Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE V7-581G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE V7-581G. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE V7-581G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE V7-581G te teleladen.


ACER ASPIRE V7-581G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2084 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE V7-581G (4799 ko)
   ACER ASPIRE V7-581G ǔ (4809 ko)
   ACER ASPIRE V7-581G QUICK START GUIDE (2356 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE V7-581G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de binnen- of buitenunit van de airconditioner, want de draaiende delen kunnen letsel veroorzaken. Zorg er om veiligheidsredenen voor dat u de airconditioner uitschakelt en ook de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat reinigt of onderhoud pleegt. Trek in geval van nood de stekker van het netsnoer uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit, of schakel de hoofdschakelaar uit om de airconditioner volledig los te koppelen van de netstroom. Indb 42 2013/06/07 9:38:56 Verboden Dingen waar u op moet letten OPGEPAST Dit apparaat is bestemd voor gebruik door experts of geïnstrueerde gebruikers in winkels, in de lichte industrie of in agrarische bedrijven, alsmede voor commercieel gebruik door leken. [. . . ] (Risico op rook/brand/elektrische schok) Voorbeelden van abnormale situaties/storingen • De aardlekschakelaar slaat vaak door. € De stroomtoevoer wordt soms verbroken bij verplaatsing van het netsnoer. € Als het apparaat in bedrijf is, ruikt u een verbrande geur of hoort u een abnormaal geluid. € De unit stopt onmiddellijk met werken, zelfs als deze ingeschakeld is om te werken. Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke dealer voor onderhoud/reparatie. Belangrijke informatie over Het gebruikte koelmiddel Dit product maakt gebruik van fluorhoudende broeikasgassen die vallen onder het Verdrag van Kyoto. type koelmiddel: R410A GWP(1) waarde: 1975 (1) GWP = Global Warming Potential (Aardopwarmingsvermogen) Afhankelijk van de toepasselijke Europese of lokale regelgeving is het mogelijk dat er periodieke inspecties op koelmiddellekkage vereist zijn. Indb 43 2013/06/07 9:38:56 Voorzorgen in het gebruik Installatie We raden u aan deze airconditioner op de juiste wijze te laten installeren door bevoegde installatiemonteurs conform de installatie-instructies die u bij de unit hebt ontvangen. Controleer voor de installatie of het voltage van de stroomvoorziening in uw huis of kantoor overeenkomt met het voltage op het typeplaatje. Bedrijfsomstandigheden Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik. Koelstand 14°C - 25°C (*WBT) / 18°C - 32°C (*DBT) Verwarmingsstand 16°C - 30°C (*DBT) Koelstand -15°C - 46°C (*DBT) *1 -10°C - 43°C (*DBT) Verwarmingsstand -20°C - 18°C (*WBT) / -20°C - 24°C (*DBT) *1 -15°C - 18°C (*WBT) / -15°C - 24°C (*DBT) *DBT: Droge-boltemperatuur *WBT: Wet-bulb temperature, natte-boltemperatuur *1 Bij het aansluiten van een U-60PEY1E5, U-71PEY1E5, U-100PEY1E5, U-100PEY1E8, U-125PEY1E5, U-125PEY1E8, U-140PEY1E8 Informatie voor gebruikers over inzamelen en verwijderen van oude apparatuur en gebruikte batterijen Deze symbolen op de producten, verpakking en/of betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet gemengd mogen worden met het gewone huishoudelijke afval. Wanneer de buitenunit wordt uitgeschakeld, zal de ventilator van de binnenunit ook stoppen. ) Wanneer de kamertemperatuur waarschijnlijk het ingestelde niveau zal bereiken, wordt de ventilatorsnelheid automatisch ingesteld op “breeze” (briesje of zwak). Indb 45 2013/06/07 9:38:57 Instellen van de richting van de luchtstroom Instellen van de beweging omhoog en omlaag van de richting van de luchtstroom (alleen voor de types U1 en T2) Gebruiken van de timerafstandsbediening Druk op / om de gewenste richting van de luchtstroom te selecteren. Display richting luchtstroom Blad-swingbeweging Door op de toets te drukken tijdens de swingstand, kunt u het blad op de gewenste positie stoppen. Display wanneer de swingstand is stopgezet Ventilator en verwarming Koelen en drogen “FLAP” toets (5 niveaus) (3 niveaus) Gebruiken van de draadloze afstandsbediening Flap vastgezet (5 niveaus) Display richting luchtstroom “FLAP” toets Aanbevolen verticale luchtstroomrichting Zet het blad omlaag bij verwarmen. (Als het blad omhoog staat, kan de warme lucht de vloer niet bereiken. ) U1, T2 type HEAT COOL / DRY FAN Aanbevolen Aanbevolen Vastgezet op deze positie Instellen van de horizontale luchtstroomrichting (Handmatig: alleen met type T2) Stel de horizontale luchtstroomregelaars met de hand in. Indb 46 2013/06/07 9:38:58 Instellen van de richting van de luchtstroom voor meerdere binnenunits (alleen met de timerafstandsbediening) Wanneer er meerdere binnenunits worden bediend met 1 afstandsbediening, kan de richting van de luchtstroom voor elke binnenunit afzonderlijk of voor alle binnenunits tegelijk worden ingesteld. Wanneer de richting van de luchtstroom voor elke binnenunit afzonderlijk wordt ingesteld 1-1 1 1-2 Druk op om het nummer van de unit die u wilt instellen te selecteren. 1-8 1-8 1-4 2-4 2 1 2 Let op: Zet het blad (verticale luchtstroomblad) dat via de afstandsbediening wordt bediend nooit met uw handen in de gewenste positie. Wanneer de richting van de luchtstroom voor alle binnenunits tegelijk wordt ingesteld Druk op No display N EDERLANDS en selecteer . [. . . ] ) • Vocht uit de lucht condenseert in de koele luchtstroom en vormt druppels. € Als de airconditioner geïnstalleerd is op een plek zoals in een restaurant, waar grote hoeveelheden vette walm kunnen voorkomen, moet de unit schoongemaakt worden omdat het binnenwerk (de warmtewisselaar) vuil geworden is. • Afhankelijk van de instelling kan de ventilator ook draaien om de warmtewisselaar te drogen. Er verzamelen zich druppels condensatie bij de luchtuitlaat bij koelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE V7-581G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE V7-581G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag