Gebruiksaanwijzing ACER EXTENSA 5630EZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER EXTENSA 5630EZ. Wij hopen dat dit ACER EXTENSA 5630EZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER EXTENSA 5630EZ te teleladen.


ACER EXTENSA 5630EZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (592 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER EXTENSA 5630EZ (643 ko)
   ACER EXTENSA 5630EZ QUICK START GUIDE (941 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER EXTENSA 5630EZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Macrovision: Dit product bevat technologie die onder het auteursrecht valt en wordt beschermd door patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze door het auteursrecht beschermde technologie dient te worden geautoriseerd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik of andere beperkte weergavetoepassingen, tenzij anders toegestaan door Macrovision. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. [. . . ] Als u het station loskoppelt terwijl de computer in een stroombesparende stand (Standby of Slaapstand) staat, kan er een storing optreden. Als de computer is uitgeschakeld, kunt u de USB-kabel direct uit de computer trekken. Een USB-diskettestation loskoppelen: 1 2 3 4 5 6 Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt. Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de taakbalk. Er verschijnt een bericht waarin staat dat het nu veilig is om het hardwareapparaat te verwijderen. Haal het diskettestation los van de computer. nN 108 Randapparaten gebruiken Een printer aansluiten U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de computer om bestanden af te drukken. Een printer op een USB-poort aansluiten U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de computer. Een printer aansluiten op de USB-poort 1 2 3 Steek het netsnoer van de printer in een stopcontact (1). Kies de USB-poort (3) die u wilt gebruiken. Sluit het ene uiteinde van een USB-printerkabel (2) aan op de USB-poort en het andere uiteinde op de printer. nN 109 Randapparaten gebruiken Een printer op een printerpoort aansluiten Een printer op de printerpoort aansluiten 1 2 * Steek het netsnoer (1) van de printer in een stopcontact. Sluit de printerkabel (2) die bij de printer werd geleverd aan op de printerpoort (3) poortreplicator*. Dit hangt af van het model dat u hebt gekocht. Raadpleeg het blad Specificaties voor meer informatie over uw model. op de computer of op de (optionele) Voordat u de printer aansluit, moet u de computer en de printer uitschakelen, en u de netadapter en het netsnoer loskoppelen. nN 110 Randapparaten gebruiken Een i. LINK-apparaat aansluiten Opmerkingen bij het aansluiten van i. LINK-apparaten De computer is voorzien van een i. LINK-poort (IEEE1394), waarmee u een i. LINK-apparaat, bijvoorbeeld een digitale videocamera, kunt aansluiten, of twee VAIO-computers op elkaar kunt aansluiten om bestanden te kopiëren, te verwijden of te bewerken. De i. LINK-poort van de computer levert geen stroom voor externe apparaten die normaal wel stroom ontvangen via een i. LINK-poort. De i. LINK-poort ondersteunt transmissiesnelheden van maximaal 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat. of OK is geselecteerd en druk vervolgens op de toets Enter. nN 117 De VAIO-computer aanpassen Modellen uit de VGN-FS-serie 1 2 3 4 Zet de computer aan. Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord twee keer het wachtwoord in en druk op Enter. Het wachtwoord moet maximaal 7 alfanumerieke tekens lang zijn. 5 6 Hieronder vindt u de instructies om de computer zo te configureren dat om een wachtwoord wordt gevraagd als u de computer inschakelt of het scherm BIOS setup wordt weergegeven. Selecteer Password When Power ON onder Security. Druk op de spatiebalk om de instelling van Disabled in Enabled te veranderen. Selecteer met < of , de optie Exit en vervolgens Exit (Save Changes). Controleer of in het scherm Setup Confirmation Yes is geselecteerd en druk vervolgens op Enter. nN 118 De VAIO-computer aanpassen Het wachtwoord wijzigen/verwijderen Ga als volgt te werk als u het wachtwoord wilt wijzigen of verwijderen: Modellen uit de VGN-A-serie 1 2 3 4 Zet de computer aan. Voer bij Enter CURRENT Password het huidige wachtwoord in: Selecteer met < of , de optie Security. Voer zowel bij Enter New Password als bij Confirm New Password een nieuw wachtwoord in. Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password leeg en drukt u op de toets Enter. Selecteer met < of , de optie Exit en vervolgens Exit (Save Changes). of OK is geselecteerd en druk vervolgens op de toets Enter. 5 6 nN 119 De VAIO-computer aanpassen Modellen uit de VGN-FS-serie 1 2 3 4 5 Zet de computer aan. [. . . ] De VAIO-Link website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons toegewijd ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de on line en gedrukte documentatie te lezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER EXTENSA 5630EZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER EXTENSA 5630EZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag