Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE V5-572PG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE V5-572PG. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE V5-572PG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE V5-572PG te teleladen.


ACER ASPIRE V5-572PG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2084 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE V5-572PG (4124 ko)
   ACER ASPIRE V5-572PG ǔ (4809 ko)
   ACER ASPIRE V5-572PG QUICK START GUIDE (2356 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE V5-572PG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Tijdens het gebruik is dit apparaat vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit apparaat en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken. Het gebruik van regelaars en het maken van afstellingen of bedieningen die niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn, kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling. Batterij • Haal de batterij niet uit elkaar en veroorzaak geen kortsluiting tussen de polen. [. . . ] € Laat een afstand van ten minste 10 mm tussen uw luidsprekers en dit systeem, om een goede ventilatie te verzekeren. € Deze luidsprekers zijn niet voorzien van een magnetische afscherming. Zet de luidsprekers niet vlakbij TV-toestellen, PC’s of andere apparatuur die makkelijk beïnvloed wordt door magnetisme. € De luidsprekers kunnen beschadigd raken en zullen minder lang meegaan indien u voor langere tijd geluid met hoge uitgangsniveaus weergeeft. Voorzichtig • Gebruik de luidsprekers enkel met het aanbevolen systeem. Zo niet zouden de versterker en de luidsprekers schade kunnen oplopen en kan er brand ontstaan. Ga bij een erkende vakman ten rade als er schade optreedt of als u plots een wijziging in de werking van het toestel bemerkt. B A (6 ) (6 ) Rood Zwart Let erop dat u de polariteit van de luidsprekerdraden niet kruist (kortsluiting) of omkeert. Indb 4 4/23/2012 5:26:09 PM RQT9696 NEDERLANDS Commando geleiding De nummers die tussen haakjes staan verwijzen naar de betreffende bladzijde. A Stand-by/Aan-schakelaar [`], [1] (8, 10) Indrukken om het apparaat aan of uit te schakelen. C Cijfertoetsen [1 t/m 9, 0, ≧10] Om 2-cijfer nummer te kiezen voorbeeld: 16: [≧10] ] [1] ] [6] Om 3-cijfer nummer te kiezen voorbeeld: 226: [≧10] ] [≧10] ] [2] ] [2] ] [6] D [DEL] (6) E [PROGRAM] (6, 7) [REPEAT] (6) [PLAY MODE] (6, 7) F [4/9, USB] (7) [4/9, CD] (6) G [2/3], [5/6] (6, 7, 8) H [RE-MASTER] (8) I [BASS] (8) Enhedens MUSIC P. USBmassaopslagapparaat aangesloten via deze kabel wil niet worden ondergekend door deze apparaat. 1 1 2 3 4 5 De geluidskwaliteit verbeteren NEDERLANDS Wanneer “FM” gekozen is Druk op [FM MODE] zodat de optie “MONO” op de display verschijnt. € “MONO” wordt ook uitgeschakeld wanneer u een andere frequentie kiest. € Schakel de optie “MONO” uit, als u normaal wilt luisteren. Wanneer u een zender wilt vastleggen op een kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist. Herhaal de stappen 2 t/m 4 als u meer voorkeurstations wilt instellen. Verminder het volume en sluit het USBmassaopslagapparaat aan op de USB-poort. Houd het hoofdapparaat vast wanneer u de USBmassaopslagapparaat tot stand brengt of verbreekt. Compatibel apparaat Apparaten, die gedefinieerd worden als USB-apparaten met massageheugen: • USB-apparaten, die alleen maar gegevensuitwisseling ondersteunen. € Een apparaat dat NTFS bestandssysteem gebruikt wordt niet ondersteund. € Maximum aantal albums: 255 albums • Maximum aantal tracks: 2500 tracks • Maximaal aantal tracks per album: 999 tracks BP 1 Insteling AM-toewijzing (alleen met het hoofdapparaat) Dit systeem kan ook AM-uitzendingen ontvangen die zijn toegewezen in stappen van 10 kHz. [. . . ] Sluit aan op de hoofdtelefoon NEDERLANDS Sluit aan de hoofdtelefoon (niet bijgeleverd) op de hoofdteleponbus. € Vervang de disc als deze bekrast of kromgetrokken is, of een afwijkende vorm heeft. € Als er meer dan 255 albums of mappen zijn (audio en niet-audio), zullen sommige van de MP3-bestanden in deze albums misschien niet worden gelezen en afgespeeld. U kunt ook het USB-apparaat opnieuw formatteren en deze muziekalbums opslaan voordat u de andere niet-audiomappen opslaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE V5-572PG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE V5-572PG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag