Gebruiksaanwijzing ACER EXTENSA 2500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER EXTENSA 2500. Wij hopen dat dit ACER EXTENSA 2500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER EXTENSA 2500 te teleladen.


ACER EXTENSA 2500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (592 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER EXTENSA 2500 (4575 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER EXTENSA 2500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af. Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. [. . . ] Typ de letters op de gebruikelijke wijze. Toetsen van het centrale Houd <Fn> ingedrukt terwijl u toetsenbord letters typt op het ingebouwde toetsenblok. 4 Windows-toetsen Het toetsenbord heeft twee toetsen waarmee specifieke Windows-functies worden uitgevoerd. Hieronder volgende enkele voorbeelden: < < >: Het Startmenu openen of sluiten > + <D>: Het bureaublad weergeven > + <E>: Windows Verkenner openen > + <F>: Een bestand of map zoeken > + <G>: Door de hulpmiddelen van de Sidebar bladeren Nederlands < < < < > + <L>: Vergrendelt de computer (als u verbonden bent met een netwerkdomein), of schakelt naar een andere gebruiker (als u niet bent verbonden met een netwerkdomein) < < < < < > + <M>: Hiermee minimaliseert u alle vensters. > + <T>: Bladeren door programma's op de taakbalk > + <U>: Ease of Access Center openen > + <X>: Windows Mobility Center openen < > + <Break>: Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven < < >+< >+< +M>: Geminimaliseerde vensters naar het >: Bladeren door programma's op de taakbalk bureaublad terughalen via Windows Flip 3-D < > + <SPACEBAR>: Alle hulpmiddelen naar voren halen en Windows Sidebar selecteren <Ctrl> + < > + <F>: Computers zoeken (als u verbonden bent met een netwerk) <Ctrl> + < >+< >: Gebruik de pijltoetsen om door de programma's op de taakbalk te bladeren met Windows Flip 3-D Opmerking: Afhankelijk van uw editie van Windows Vista of Windows XP, kunnen enkele snelfuncties wellicht niet zo functioneren als hier beschreven. Toepassingstoets Deze toets heeft hetzelfde effect als het klikken met de rechter muisknop; het opent het contextmenu van de toepassing. 5 Speciale toets (alleen voor bepaalde modellen) U vindt het eurosymbool en het US-dollarsymbool bovenaan in het midden op het toetsenbord. Het eurosymbool 1 2 Open een tekstverwerker. Druk op de < > toets rechtsonder op het toetsenbord, of houd <Alt Gr> ingedrukt en druk op de <5> toets bovenaan in het midden op het toetsenbord. Nederlands Opmerking: Sommige lettertypen en softwareprogramma's ondersteunen het eurosymbool niet. Bezoek www. microsoft. com/typography/faq/faq12. htm voor meer informatie. Het US-dollarteken 1 2 Open een tekstverwerker. Druk op de < > toets rechtsonder op het toetsenbord, of houd < ingedrukt en druk op de <4> toets bovenaan in het midden op het toetsenbord. > Opmerking: Deze functie kan verschillen, afhankelijk van de taalinstellingen. 6 Audio De computer beschikt over 32-bit Intel High Definition (HD) audio en stereoluidsprekers. Acer PureZone (alleen voor bepaalde modellen) Het systeem biedt u twee nieuwe enthousiaste geluidservaringen waaronder Acer PureZone met twee geïntegreerde stereomicrofoons met straalvorming en echoreductie. Acer PureZone-technologie ondersteunt Acoustische Echoreductie, Straalvorming en Ruisonderdrukking voor pure geluidsopnames. U kunt de microfoon instellen door de Acer HD Audio Manager te openen door op het pictogram Acer HD Audio Manager in het systeemvak van Windows te dubbelklikken. Klik op het tabblad Microfoon en vervolgens op het tabblad Microfooneffecten. Kies Straalvorming en Acoustische Echoreductie om het microfooneffect in te stellen. Nederlands Opmerking: Schakel de straalvorming uit voor meerdere geluidsingangen. 7 Acer GridVista (dubbele weergave compatibel) Opmerking: Deze functie is beschikbaar op bepaalde modellen alleen. Als dit toetsenbord wel werkt, raadpleeg dan uw leverancier of een erkend servicecentrum omdat de kabel van het interne toetsenbord mogelijk los zit. De printer werkt niet. Controleer het volgende: · · Controleer of de printer op een stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Zorg dat de printerkabel stevig is aangesloten op de parallelle of usb-poort van de computer en de corresponderende poort op de printer. Ik wil mijn locatie instellen voor het gebruik van het interne modem. Om goed met uw communicatiesoftware te kunnen werken, moet u uw locatie instellen: 1 2 3 Klik op Start, Configuratiescherm. Begin met het instellen van uw locatie. Raadpleeg de handleiding van Windows voor meer informatie. Opmerking: Let op dat u bij het voor het eerst opstarten van het notebook het instellen van de Internetverbinding kunt overslaan, omdat het niet nodig is voor de algemene installatie van het besturingssysteem. Nadat het besturingssysteem is ingesteld, kunt u de Internetverbinding instellen. 11 Ik wil mijn computer herstellen naar de originele instellingen zonder herstel-CD's. Opmerking: Indien op uw systeem meerdere talen gebruikt worden, is het besturingssysteem en taal die wordt gekozen wanneer het systeem voor het eerst wordt ingeschakeld, de enige optie voor toekomstige herstelwerkzaamheden. Met het herstelproces kunt u de originele software terugzetten die op het C: station geïnstalleerd was op het moment dat u het notebook kocht. (Het C: station wordt opnieuw geformatteerd en alle gegevens worden gewist. ) Het is van belang dat u reservekopieën maakt van alle bestanden voordat u deze optie gebruikt. Controleer de instellingen van de BIOS voordat u een herstelhandeling uitvoert. 1 2 3 Controleer of de functie Acer disk-to-disk recovery is ingeschakeld of niet. Zorg dat de instelling D2D Recovery in Main op Enabled (ingeschakeld) staat. Het systeem wordt opnieuw opgestart. Nederlands Opmerking: Om de BIOS utility te activeren, drukt u op <F2> tijdens de POST. Terwijl het Acer logo in beeld is, druk op hetzelfde moment op <Alt> + <F10> om het herstelproces te activeren. [. . . ] Deze apparatuur genereert en gebruikt radiogolven en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet overeenkomstig de instructies wordt geïnstalleerd, kan dit storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER EXTENSA 2500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER EXTENSA 2500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag