Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE U5-610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE U5-610. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE U5-610 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE U5-610 te teleladen.


ACER ASPIRE U5-610 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3769 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE U5-610 (429 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE U5-610

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De reinigings- en onderhoudshandelingen mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht. PAS OP: Het kan gevaarlijk zijn een fornuis met vet of olie onbewaakt te laten. U dient daarentegen het apparaat uit te schakelen en de vlam te bedekken met bijvoorbeeld een (blus)deken. pAS OP: Brandgevaar: laat nooit voorwerpen op het kookoppervlak liggen. [. . . ] NL BE 555 mm mm 475 55 m m Elektrische aansluiting De kookplaten met driepolige voedingskabel werken met de wisselstroom, spanning en frequentie die aangegeven zijn op het typeplaatje (aan de onderkant van de kookplaat). Als het fornuis wordt geïnstalleerd boven een inbouwoven moeten de elektrische aansluitingen van fornuis en oven apart worden uitgevoerd, zowel voor veiligheidsredenen als voor het eventueel makkelijker verwijderen van de oven. Het aansluiten van de voedingskabel aan het elektrische net Gebruik voor de voedingskabel een stekker die genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het typeplaatje. Wanneer het apparaat rechtstreeks op het net wordt aangesloten moet u tussen het apparaat en het net een meerpolige schakelaar aanbrengen met een afstand tussen de contacten van minstens 3mm, aangepast aan het elektrische vermogen en voldoend aan de geldende normen (de aarding mag niet worden onderbroken door de schakelaar). De voedingskabel moet zodanig worden geplaatst dat hij nergens een temperatuur bereikt van 50°C hoger dan de kamertemperatuur. De installateur is verantwoordelijk voor een correcte elektrische aansluiting en het in acht nemen van de veiligheidsnormen. Voor het aansluiten moet u controleren dat: • het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende normen; • het stopcontact in staat is het maximale vermogen van het apparaat te dragen, zoals aangegeven op het typeplaatje; • de spanning zich bevindt tussen de waarden die staan aangegeven op het typeplaatje; • het stopcontact en de stekker overeenkomen. Als dat niet zo is, dient u ofwel de stekker ofwel het stopcontact te vervangen; gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers. Wanneer het apparaat geïnstalleerd is moeten het snoer en het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn. 65 Schema voor de bevestiging van de haken Stand haak voor Stand haak voor keukenblad H=20mm keukenblad H=30mm Voor Stand haak voor keukenblad H=40mm Achter !Gebruik de haken die u vindt in de “toebehorenverpakking” • Als de kookplaat niet boven een inbouwoven wordt geïnstalleerd, moet u een houten isolatieplank aanbrengen. Als de gasdruk van het gebruikte gas verschillend (of variabel) is dan hetgeen is voorzien, moet op de toevoerbuis een drukteregelaar worden aangebracht die voldoet aan de geldende landelijke normen. TYPEPLAATJE Elektrische zie typeplaatje aansluitingen Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen: - 2006/95/EEG van 12/12/06 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen - 2004/108/EEG van 15/12/04 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen - 93/68/EEG van 22/07/93 en daaropvolgende wijzigingen. Controleer of de brander aanblijft als u de knop snel van hoog naar laag draait. Als bij de apparaten met een veiligheidsmechanisme (thermo-element) dit systeem niet werkt als de branders op de minimum stand staan, moet u het minimum verhogen door aan de stelschroef te draaien. Als de regeling voltooid is moet u de zegels op de bypass schroefjes weer op hun plaats brengen met zegellak of A R S PC 631 X/HA PC 631 /HA Ø145 R A S S PC 640 X/HA PC 640 R/HA PC 640 /HA RR A TC S PC 640 T X/HA PC 640 T GH/HA PC 640 T AX/HA PC 640 T R/HA PC 640T GH R /HA ASPIRE U5-610 S UR S RR TC A PC 750 T X /HA PC 750 T AX /HA PC 750 T GH /HA PC 750 T XX /HA PC 750 T R /HA PC 750 T /HA PC 750 T E X/HA S A A S RR S DC S RR TC A SP SP PC 730 RT GH /HA PC 730 RT X /HA PC 750 X /HA PC 750 AX /HA PC 760 F X /HA PC 760 F R /HA 67 NL BE Kenmerken van de branders en de straalpijpjes Table 1 (Voor Belgie) Gaspit Doorsnee Termisch Termisch vermogen vermogen kW kW (mm) (p. Snel (RR) Halp Snel (S) Hulp (A) Drievoudige Ring (TC) Extra snel (UR) Half Vispan (SP) Dubbele vlamkroon (binnenste DCDR) Dubbele vlamkroon (buitenste DCDR) 2 straalpijpjes Spanning van voeding 100 100 75 55 130 100 — 30 130 0. Snel (RR) Half Snel (S) Hulp (A) Drievoudige Ring (TC) Extra snel (UR) Half Vispan (SP) Dubbele Vlankroon (binnenste DCDR) Dubbele Vlankroon (buitenste DCDR) 2 straalpijpjes Spanning van voeding * (mm) 100 100 75 55 130 100 — 30 130 A 15°C et 1013 mbar-gaz sec Propane P. Op iedere knop staat aangegeven waar de gasbrander of de elektrische plaat* zich precies bevindt. Gasbranders De gekozen brander kan met de betreffende knop als volgt worden geregeld: ● Uit Maximum Minimum Om een van de branders aan te steken dient u er een vlam of aansteker bij te houden, de knop stevig in te drukken en tegen de klok in te draaien tot u het maximum vermogen heeft bereikt. In de uitvoeringen die zijn voorzien van een veiligheidsmechanisme moet u de knop circa 2-3 seconden lang ingedrukt houden totdat het element dat automatisch de vlam ontstoken houdt, warm wordt. Druk de knop in en draai hem tegelijkertijd tegen de klok in: vonken steken de brander aan. [. . . ] € Doe het glazen deksel (waar aanwezig) niet omlaag als de gasbranders of de elektrische platen nog warm zijn. € Laat de elektrische plaat niet werken als er geen pannen op staan. € Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen of personen die niet de nodige ervaring of kennis hebben met het apparaat, tenzij onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of nadat hun is uitgelegd hoe het apparaat werkt. Een externe timer ofwel door een gescheiden afstandsbedieningssysteem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE U5-610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE U5-610 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag