Gebruiksaanwijzing ACER B1-810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER B1-810. Wij hopen dat dit ACER B1-810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER B1-810 te teleladen.


ACER B1-810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER B1-810 (6577 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER B1-810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De gebruikte afbeeldingen zijn alleen ter referentie en kunnen informatie of functies bevatten die niet van toepassing zijn op uw computer. Acer Group is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding. Acer Iconia One 8 Modelnummer: _______________________________________________ Serienummer: _______________________________________________ Aankoopdatum: ______________________________________________ Plaats van aankoop: __________________________________________ Inhoudsopgave - 3 INHOUDSOPGAVE Aan de slag met uw tablet Eigenschappen en functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 5 6 Muziek afspelen 29 Multimedia afspelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] U kunt de gedownloade app ook verwijderen door uw vinger erop te houden en de app naar [Uninstall] (Verwijderen) boven in het scherm te slepen. Als u het app-pictogram naar [Remove] (Verwijderen) sleept in het beginscherm, wordt alleen de snelkoppeling verwijderd. Google Hangouts Tik op [Hangouts] (Hangouts) in het menu [Application] (Toepassing) om Google Hangouts te openen. Hier ziet u een lijst met uw contactenpersonen die verbonden zijn met de diensten van Google Hangouts. Als u een verbinding hebt, kunt u een videogesprek openen. Muziek afspelen - 29 MUZIEK Multimedia afspelen AFSPELEN De tablet wordt geleverd met een breed scala aan programma's waardoor u van multimedia-inhoud kunt genieten. Opmerking De beschikbare opties voor Google Play Music verschillen per regio. In bepaalde regio's kan Google Play Music bijvoorbeeld als cloudopslag voor uw persoonlijke muziekverzameling worden gebruikt. Mogelijk kan door updates de navigatie binnen deze media-apps veranderen. Muziek afspelen Gebruik [Play Music] (Muziek afspelen) om te luisteren naar muziek- of andere audiobestanden die u vanaf een computer, USBstation, apparaat voor massaopslag etc. Tik op [APPs] (APPS) > [Play Music] (Muziek afspelen) om de app te openen. Veeg vanaf de linkerkant om een lijst met weergaven weer te geven, zoals Listen Now (Nu beluisteren), My Library (Mijn bibliotheek) en 30 - Muziek afspelen Playlists (Afspeellijsten). De keuzelijst Listen Now (Nu beluisteren) linksboven blijft in alle weergaven hetzelfde. Wanneer u "All music" (Alle muziek) selecteert, wordt de muziek op uw tablet en de muziek in de cloud (indien ter beschikking in uw regio) weergegeven. Wanneer u "On device" (Op apparaat) selecteert, wordt alleen de muziek weergegeven die op uw tablet staat. Tik op de knop [Record] (Opnemen) om de camcorder direct te laten opnemen. Tijdens de opname kunt u de instellingen voor de camera/camcorder niet wijzigen. Druk op de rode knop [Stop recording] (Opname stoppen) om te stoppen met opnemen. • Location (Locatie): U kunt instellen of de locatie (op basis van GPS) moet worden opgeslagen in de afbeeldingsgegevens. Er wordt een satellietpictogram op het scherm weergegeven als deze optie actief is. • Location (Locatie): U kunt instellen of de locatie (op basis van GPS) moet worden opgeslagen in de afbeeldingsgegevens. Er wordt een satellietpictogram op het scherm weergegeven als deze optie actief is. Instellingenmenu's Opmerking Sommige van de volgende instellingen zijn niet beschikbaar voor de camera aan de voorkant. Algemeen • [Storage] (Opslag): Interne opslag of SD-kaart • Location (Locatie): U kunt instellen of de locatie (op basis van GPS) moet worden opgeslagen in de afbeeldingsgegevens. Er wordt een satellietpictogram op het scherm weergegeven als deze optie actief is. • Tutorial (Instructies): De instructievideo voor de camera bekijken. • Reset to default (Standaardwaarden herstellen): De camerainstellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden. Camera U dient het volgende aan te passen: 36 - De camera en camcorder gebruiken • [Picture Collage] (Fotocollage): Maak leuke en unieke herinneringen met de fotocollage van Acer. Combineer fotoeffecten, belichtingswaarden en collageframes. • [Capture mode] (Vastlegmodus): Kies verschillende modi voor foto's in uiteenlopend situaties. [. . . ] Het verlenen van sublicenties of de Software op andere wijze beschikbaar stellen aan derden, met als uitzondering dat u na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en -verordeningen exporteren, of (i) enige Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, wegsluizen, technische gegevens hieruit openbaar maken of vervreemden aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) enige Software aanwenden voor gebruik dat in strijd is met de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten. ONDERSTEUNING Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden. ACER LIVE UPDATE Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER B1-810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER B1-810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag