Gebruiksaanwijzing ACER EXTENSA 5635ZG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER EXTENSA 5635ZG. Wij hopen dat dit ACER EXTENSA 5635ZG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER EXTENSA 5635ZG te teleladen.


ACER EXTENSA 5635ZG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (592 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER EXTENSA 5635ZG (643 ko)
   ACER EXTENSA 5635ZG QUICK START GUIDE (792 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER EXTENSA 5635ZG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Macrovision: Dit product bevat technologie die onder het auteursrecht valt en wordt beschermd door patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze door het auteursrecht beschermde technologie dient te worden geautoriseerd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik of andere beperkte weergavetoepassingen, tenzij anders toegestaan door Macrovision. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. [. . . ] Als uw computer is voorzien van een S-Video-poort, kunt u deze poort gebruiken als alternatief voor de aansluiting. n 109 N Randapparaten gebruiken Raadpleeg de handleiding van het randapparaat voor meer informatie over het gebruik en de installatie. Als de beeldschermresolutie van de computer is ingesteld op meer dan 1024 x 768 pixels, kan een deel van het beeld niet worden weergegeven op het TV-scherm. U kunt het verborgen gebied op het TV-scherm weergeven door de cursor te verplaatsen op de computer. Als u het volledige scherm wilt weergeven, wijzigt u de beeldschermresolutie van de computer in 1024 x 768 pixels of lager. n 110 N Randapparaten gebruiken Een TV aansluiten op de poortreplicator 1 2 Sluit de poortreplicator aan op de computer. Sluit het ene uiteinde van een audio-/videokabel (1) aan op de Composite Audio Out- en de Composite Video Out-connector (2) op de poortreplicator, en het andere uiteinde op de Composite Audio- en Composite Video-connector op uw TV. Als uw TV s-video-invoer heeft, kunt u een betere beeldkwaliteit krijgen door beelden te laten uitvoeren via s-video in plaats van composietvideo. Sluit in dat geval het ene uiteinde van de S-Video-kabel (3) aan op de S Video Out-connector (4) op de poortreplicator en het andere uiteinde op de S Video-connector op de TV. U moet de TV-luidsprekers nog aansluiten op de Composite Audio Out-connectors om geluid te kunnen horen via deze luidsprekers. Stel het TV-configuratiesysteem in. 3 4 n 111 N Randapparaten gebruiken Een projector aansluiten U kunt een projector (zoals de Sony LCD-projector) rechtstreeks of via de (optionele) poortreplicator aansluiten op de computer. Een projector aansluiten 1 2 3 4 Steek het netsnoer (1) van de projector in een stopcontact. Sluit de RGB-signaalkabel (2) aan op de monitor/VGA-poort (3) a op de computer of op de (optionele) poortreplicator. Sluit de audiokabel (4) (niet meegeleverd) aan op de hoofdtelefoonconnector (5) i. Wanneer het venster Beeldscherminstellingen (Monitor Settings) verschijnt, klikt u op OK. 4 n 117 N Randapparaten gebruiken Modellen met de NVIDIA-videocontroller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm. Selecteer Laptop Display in de vervolgkeuzelijst Primary Display. 10 Klik op OK. Om de meerdere-monitorsmodus uit te schakelen, schakelt u in stap 6 het selectievakje uit. In modellen uit de VGN-A-serie kunt u ook de modus voor meerdere monitors in- en uitschakelen door te drukken op de knop S1 als u de toewijzing hiervan hebt gewijzigd in Multiple Monitors met VAIO Control Center. Zie voor meer informatie over het veranderen van de toewijzing van deze knop De computer instellen met VAIO Control Center (pagina 134). Bovendien kunt u de schermkleuren en resolutie voor elke monitor instellen en de meerdere-monitorsmodus aanpassen. n 118 N Randapparaten gebruiken Een externe microfoon aansluiten Als u een geluidsinvoerapparaat nodig hebt (bijvoorbeeld om te chatten op het internet), moet u een externe microfoon aansluiten. Een externe microfoon aansluiten: Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) m. Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer. n 119 N Randapparaten gebruiken Een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten Om te voorkomen dat de computer en/of het USB-apparaat beschadigd worden, let u op de volgende punten: Als u de computer verplaatst terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten, let u erop dat de USB-poorten niet worden blootgesteld aan schokken of grote druk. Plaats de computer niet in een zak of draagdoos terwijl er USB-apparaten zijn aangesloten. Een USB-muis aansluiten Ga als volgt te werk om een USB-muis aan te sluiten: 1 2 Kies de USB-poort (1) die u wilt gebruiken. Nu kunt u de USB-muis (3) gebruiken. Het stuurprogramma voor de VAIO USB-muis is vooraf geïnstalleerd op de computer. U hoeft alleen maar de USB-muis in de USB-connector te steken en u kunt beginnen met werken. n 120 N Randapparaten gebruiken Een USB-diskettestation aansluiten U kunt een USB-diskettestation kopen en aansluiten op de computer. Ga als volgt te werk om een USB-diskettestation aan te sluiten: 1 2 Kies de USB-poort die u wilt gebruiken. Als u een USB-diskettestation gebruikt, moet u erop letten dat de USB-poort niet wordt blootgesteld aan grote krachten. Hierdoor kan een storing worden veroorzaakt. n 121 N Randapparaten gebruiken Een USB-diskettestation loskoppelen U kunt een USB-diskettestation loskoppelen terwijl de computer is in- of uitgeschakeld. Als u het station loskoppelt terwijl de computer zich in een stroombesparende modus (Standby of Slaap) bevindt, kan er een storing optreden. Als de computer is uitgeschakeld, kunt u de USB-kabel rechtstreeks uit de computer verwijderen. Een USB-diskettestation loskoppelen: 1 2 3 4 5 6 Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt. [. . . ] De VAIO-Link website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons toegewijd ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de on line en gedrukte documentatie te lezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER EXTENSA 5635ZG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER EXTENSA 5635ZG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag