Gebruiksaanwijzing ACER H276HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER H276HL. Wij hopen dat dit ACER H276HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER H276HL te teleladen.


ACER H276HL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (774 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER H276HL (2447 ko)
   ACER H276HL QUICK START GUIDE (1077 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER H276HL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] m  Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/MP3schrijfsoftwareprogramma's, branders en opnamemedia kan niet gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen ruis of onderbroken muziek produceren of kunnen in het geheel niet weergegeven worden. * Dit is inclusief mappen die geen MP3-bestanden of andere bestanden bevatten. Afhankelijk van de mapstructuur, is het aantal mappen dat het systeem kan herkennen, mogelijk lager dan het werkelijke aantal mappen. 3 Druk herhaaldelijk op +/  of ///  om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren. [. . . ] Als audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, kunnen deze bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of helemaal niet worden weergegeven.  Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen op een disc met MP3-bestanden op.  Dit systeem kan de audiobestanden op het USB-apparaat in de volgende gevallen niet weergeven:  anneer het totale aantal audiobestanden in een map hoger is dan w 999  anneer het totale aantal audiobestanden op een USB-apparaat w hoger is dan 3000  anneer het totale aantal mappen op een USB-apparaat hoger is w dan 1000 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen) Deze aantallen kunnen verschillen, afhankelijk van de bestandsen mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.  Het systeem kan slechts weergeven tot 9 mapniveaus diep (inclusief de "ROOT"-map).  Dit systeem ondersteunt niet altijd alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  U kunt met dit systeem naar de volgende audioformaten luisteren:  P3: bestandsextensie ". mp3" M  MA: bestandsextensie ". wma" W Ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het werkelijke bestand een andere inhoud heeft, kan het systeem ruis voortbrengen of kan er een storing ontstaan. Regeling van het geluid Om Het volume in te stellen Een dynamischer geluid te produceren Een geluidseffect in te stellen Drukt u op VOLUME +/ . SOUND EFFECT  herhaaldelijk totdat het gewenste geluidseffect wordt weergegeven. Telkens wanneer u op de knop drukt, worden geluidseffecten weergegeven in de volgorde "ROCK"  "POP"  "JAZZ"  "FLAT". 7 Schakel het systeem uit. Druk op  . Het systeem wordt automatisch ingeschakeld vóór het ingestelde tijdstip. Als het systeem bij het bereiken van het ingestelde tijdstip ingeschakeld is, zal de weergavetimer niet in werking treden. Gebruik het systeem niet vanaf het moment waarop het systeem wordt ingeschakeld tot het moment waarop het weergeven begint. Als een FM/AM-zender wordt ingesteld als geluidsbron voor een timer, wordt het systeem automatisch 15 seconden vóór het ingestelde tijdstip ingeschakeld.  Zorg ervoor dat de iPod/iPhone bijgewerkt is met de meest recente softwareversie. Update de iPod/iPhone voordat u deze met het systeem gebruikt, als dat niet het geval is.  Stel het volume in. Technische gegevens Versterkergedeelte Uitgangsvermogen (nominaal): 4 W + 4 W (8 ohm bij 1 kHz, 1% THV) Continu RMS-uitgangsvermogen (referentiewaarde): 5 W + 5 W (8 ohm bij 1 kHz, 10% THV) Wanneer het systeem ingeschakeld is, kunt u het systeem als acculader gebruiken voor USB-apparaten die zijn uitgerust met een oplaadfunctie. Het opladen begint wanneer het USB-apparaat wordt aangesloten op een (USB-)poort . Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het USBapparaat. Drukt u op DISPLAY  herhaaldelijk wanneer het systeem ingeschakeld is. DISPLAY  herhaaldelijk wanneer het systeem uitgeschakeld is. 3 Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SEL" te . Foutieve display.  De gegevens op de cd-da-disc of MP3-disc zijn mogelijk beschadigd.  De volgende tekens kunnen worden weergegeven door dit systeem:  Hoofdletters (A t/m Z)  Kleine letters (a t/m z) (kleine letters worden als hoofdletters weergegeven)  Cijfers (0 t/m 9)  Symbolen (˝ $ % ’ ( ) * + , – . @ [ \ ] `) Andere tekens verschijnen als "_" De timer uitschakelen De instelling wijzigen Begin opnieuw bij stap 1. Opmerkingen Ingang Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "OFF" . verschijnt in stap 3, en druk daarna op AUDIO IN (stereominiaansluiting): gevoeligheid 900 mV, impedantie 47 kilo-ohm Het opladen van het USB-apparaat stoppen Verwijder het USB-apparaat. Opmerking over het opladen van het USB-apparaat U kunt een USB-apparaat niet opladen wanneer het systeem uitgeschakeld is. U kunt bijvoorbeeld informatie over een cd/MP3-disc of het USBapparaat bekijken, zoals: Het geluid is vervormd.  Zorg ervoor dat de iPod/iPhone op de juiste wijze aangesloten is.  Stel de instelling "EQ" van de iPod/iPhone in op "Uit" of "Neutraal". Cd-da-disc  esterende weergaveduur van een track tijdens weergave r  otale resterende weergaveduur t MP3-disc/USB-apparaat  rack- of bestandsnaam (" t  rtiestnaam (" ") a  lbumnaam (" a ") ") Weergeven met de iPod/iPhone 1 Sluit de bij de iPod/iPhone meegeleverde USB-kabel aan op de (USB)-poort  van het apparaat. Het systeem kent de volgende displayfuncties. Displayfunctie Energiebesparingsfunctie1) Bij uitgeschakeld systeem De display wordt uitgeschakeld om energie te besparen. [. . . ] Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de voorkeurzenders, de timer en de klokinstelling, worden gewist. Stroomverbruik in stand-by: 0, 5 W 2 Houd   en /  ingedrukt op het apparaat Voor uw veiligheid  Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken.  Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat u het weer gaat gebruiken.  Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een erkende servicedienst. Weergavetimer: U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt door muziek vanaf een cd, FM/AM-zender, USB-apparaat of iPod/iPhone. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER H276HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER H276HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag