Gebruiksaanwijzing ACER CHROMEBOOK C720P-29552G03AII

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER CHROMEBOOK C720P-29552G03AII. Wij hopen dat dit ACER CHROMEBOOK C720P-29552G03AII handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER CHROMEBOOK C720P-29552G03AII te teleladen.


ACER CHROMEBOOK C720P-29552G03AII : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5134 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER CHROMEBOOK C720P-29552G03AII (5505 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER CHROMEBOOK C720P-29552G03AII

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] C720 Chromebook Gebruikershandleiding Oorspronkelijke uitgave: 10/2013 Productregistratie Als u het product voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen dat u het onmiddellijk registreert. U heeft dan namelijk toegang tot enkele handige voordelen, zoals: • • • Snellere dienstverlening door onze opgeleide vertegenwoordigers. Lidmaatschap van de Acer-community: aanbiedingen ontvangen en meedoen aan enquêtes. Het laatste nieuws van Acer. Aarzel niet en registreer, andere voordelen wachten op u! Zo registreert u Registreer uw Acer-product op www. acer. com Selecteer uw land, klik op EEN PRODUCT REGISTREREN en volg de eenvoudige instructies. [. . . ] De onderkant, de gebieden rond de ventilatieopeningen en de adapter kunnen erg warm worden. Zorg dat u deze plekken niet aanraakt om letsel te voorkomen. Opmerking: Reduceer het risico op letsel door warmte of brand door u aan het volgende te houden: 1) Plaats de computer of de wisselstroomadapter niet op een zachte ondergrond, zoals een bed.  2) Laat de computer of de wisselstroomadapter niet voor langere tijd op uw schoot rusten.  3) Gebruik de computer op een vlak, hard oppervlak zoals een bureau.  4) Zorgt dat de ventilatie niet geblokkeerd is. Nederlands • • • • • • Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. De temperatuur van de onderzijde zal tijdens normaal functioneren stijgen, in het bijzonder bij netstroom-voeding. Langdurig contact met de blote huid kan ongemak. 26 Informatie voor uw veiligheid en gemak Elektriciteit gebruiken • Dit apparaat moet op een stroombron worden aangesloten, zoals aangegeven op het markeringslabel. Wanneer u niet zeker weet welk type stroom aanwezig is, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf. Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, zorg dat de totale ampèrebelasting op de stekkerdoos niet meer is dan de belastingscapaciteit van de stroomkabel. Let er op dat de totale ampèrebelasting van de apparaten in het stopcontact niet de capaciteit van de zekering overschrijdt. Zorg dat een stopcontact, verdeelstekker of verlengsnoer niet wordt overbelast door het aansluiten van te veel apparaten. De totale belasting van het systeem mag niet groter zijn dan 80% van de capaciteit van het vertakte circuit. Als verdeelstekkers worden gebruikt, mag de totale belasting niet groter zijn dan 80% van de ingangcapaciteit van de verdeelstekker. Zorg dat het stopcontact correct geaard is voordat u de stekker van de adapter insteekt. Het gebruik van een stopcontact zonder correcte aarding kan resulteren in elektrische schok en/of verwonding. • • Nederlands • • Opmerking: De aardingspin is ook een goede bescherming tegen onverwachte ruis van andere naburige elektrische apparaten die de prestaties van dit product kunnen storen. • Het systeem kan worden aangesloten op diverse voltages: 100 tot 120 of 220 tot 240 V wisselspanning. De stroomkabel die bij het systeem is geleverd, voldoet aan de gebruiksvereisten in het land/regio waar het systeem is gekocht. Stroomkabels voor andere landen/regio’s moeten voldoen aan de vereisten voor het betreffende land/regio. Voor meer informatie over de vereisten voor stroomkabels, neemt u contact op met een geautoriseerde verkoper of leverancier. 27 Reparatie van het product Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het apparaat openen of het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico’s. Verwijder de kabel uit het stopcontact en laat gekwalificeerd onderhoudspersoneel het apparaat repareren in de volgende gevallen: • • • • • • Wanneer de stroomkabel of stekker beschadigd, doorgesneden of gerafeld is. Wanneer het product afwijkend gedrag vertoont, wat aangeeft dat reparatie nodig is. Wanneer het product niet normaal functioneert als de instructies worden opgevolgd. Opmerking: Stel alleen die zaken bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere zaken kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen. Nederlands Richtlijnen voor veilig gebruik van de accu Deze laptop gebruikt een lithium-ionaccu. Plaats het product nooit in of bij een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in direct sterk zonlicht, in een magnetron of in een opslagruimte die onder druk staat, en stel het niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F). Als deze richtlijnen niet worden opgevolgd, kan de accu zuur lekken, heet worden, exploderen of ontbranden en letsel en/of schade veroorzaken. [. . . ] Toch kunnen sommige pixels soms verkeerd “vallen” of verschijnen als zwarte of rode punten. Dit heeft geen effect op de opgenomen afbeelding en is geen defect. 37 Radio-apparaat Reguleringsbericht Opmerking: Onderstaande informatie over regelgeving is alleen voor modellen met wireless LAN en/of Bluetooth. Algemeen Om radiofrequentie-storing met de geautoriseerde service te voorkomen, is dit apparaat bestemd om binnenshuis gebruikt te worden. Dit product voldoet aan de radiofrequentierichtlijnen en veiligheidsnormen van landen en regio's waarin het is goedgekeurd voor wireless gebruik. Afhankelijk van de configuratie, kan dit product wireless radioapparaten bevatten (zoals wireless LAN en/of Bluetooth modules). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER CHROMEBOOK C720P-29552G03AII

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER CHROMEBOOK C720P-29552G03AII zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag