Gebruiksaanwijzing ACER AT3201W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER AT3201W. Wij hopen dat dit ACER AT3201W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER AT3201W te teleladen.


ACER AT3201W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9914 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER AT3201W (8837 ko)
   ACER AT3201W QUICK START GUIDE (8177 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER AT3201W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Acer LCD TV AT3201W Gebruikershandleiding 07-AT3201W_DU_eu. indd 1 2005/5/9 ¤U¤È 01:04:24 Copyright © 2005. Acer LCD TV AT3201W Gebruikersgids Oorspronkelijke uitgave: Maart 2005 Acer en het Acer logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen van andere bedrijven of handelsmerken die hier gebruikt worden fungeren slechts als aanduiding van de besproken producten en zijn eigendom hun respectievelijke bedrijven. 07-AT3201W_DU_eu. indd 2 2005/5/9 ¤U¤È 01:04:24 Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies Zorg dragen voor uw afstandsbediening Reinigen en onderhoud 5 6 6 Alvorens te beginnen Algemene functies en voordelen Controlelijst van de verpakking 7 7 7 Overzicht van uw LCD-TV Het voorpaneel Het achterpaneel 8 8 9 Hoofdaansluitingen Het netsnoer aansluiten De antenne aansluiten DVD/VCR/AV uitrusting aansluiten Een camera, camcorder of videoconsole aansluiten Een hoofdtelefoon aansluiten Een computer of een notebook computer aansluiten 11 11 11 12 12 13 13 Afstandsbediening Om te beginnen Inschakelen Installatie-wizard Veranderen van kanaal Het volume regelen 14 18 18 18 18 18 OSD-navigatie Het OSD-menu bedienen aan de hand van de afstandsbediening 19 19 Geavanceerde functies De Empowering-toets: Scenariomodus en favoriete kanalen PIP/PBP/POP Kinderslot 20 20 22 22 Oplossen van problemen Productspecificaties 23 24 07-AT3201W_DU_eu. indd 3 2005/5/9 ¤U¤È 01:05:01 07-AT3201W_DU_eu. indd 4 2005/5/9 ¤U¤È 01:05:07 Belangrijke veiligheidsinstructies Lees zorgvuldig de instructies. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product vermeld staan. [. . . ] Druk op de nummertoetsen 0-9 van de afstandsbediening om een kanaal te selecteren. Druk op ENTER om het kanaal onmiddellijk te selecteren. 2 5 8 0 3 6 9 ENTER 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 ENTER ENTER O I CH RECALL 2. U kunt het kanaal ook veranderen door op de toetsen Kanaal omhoog/kanaal omlaag van de afstandsbediening te drukken. Omhoog zal het nummer verhogen, omlaag zal het nummer verlagen. Installatie-wizard De eerste keer dat u de TV aanzet zal de Installatie-wizard u helpen met het voltooien van "talenselectie" en "zoeken naar kanalen". Plug de coaxiale kabel van de tuner in en druk vervolgens op de toets "OK" Stap 3. Installatie is voltooid CH Het volume regelen Regel het volume aan de hand van de toets VOL +/op de afstandsbediening. Omhoog zal het volume verhogen, omlaag zal het volume verlagen. VOL U kunt ook het volume en de kanalen regelen met de knoppen op het voorpaneel. Raadpleeg "Het voorpaneel" op pagina 8 voor meer details. 18 07-AT3201W_DU_eu. indd 18 2005/5/9 ¤U¤È 02:06:32 OSD-navigatie Geavanceerde instellingen en beeldregelingen zijn beschikbaar aan de hand van het OSD-menu (onscreen display), zoals weergegeven in de onderstaande schermafdruk. Nederlands U kunt ook de menu's bedienen aan de hand van het voorpaneel. Zie "Het voorpaneel" op pagina 8 voor meer details. Het OSD-menu bedienen aan de hand van de afstandsbediening Er zijn vijf belangrijke OSD-menu's. Gebruik de onderstaande methode om gemakkelijk door deze menu's heen te navigeren. Druk op de toets "Menu" van de afstandsbediening of de toest "Menu" van het voorpaneel. MENU 2. Selecteer het gewenste menu aan de hand van de linker- en rechterkant van de navigatietoets. U kunt schakelen tussen de vijf belangrijkste menu's. OK 3. Door Omhoog/Omlaag te drukken zult u door de verschillende menuopties scrollen. Door Links/Rechts te drukken kunt u de verschillende instellingen regelen (bijvoorbeeld, in het menu Beeld, kunt u de instellingen zoals Helderheid, contrast, enz. . . Indien er geen regelingen zijn, kunt u op Enter drukken om te selecteren. 19 07-AT3201W_DU_eu. indd 19 2005/5/9 ¤U¤È 01:07:19 DISPLAY MUTE TV AV SCART PC SLEEP WIDE ZOOM SRS Geavanceerde functies 1 2 3 6 4 7 5 Nederlands De Empowering-toets: Scenariomodus en favoriete kanalen RECALL 8 9 0 ENTER MENU OK MTS VOL CH PIP/PBP/POP SWAP ACTIVE POSITION SIZE/ MODE Gebruik het OSD-menu om de instellingen van uw "e" Empowering-toets te bedienen: Scenariomodus en Favoriet kanaal. De staandaardinstelling voor de "e" toets is de Scenariomodus. Gebruik de volgende methode: Menu -> Empowering -> Instelling van de e-toets. Kies tussen "Favoriete kanalen" of "Scenariomodus". Wanneer u nu op de "e" toets drukt, zal uw gekozen selectie geopend worden. Scenariomodus Druk op de toets "e" Empowering en gebruik de Scenariomodus om vooraf bepaalde audio- en videoinstellingen te selecteren, zodat u een optimaal weergave verkrijgt van de volgende scenario's: Standaard, Film, , Sport, Concert, Game, Gebruiker. [. . . ] De andere POP-schermen zullen de daar opvolgende kanalen in volgorde weergeven. Druk op de toets "Size/Mode" om toegang te verkrijgen tot de modi 1 + 5 of 1+12 picture on picture, zoals getoond wordt in de onderstaande afbeelding. POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP POP PBP PIP (Picture in Picture) PBP (Picture by Picture) In de SCART en computermodus, drukt u drie maal op de knop PIP/PBP/POP om picture-on-picture (POP) weer te geven. DePOP schermen zullen de opeenvolgende TV-kanalen één voor één weergeven. POP POP POP POP POP POP (Picture on Picture) PIP 1. Druk op de toetsen "TV/SCART/AV/PC", nummertoetsen of de toets "CH omhoog/omlaag" om de inhoud van het PIP-venster te veranderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER AT3201W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER AT3201W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag