Gebruiksaanwijzing ACER C730E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER C730E. Wij hopen dat dit ACER C730E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER C730E te teleladen.


ACER C730E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1110 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER C730E (1130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER C730E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikers lopen ook het risico op andere fysieke klachten door ruime tijd (urenlang) achter een beeldscherm te zitten. Lange werkperiodes, slechte houding, slechte werkgewoonten, spanning, ongeschikte werkcondities, persoonlijke gezondheid en andere factoren beïnvloeden het risico op fysieke klachten. onjuist gebruik van de computer kan leiden tot carpal tunnel syndroom , peesontsteking , peesschedeontsteking of andere spier/ gewrichtstoringen. De volgende symptomen kunnen optreden in handen, polsen, armen, schouders, nek of rug: • Ongevoeligheid, of een brandend of tintelend gevoel. [. . . ] € Wanneer het product afwijkend gedrag vertoont, wat aangeeft dat reparatie nodig is. • Wanneer het product niet normaal functioneert als de instructies worden opgevolgd. 10 - Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer Opmerking Stel alleen die zaken bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere zaken kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen. De computer reinigen en onderhouden Ga als volgt te werk om de computer te reinigen: 1. Informatie over batterij en adapter Toegang tot de stroom Zorg dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is en zo dicht mogelijk bij de gebruikte apparatuur is. Als u de stroom van het apparaat wilt afhalen, zorg dan dat u de stekker uit het stopcontact trekt. Stroombron loskoppelen Let op de volgende richtlijnen als de stroomkabel op de stroombron wordt aangesloten of losgekoppeld: Installeer de stroombron voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Trek de stekker uit het stopcontact voordat de stroombron van de computer wordt losgekoppeld. Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, koppel dan alle stroomkabels uit alle stroombronnen los. Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 11 Elektriciteit gebruiken • Sluit de adapter niet aan op een ander apparaat. Als de accu lekt en u in contact komt met de gelekte vloeistof, spoel dan zorgvuldig af met water en ga onmiddellijk naar een arts. Uit veiligheidsoverwegingen en om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt de batterij niet opgeladen bij temperaturen lager dan 0°C (32°F) of hoger dan 40°C (104°F). Onderhoud en tips voor het gebruik van de computer - 13 De volledige prestaties van een nieuwe accu worden pas behaald na twee- of driemaal volledig opladen en ontladen. De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gebruikstijd merkbaar korter wordt dan normaal, koop dan een nieuwe accu. Gebruik alleen goedgekeurde accu’s, en laad de accu alleen op met een goedgekeurde oplader. Alarmnummers bellen Waarschuwing Via dit toestel kunt u geen alarmnummers bellen. Wilt u een alarmnummer bellen, gebruik dan een mobiele telefoon of ander telefoonsysteem. Medische apparatuur Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of fabrikant van het medische apparaat om te bepalen of deze adequaat zijn afgeschermd tegen RF-energie of voor eventuele andere vragen. Schakel het toestel uit in zorginstellingen als borden in deze instellingen u opdragen dit te doen. [. . . ] Com/public/Sustainability ENERGY STAR De met ENERGY STAR gemarkeerde producten van Acer besparen geld doordat wordt bespaard op energiekosten en sparen het milieu zonder functies of prestaties in te boeten. Acer presenteert haar klanten trots producten met de ENERGY STAR-markering. 18 - Waarschuwingen en informatie over regelgeving Wat is ENERGY STAR?Producten met de markering ENERGY STAR gebruiken minder energie en voorkomen de uitstoot van broeikasgassen, doordat ze voldoen aan de strikte richtlijnen voor energie-efficiëntie van de U. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER C730E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER C730E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag