Gebruiksaanwijzing ACER DA223HQL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER DA223HQL. Wij hopen dat dit ACER DA223HQL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER DA223HQL te teleladen.


ACER DA223HQL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1585 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER DA223HQL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer dit symbool niet op het display verschijnt, dan werkt de compressor niet en ontvochtigt het apparaat niet. Staat het apparaat in de auto-stand, stel dan met de insteltoets de gewenste luchtvochtigheid in. Als u het apparaat voor de eerste 1 118 maal gebruikt en het -lampje gaat branden, neem dan het waterreservoir uit het apparaat en plaats het in de juiste positie terug. Indd 118 08-05-12 17:07 Wanneer het apparaat in de auto-stand staat, begint het apparaat te ontvochtigen wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte hoger is dan de ingestelde waarde. [. . . ] € Plaats de ontvochtiger nooit in de volle zon, om het ontvochtigingsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen en om eventuele verkleuring te voorkomen. Met deze functie kunt u het apparaat op een vooraf ingestelde tijd laten in- of uitschakelen. Bij het instellen van de timer terwijl het apparaat is ingeschakeld (ON): het apparaat zal uitschakelen (OFF) zodra de ingestelde tijd is verstreken. bij het instellen van de timer terwijl het apparaat is uitgeschakeld (OFF): het apparaat zal inschakelen (ON) zodra de ingestelde tijd is verstreken. (in geval van een stroomstoring worden de timerinstellingen niet opgeslagen in het geheugen). FUNCTIE WIJZIGEN Gebruik de “mode” -toets om te schakelen tussen - continu ontvochtigen - automatisch bedrijf - ventilatorsnelheid Bij overschakeling naar continu ontvochtigen, gaat het insteltoets -symbool knipperen. Bij overschakeling naar automatisch bedrijf zal het symbool oplichten. Kunt de gewenste relatieve luchtvochtigheid aanpassen met de insteltoets drukken, of 3 seconden wachten. In deze stand kunt u de ventilatorsnelheid hoger of lager zetten door op de insteltoets te drukken. Wanneer de relatieve luchtvochtigheid lager is dan de door de gebruiker ingestelde waarde, slaat de compressor af en schakelt de ventilator over naar lage snelheid (low). Wanneer er een omgevingstemperatuur van meer dan 32 °C wordt gemeten, schakelt de ventilator over naar hoge snelheid (high). Schakel eerst de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat of filter gaat schoonmaken of wanneer u de filters gaat vervangen. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek. OPSLAG Wanneer u het apparaat lange tijd niet gebruikt, kunt u het beste als volgt te werk te gaan: Haal de stekker uit het stopcontact en leeg het reservoir. 3 Berg het apparaat op in een stofvrije ruimte, bij voorkeur afgedekt met plastic. TM G OPMERKING • Wanneer de ontvochtiger opnieuw in gebruik wordt genomen na tijdelijke TM opslag, plaats dan eerst een nieuw 3M HAF-filter en actief koolfilter. Onder deze omstandigheden is het normaal dat het apparaat niet ontvochtigt. Het wordt aanbevolen een ontvochtiger met een grotere capaciteit te plaatsen. Het wordt aanbevolen een ontvochtiger met een grotere capaciteit te plaatsen. De ontvochtiger zal automatisch overschakelen naar continue ontvochtiging en zal niet langer functioneren op basis van de ingestelde luchtvochtigheid. de daadwerkelijke ontvochtigingsprestaties zullen niet worden beïnvloed. 2 Wanneer de temperatuursensor van de verdamper kortsluiting maakt, gaat het ontdooisymbool knipperen en schakelt het apparaat over op de fabrieksinstellingen voor ontvochtigen en ontdooien: 20 minuten lang ontvochtigen, dan 5 minuten ontdooien. [. . . ] In dit geval zal de ontvochtiger wel blijven functioneren, maar zal minder efficiënt zijn. GARANTIEVOORWAARDEN U krijgt op uw ontvochtiger twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum. De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, niet-originele onderdelen zijn gemonteerd of reparaties zijn verricht door derden. onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen buiten de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER DA223HQL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER DA223HQL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag