Gebruiksaanwijzing ACER G233HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER G233HL. Wij hopen dat dit ACER G233HL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER G233HL te teleladen.


ACER G233HL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (958 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER G233HL (694 ko)
   ACER G233HL QUICK START GUIDE (1075 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER G233HL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de airconditioner wordt gebruikt in kamers waar peuters, kinderen, bejaarde, bedlegerige of anders valide personen verblijven, dient u voor een geschikte kamertemperatuur te zorgen. Als er voorwerpen in het toestel worden gestoken, is er gevaar voor lichamelijk letsel door de hoge draaisnelheid van de ventilatoren in het toestel. Sluit de aardingsdraad niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of telefoonaardingsdraad. als het toestel niet naar behoren is geaard , kan dit leiden tot elektrische schokken. [. . . ] € Waneer de binnen-unit(s) werkt (werken) in de functies KOELEN of DROGEN, kan (kunnen) de andere binnen-unit(s) niet werken in de functie VERWARMEN. Wanneer de functie van de later bediende binnen-unit(s) verschillend is van de functie van de binnen-unit(s) die reeds in gebruik is (zijn), zult u na 4 seconden een lange pieptoon horen. De temperatuurindicator op het ” aangeven en het BEDRIJF-indicator en het SCHAKELKLOK-indicator zullen afwisselend indicatorpaneel zal “ knipperen. Dit duidt aan dat de later bediende binnen-unit(s) niet werkt (werken). Wijzig in dit geval de functie van de afstandsbediening en stuur hetzelfde functiesignaal als voor de functie waarin de andere binnen-unit(s) werkt (werken). De later bediende binnen-unit(s) geeft (geven) tweemaal een pieptoon weer en treedt (treden) in werking. N-10 TIPS VOOR DE AUTO FUNCTIE Als het toestel is ingeschakeld worden in de AUTO stand de temperatuurinstelling en de stand automatisch gekozen op basis van de kamertemperatuur en de buitentemperatuur. De cijfers tussen ( ) zijn temperatuurinstellingen • Als tijdens de werking de buitentemperatuur wijzigt, zullen de temperatuurinstellingen automatisch verschuiven zoals getoond op de grafiek. € De functie van de eerst bediende binnenunit heeft voorrang op de functie van de andere binnenunit(s) zonder verwijzing naar de tabel. TIPS VOOR HET INDICATORPANEEL Telkens wanneer u op de DISPLAY-toets drukt, zal het indicatorpaneel veranderen op de volgende manier. ECO Buitentemperatuurindicator VERMOGENSCONTROLEINDICATOR Wanneer de kamer- of buitentemperatuur op het display verschijnt, zal de VERMOGENSCONTROLEINDICATOR oplichten in vier niveaus voor de functies KOELEN en VERWARMEN (3 niveaus voor de functie DROGEN), om het werkingsvermogen aan te duiden. ) afstandsbediening op het 3 Richt deop het toestel en druk op designaalontvangstvenster TIMER INSTEL- DISPLAY FULL POWER Kies de bedieningsstand. € Het toestel wordt vóór het ingestelde tijdstip ingeschakeld zodat de kamer de gewenste tempeFAN ratuur kan bereiken tegen het geprogrammeerde CLEAN SWING tijdstip. (Ontwaakfunctie) SET/C • Als de binnen-unit(s) werkt (werken) in een bepaalde functie terwijl de TIMER AAN wordt ingeDe PLASMACLUSTER- en steld voor een andere unit in een andere functie, ZELFREINIGING-toetsen zijn uitsluitend zal de timer de vereiste bediening niet inschavoorzien op de modellen AY-XPM7CR/ kelen. € De eenheid geeft een geluidssignaal wanneer het signaal van de afstandsbediening is ontvangen. 2 3 GECOMBINEERD GEBRUIK VAN DE AAN- EN DE UIT-TIMER U kunt de AAN- en de UIT-timer in combinatie gebruiken. Voorbeeld: Om de werking uit te schakelen om 11 uur ’s avonds en te hervatten (met dezelfde functie- en temperatuurinstellingen) en de kamertemperatuur op het gewenste niveau te brengen om 7 uur ’s ochtends. UIT in op 11 uur ’s avonds tijdens de 2 Stel de TIMER AAN in op 7 uur ’s ochtends. De pijl ( of ) tussen de TIMER AAN-indicator en de TIMER UIT-indicator geeft aan welke timer eerst zal worden geactiveerd. OPMERKINGEN: • U kunt de AAN-TIMER en UIT-TIMER niet programmeren als u het toestel wilt gebruiken met verschillende temperaturen of andere instellingen. • Elk van de timers kan worden geprogrammeerd om als eerste te worden geactiveerd. N-15 NEDERLANDS TIPS VOOR PLASMACLUSTERBEDIENING (uitsluitend voor modellen AY-XPM7CR/AY-XPM9CR/AY-XPM12CR)12CR) De ionisator van de airconditioner geeft ionenclusters, een verzameling van positieve en negatieve ionen, af aan de lucht in de kamer. [. . . ] hET TOESTEL BLAAST GEEN WARME LUCHT Het toestel is bezig met voorverwarmen of ontdooien. DE BUITEN-UNIT STOPT NIET Na het stopzetten van de bediening zal de ventilator van de buiten-unit gedurende ongeveer één minuut draaien om de unit af te koelen. GEURTJES Er kunnen geurtjes van tapijten en meubelen worden opgezogen, die daarna weer worden uitgeblazen, evenals de geur van de onderdelen van de airconditioner. HET TOESTEL WERKT NIET IN DE DOOR U GEVRAAGDE FUNCTIE • Wanneer een binnen-unit werkt in de KOELEN- of DROGEN-functie, kunt u de andere binnen-unit niet bedienen in de VERWARMEN-functie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER G233HL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER G233HL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag