Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE V5-531P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE V5-531P. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE V5-531P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE V5-531P te teleladen.


ACER ASPIRE V5-531P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (846 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE V5-531P (99169 ko)
   ACER ASPIRE V5-531P QUICK START GUIDE (470 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE V5-531P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] um sicherzustellen , dass die Batterie korrekt entsorgt wird , geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Warnhinweis, wenn die Zündung Ihres Fahrzeugs nicht über eine Zubehörposition (ACC oder I) verfügt Aktivieren Sie unbedingt die Abschaltautomatik (Seite 39). nach dem Ausschalten wird das Gerät dann nach der voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet , so dass der Autobatterie kein Strom mehr entzogen wird. [. . . ] ) en dit apparaat moeten gekoppeld worden om deze apparaten te kunnen gebruiken via de Bluetooth-functie. Er wordt een lijst van gedetecteerde apparaten weergegeven in het display van het apparaat dat moet worden aangesloten. Dit apparaat wordt op het apparaat dat moet worden aangesloten, weergegeven als "Sony Automotive". Tips • Meer informatie over het koppelen van een Bluetooth-apparaat vindt u in de gebruiksaanwijzing geleverd bij het apparaat. 4 Als er een wachtwoord* moet worden ingevoerd op het display van het aan te sluiten apparaat, toets dan "0000" in. 25 Dit apparaat en het Bluetooth-apparaat slaan elkaars informatie op, en wanneer de koppeling doorgevoerd is, blijft branden. De koppeling annuleren Voer stap 2 uit om de koppelingsmodus te annuleren wanneer dit apparaat en het Bluetooth-apparaat gekoppeld zijn. Opmerking Als " " blijft knipperen, is het Bluetoothapparaat mogelijk niet compatibel met dit apparaat. Ga naar de ondersteuningssite op het achterblad voor meer informatie over compatibele toestellen. " " of " " wordt weergegeven wanneer de verbinding tot stand is gebracht. Opmerkingen • Zolang er een Bluetooth-verbinding bestaat, kan dit apparaat niet worden gedetecteerd vanaf een ander apparaat. " " wordt weergegeven wanneer de verbinding tot stand is gebracht. Gesprekken ontvangen Wanneer u een gesprek ontvangt, wordt er een beltoon uitgestuurd via de luidsprekers van uw auto of via de aangesloten mobiele telefoon. De naam of het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. 1 Verbinding tot stand brengen met het audioapparaat waarmee dit apparaat het laatst verbonden was Druk op  wanneer u een gesprek met een beltoon ontvangt. Opmerkingen • Afhankelijk van de mobiele telefoon is het mogelijk dat de naam van de beller weergegeven wordt. Druk herhaaldelijk op  tot "BT AUDIO" wordt weergegeven. " " knippert wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht en blijft branden als de verbinding ingesteld is. een oproep weigeren Houd  gedurende 1 seconde ingedrukt. Handsfree bellen Wanneer het apparaat eenmaal is verbonden met de mobiele telefoon kunt u handsfree bellen/gebeld worden door dit apparaat te bedienen. Bellen vanuit het telefoonboek Wanneer u verbinding maakt met een mobiele telefoon die PBAP (Phone Book Access Profile) ondersteunt, kunt u het telefoonboek raadplegen en een oproep doorvoeren. 28 Controleer het volgende voor u handsfree belt:  Controleer of " " en " " weergegeven worden op het display. [. . . ] Er wordt tijdens een handsfree-oproep geen geluid uitgestuurd via de luidsprekers van de auto. ΅ Als het geluid wordt uitgestuurd via de mobiele telefoon, stel de mobiele telefoon dan zo in dat het geluid via de luidsprekers van de auto wordt uitgestuurd. NO AF (geen alternatieve frequenties)  Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender. – Druk op  +/– terwijl de programmaservicenaam knippert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE V5-531P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE V5-531P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag