Gebruiksaanwijzing ACER B1-A71

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER B1-A71. Wij hopen dat dit ACER B1-A71 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER B1-A71 te teleladen.


ACER B1-A71 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (210011 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER B1-A71

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een beschadigd netsnoer houdt gevaar in voor brand en/of een elektrische schok. Zo niet bestaat er gevaar voor brand, een elektrische schok of lichamelijk letsel. Neem voor reparatie contact op met uw verkoper of de dichtstbijzijnde Sharp onderhoudsdienst. • Trek het netsnoer uit het stopcontact alvorens het toestel te reinigen. [. . . ] VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE GEBRUIK DE AFSTANDSBEDIENING NIET OP DE VOLGENDE PLAATSEN • Plaatsen waar inverter-verlichting of automatische elektronische verlichting gebruikt worden. In dat geval verwijdert u zich van dergelijke verlichting of wijzigt u de richting. het toestel kan de signalen van de afstandsbediening mogelijk niet ontvangen. Het toestel reageert mogelijk niet op de signalen van de afstandsbediening als de uiteinden van TLlampen zwart worden of als de lampen gaan flikkeren omwille van hun gevorderde levensduur; dit betekent evenwel geen storing van de afstandsbediening of het hoofdtoestel. DOELTREFFEND GEBRUIK • Stabiel oppervlak met voldoende luchtcirculatie • In de nabijheid van rookvertrekken Luchtvervuiling wordt snel opgespoord. OVER HET FILTER NEDERLANDS • Het HEPA-filter is niet effectief als het aan de verkeerde kant wordt bevestigd. U mag het filter ook niet omkeren of een gebruikt filter bevestigen, aangezien het in het filter verzamelde stof tijdens de werking naar buiten zal worden geblazen. • Het HEPA-apatietfilter en het ontgeuringsfilter mogen niet worden gewassen en hergebruikt. Dit heeft geen effect en kan bovendien een elektrische schok of andere problemen veroorzaken. € Kleine stofdeeltjes en geuren zoals tabaksrook stijgen op en verzamelen zich in het bovenste gedeelte van de kamer. € Grote stofdeeltjes zoals pollen en huisstof verzamelen zich in het onderste gedeelte van de kamer. € Het hoofdtoestel geeft een geluid weer bij ontvangst van een signaal. ontvanger Zender OPMERKING • Vermijd hevig schokken van de afstandsbediening. Zorg er eveneens voor dat de afstandsbediening niet nat wordt, niet blootgesteld wordt aan direct zonlicht of zich dicht bij een kachel, enz. N-7 NEDERLANDS BEDIENING Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, zal het toestel gedurende de eerste 2 minuten de luchttoestand controleren. Als u het toestel op dat moment inschakelt, zal het lampje voor de zuiverheidsaanduiding afwisselend groen, oranje en rood worden. Stop Automatische functie Het ventilatieniveau wordt automatisch aangepast (hoog, laag, stil), afhankelijk van de mate van luchtvervuiling die door de stofsensor wordt gedetecteerd met het oog op een efficiënte luchtzuivering. Lage werking Hoge werking *Functie voor tabaksrookverwijdering 10 minuten Het toestel functioneert met hoog ventilatieniveau gedurende en keert dan terug naar de automatische modus. Het toestel functioneert met hoog ventilatieniveau gedurende 10 minuten en wisselt vervolgens tussen laag en hoog ventilatieniveau. 10 minuten: Hoog ventilatieniveau 20 minuten: Laag niveau 20 minuten: Hoog ventilatieniveau * N-8 AFSTANDSBEDIENING • Om het toestel te starten , drukt u op de AAN/UIT-toets. U hoort een korte pieptoon en het toestel begint te werken in de automatische modus. € Om de werking stop te zetten, drukt u nogmaals op de AAN/UIT-toets. [. . . ] € Was de lucht reeds vuil op het ogenblik dat het netsnoer in het stopcontact werd gestoken?(Zie pagina N-4) • Vuilsensor kan geen pollen en stof detecteren zonder geur. (Zie pagina N-4) • De gevoeligheid van de sensor wordt onstabiel wanneer de opening van de vuilsensor vuil of verstopt is. € In de luchtreinigingsmodus (of luchtverversingsmodus) verandert de kleur van het clusterionenlampje niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER B1-A71

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER B1-A71 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag