Gebruiksaanwijzing ACER AW2000H-AW170H F2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER AW2000H-AW170H F2. Wij hopen dat dit ACER AW2000H-AW170H F2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER AW2000H-AW170H F2 te teleladen.


ACER AW2000H-AW170H F2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (321 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER AW2000H-AW170H F2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De reinigingsen onderhoudshandelingen mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht. € PAS OP: Het kan gevaarlijk zijn een fornuis met vet of olie onbewaakt te laten. U dient daarentegen het apparaat uit te schakelen en de vlam te bedekken met bijvoorbeeld een (blus)deken. • PAS OP: Brandgevaar: laat nooit voorwerpen op het kookoppervlak liggen. [. . . ] Dit doet zich vooral voor als de bodem van de pan bestaat uit verschillende lagen van verschillende materialen. € Geluid van de ventilator: voor een juist gebruik van de kookplaat en om de veiligheid van het elektronische gedeelte te behoeden voor eventuele oververhitting is het noodzakelijk de ventilator in te schakelen. De ventilator draait op maximaal vermogen als de grote inductor op maximaal vermogen staat of als de boosterfunctie is ingeschakeld. In alle andere gevallen draait hij op middelmatig vermogen aan de hand van de waargenomen temperatuur. Het is bovendien mogelijk dat de ventilator blijft draaien nadat u de kookplaat heeft uitgezet, als de waargenomen temperatuur zeer hoog is. De genoemde geluiden zijn het resultaat van de inductietechnologie en zijn niet noodzakelijkerwijs functioneringsdefecten. inschakelen kookplaat Druk ongeveer 1 seconde op de knop inschakelen van de kookplaat. Voor het NL Inschakelen kookzones Om een kookzone in werking te stellen, de toets van de gewenste zone selecterenen de gewenste stroomsterkte instellen door op de schuifregelaar te drukken en met de vinger naar rechts te bewegen om de stroomsterkte te verhogen of naar links om de stroomsterkte te verlagen Er kan ook direct op de min/med/max toetsen gedrukt worden om de vooringestelde stroomsterktes te selecteren: min (1) / med (8) / max (16), en om de kookplaat uit te zetten zoals hieronder beschreven. Functies MIN/MED/MAX Door op de toets MED te drukken gaat de kookzone naar het middelste niveau van stroomsterkte 8 Door op de toets MIN te drukken gaat de kookzone naar het laagste niveau van stroomsterkte 1 Door op de toets MAX te drukken gaat de kookzone naar het hoogste niveau van stroomsterkte 16. Booster functie* Om de verwarmingstijd te versnellen kunt u in enkele kookzones de booster functie activeren door op de . Deze functie verhoogt het vermogen tot 2000 W of 3000 W, aan de hand van de grootte van de gekozen kookzone. Gebruik pannen die gemaakt zijn van materiaal dat geschikt is voor inductie (ferromagnetisch materiaal). Wij raden het gebruik aan van pannen van: gietijzer, geëmailleerd staal of speciaal inductie roestvrij staal. U kunt zelf testen of een pan geschikt is door hem uit te proberen met een magneet. GESCHIKTE MATERIALEN ONGESCHIKTE MATERIALEN * Gietijzer Ge‘mailleerd staal Speciaal roestvrij staal Koper, Aluminium, Glas, Terracotta, Aardewerk, Niet magnetisch roestvrij staal Om optimale resultaten te bereiken met de kookplaat: • Gebruik alleen pannen met een dikke, platte bodem zodat ze perfect aansluiten op het verwarmingsvlak. € Gebruik pannen die groot genoeg zijn om de kookplaat geheel te bedekken zodat alle beschikbare hitte wordt benut. 7 8 9 10 • Houd de bodem van de pannen altijd goed schoon en droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. dit verlengt de levensduur van zowel de pannen als het kookvlak zelf. € Vermijd dezelfde pannen te gebruiken die u ook op een gasfornuis heeft gebruikt: de warmteconcentratie van gasbranders kan de bodem van pannen vervormen, waardoor ze niet goed meer aansluiten. 11 12 13 14 15 16 63 NL Geluidssignaal Enkele storingen , zoals: • een voorwerp (pan , bestek , enz. ) dat meer dan 10 seconden op het bedieningspaneel ligt, • gemors op het bedieningspaneel, • een lange druk op een toets, kunnen een geluidssignaal veroorzaken. Als de oorzaak van de storing niet wordt verwijderd blijft het geluidssignaal gaan en wordt het kookvlak uitgeschakeld. [. . . ] Een externe timer ofwel door een gescheiden afstandsbedieningssysteem. NL Afvalverwijdering • Het verwijderen van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de plaatselijke normen zodat het materiaal hergebruikt kan worden. € De Europese richtlijn 2002/96/EG, betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet met het normale afval mag worden meegegeven. De verwijderde apparaten moeten apart worden opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en te voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit voor de gezondheid en het milieu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER AW2000H-AW170H F2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER AW2000H-AW170H F2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag