuit het scherm Start (Starten) om u te registreren voor een Acer-ID of u aan te melden als u al een Acer-ID hebt. Drie goede redenen om een Acer-ID te maken: • Creëer uw eigen cloud met Acer BYOC. • U bent altijd op de hoogte van de nieuwste aanbiedingen en productinformatie. • Door uw apparaat te registreren kunt u gebruikmaken van de garantievoorwaarden. Ga voor meer informatie naar de AcerCloud-website: www. acer. com/byoc-start Belangrijk Deze handleiding bevat eigendomsinformatie die wordt beschermd door auteursrechtelijke wetten. [. . . ] Wanneer u meerdere accounts hebt, wordt u gevraagd welk account u wilt gebruiken om het contact in op te slaan. U kunt nu het nieuwe contact bewerken. Een contact bewerken Wanneer u een nieuw contact hebt geopend, kunt u informatie over het contact invoeren. Als u een bestaand contact wilt wijzigen, selecteert u het contact in de lijst links in het hoofdscherm. Tik op een tekstvak en voer de gewenste informatie in. Klik op de pijl naast de naam om opties te bekijken, zoals het toevoegen van een titel of een fonetische naam. Als u meerdere vermeldingen wilt invoeren, zoals een afzonderlijke vermelding voor een mobiel telefoonnummer en een vast telefoonnummer, tikt u op Add new (Nieuw toevoegen) om een tweede vermelding te maken. Tik op X om een vermelding te verwijderen. Personen en contacten beheren - 35 Tik op Add another field (Een veld toevoegen) voor meer categorieën. Als u een afbeelding wilt toewijzen aan een contact, tikt u op het silhouet en kiest u een afbeelding uit de fotogalerie van de tablet (kies Choose photo from (Kies foto uit) Gallery (Galerie)). Tik als u klaar bent in de linkerbovenhoek op Done (Gereed) om het contact op te slaan. Opmerking Stel elk telefoonnummer in op het correcte netwerktype, omdat hierdoor bepaalde functies worden bepaald. Bepaalde toepassingen herkennen bijvoorbeeld alleen mobiele nummers, omdat deze toepassingen functionaliteit nodig hebben die alleen beschikbaar is op mobiele netwerken. Een contact openen Tik in de lijst aan de linkerzijde op de naam van een contact om de gegevens van dat contact te bekijken. Tik op een vermelding (zoals een e-mailadres) om de toepassing te openen die is gekoppeld aan de betreffende vermelding. Tik bijvoorbeeld op een e-mailadres om de toepassing Email (E-mail) te openen. Contacten met een ster U kunt uw favoriete contacten snel openen door een ster toe te voegen. Open eerst het contact en tik vervolgens op de ster naast de contactnaam. Tik op All contacts (Alle contacten) en selecteer Favorites (Favorieten) om alleen uw favoriete contacten weer te geven. 36 - Personen en contacten beheren Een contact bewerken op uw computer Als u uw Google-account en contacten hebt gesynchroniseerd, kunt u uw contacten met de computer openen en bewerken. De volgende keer dat de tablet met de computer wordt gesynchroniseerd, worden deze wijzigingen ook doorgevoerd in de contactenlijst van de tablet. Belangrijk Maak een back-up van uw contacten voordat u wijzigingen aanbrengt. U kunt dan uw contactenlijst naar het interne geheugen van uw tablet exporteren of andere opties gebruiken, afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen. De camera en camcorder gebruiken - 37 DE C A M E R A EN C A MC O R D E R GEBRUIKEN Uw tablet is aan de voor- en achterzijde voorzien van een digitale camera. In deze sectie vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met uw tablet. Opmerking Voordat u de camera gaat gebruiken, kunt u het beste een microSD-kaart plaatsen in de microSD-kaartsleuf. U kunt alleen foto's en video's opslaan in het interne geheugen of op een microSD-kaart, niet op een extern USB-opslagapparaat. Tik op APPS (APPS) en Camera (Camera) om de camera of camcorder te activeren. Indicatoren en pictogrammen van de camera/ camcorder Instellingen Snel naar instellingen In-/uitzoomen Opnameknop Laatst gemaakte foto/video Sluiterknop Andere camera 38 - De camera en camcorder gebruiken Met de bedieningselementen links in het cameravenster kunt u instellingen wijzigen. Met de bedieningselementen onderaan kunt u een foto maken, de camera of camcorder selecteren en de laatst gemaakte foto/video bekijken. Tik op de knop Camcorder (Camcorder) om de camcorder direct te laten beginnen met opnemen. [. . . ] Het verlenen van sublicenties of de Software op andere wijze beschikbaar stellen aan derden, met als uitzondering dat u na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en -verordeningen exporteren, of (i) enige Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, wegsluizen, technische gegevens hieruit openbaar maken of vervreemden aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) enige Software aanwenden voor gebruik dat in strijd is met de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten. ONDERSTEUNING Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden. ACER LIVE UPDATE Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. Door de Software te installeren geeft u Acer (of zijn EIGENDOM EN AUTEURSRECHT Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën ervan blijven het eigendom van Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ICONIA A1-840 (NT.L4JEE.004)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ICONIA A1-840 (NT.L4JEE.004) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag