Gebruiksaanwijzing ACER CB5-311

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER CB5-311. Wij hopen dat dit ACER CB5-311 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER CB5-311 te teleladen.


ACER CB5-311 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (109 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER CB5-311

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact. Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt . [. . . ] Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt . Als op uw product een doorgestreepte afvalcontainer op wieltjes staat, betekent dit dat het product valt onder de EUrichtlijn 2012/19/EU. win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw product niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Opmerking: laat het apparaat en de hulpstukken altijd afkoelen voordat u de hulpstukken bevestigt of verwijdert. » U hoort een ‘klik’ wanneer het hulpstuk is vergrendeld. Com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). 1 Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. scollegare l’apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. [. . . ] scollegare l’apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER CB5-311

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER CB5-311 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag