Gebruiksaanwijzing ACER FERRARI 4000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER FERRARI 4000. Wij hopen dat dit ACER FERRARI 4000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER FERRARI 4000 te teleladen.


ACER FERRARI 4000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1040 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER FERRARI-4000 (3726 ko)
   ACER FERRARI 4000 (3726 ko)
   ACER FERRARI-4000 MODEM (287 ko)
   ACER FERRARI 4000 SERVICE GUIDE (4695 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER FERRARI 4000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. De portal My Club VAIO is het ideale startpunt om uw computer te verkennen: een uitgebreide verzameling met alles wat u nodig hebt om uw computer ten volle te benutten. De gebruikershandleidingen bevinden zich allemaal in Documentation (Documentatie). U kunt ze weergeven door op het pictogram VAIO-documentatie (VAIO Documentation) op het bureaublad te klikken of de volgende stappen uit te voeren: 1 2 3 Klik op Start , Alle programma's en vervolgens op My Club VAIO. Klik op Documentatie (Documentation). [. . . ] Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet verdelen over twee schermen, anders is het mogelijk dat de software niet behoorlijk werkt. Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm. n 118 N Randapparaten gebruiken De meerdere-monitorsmodus selecteren 1 2 3 4 5 6 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm. Klik op Beeldschermconfiguratie wijzigen (Change Display Configuration). Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen. U kunt ook een van de S-knoptoewijzingen wijzigen om de meerdere-monitorsmodus te activeren met de overeenkomstige S-knop. Als u de S-knoptoewijzingen wilt wijzigen, houdt u de gewenste S-knop ingedrukt om het venster weer te geven voor het wijzigen van de toewijzing. Voor meer informatie over de S-knoppen raadpleegt u De knoppen voor speciale functies gebruiken (pagina 43). Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsmodus aanpassen. n 119 N Randapparaten gebruiken Een externe microfoon aansluiten Als u een geluidsinvoerapparaat nodig hebt (bijvoorbeeld om te chatten op het internet), moet u een externe microfoon (niet meegeleverd) aansluiten. Een externe microfoon aansluiten Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) m. Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer. n 120 N Randapparaten gebruiken Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten Om te voorkomen dat de computer en/of het USB-apparaat beschadigd worden, let u op de volgende punten: Als u de computer verplaatst terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten, let u erop dat de USB-poorten niet worden blootgesteld aan schokken of grote druk. Plaats de computer niet in een zak of draagdoos terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten. Een USB-muis aansluiten Een USB-muis aansluiten 1 2 Kies de USB-poort (1) die u wilt gebruiken. U kunt nu de USB-muis (niet meegeleverd) (3) gebruiken. n 121 N Randapparaten gebruiken Een USB-diskettestation aansluiten U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op de computer. Een USB-diskettestation aansluiten 1 2 Kies de USB-poort (1) die u wilt gebruiken. Als u een USB-diskettestation gebruikt, moet u erop letten dat de USB-poort niet wordt blootgesteld aan grote krachten. Hierdoor kan een storing worden veroorzaakt. n 122 N Randapparaten gebruiken Een USB-diskettestation loskoppelen U kunt een USB-diskettestation loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Telefoonlijnen kunnen niet worden aangesloten op de netwerkaansluiting (LAN) van uw computer. Als de netwerkaansluiting (LAN) is aangesloten op de hieronder genoemde telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de aansluiting schade, oververhitting of brand worden veroorzaakt. - Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen) - De lijnen van het openbare telefoonnet - PBX (private branch exchange) Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkpoort. n 128 N Uw VAIO-computer aanpassen Uw VAIO-computer aanpassen In dit deel wordt kort beschreven hoe u de standaardinstellingen van uw VAIO-computer kunt aanpassen. U leert onder andere hoe u uw Sony-software en -hulpprogramma's kunt gebruiken en het uiterlijk ervan kunt aanpassen, enzovoort. Het wachtwoord instellen (pagina 129) De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 132) Energiebesparende modi gebruiken (pagina 133) Energiebeheer met VAIO Power Management (pagina 137) De modem configureren (pagina 139) n 129 N Uw VAIO-computer aanpassen Het wachtwoord instellen Stel het wachtwoord in met een van de BIOS-functies. Wanneer u het wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit invoeren nadat het VAIO-logo is weergegeven bij het opstarten van uw computer. Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer. Het opstartwachtwoord toevoegen Met het opstartwachtwoord kunt u voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de computer. Er zijn twee typen opstartwachtwoorden: een wachtwoord voor de computer en een gebruikerswachtwoord. Het wachtwoord voor de computer is bedoeld voor gebruikers met beheerdersrechten voor de computer. Met dit wachtwoord kunnen ze alle configuratieopties in het scherm BIOS Setup aanpassen en de computer opstarten. Met dit wachtwoord kunnen ze bepaalde configuratieopties in het scherm BIOS Setup aanpassen en de computer opstarten. U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het wachtwoord voor de computer hebt ingesteld. ! [. . . ] De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIOgemeenschap. http://www. sonystyle-europe. com voor het on line aanschaffen van producten. http://www. sony. net voor overige Sony-producten. U kunt de hier beschreven on line voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht. n 208 N Ondersteuningsopties e-Support Wat is e-Support? U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (http://www. vaio-link. com) geweest, maar u hebt geen antwoord gevonden op uw vraag/probleem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER FERRARI 4000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER FERRARI 4000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag