Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE TC-105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE TC-105. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE TC-105 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE TC-105 te teleladen.


ACER ASPIRE TC-105 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (108 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE TC-105 (1724 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE TC-105

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te zijn, of verbonden te zijn met de aarding van de elektrische installatie. • Houd steeds alle technische specificaties van uw armatuur in acht. Raadpleeg hiervoor de specifiek vermelde pictogrammen van het identificatielabel op het armatuur én de pictogrammen die worden vermeld in deel A van uw veiligheidsinstructies. [. . . ] Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. € Voor uw eigen veiligheid en het behoud van de garantie dient u de Disney StoryLight en de stekker niet te openen. Als u een andere adapter gebruikt, kan uw Disney StoryLight beschadigd raken. OPGELET: Hieronder vindt u echter wel alle tekstuele verklaringen met numerieke verwijzing naar de respectievelijke pictogrammen vooraan deze gebruiksaanwijzing: 01- Installeer het armatuur enkel binnenshuis. Philips Lighting maakt en verkoopt vele consumentenproducten die, net als andere elektronische apparaten, elktromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen. Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten voldoen aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te maken en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten. Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op binnenverlichting en op buitenverlichting (tenzij anders vermeld op de verpakking). glasbreuk , batterijen en lichtbronnen vallen niet onder de garantievoorwaarden. De garantieperiode gaat in vanaf factuurdatum en geldt enkel op vertoon van het aankoopbewijs. [. . . ] glasbreuk , batterijen en lichtbronnen vallen niet onder de garantievoorwaarden. De garantieperiode gaat in vanaf factuurdatum en geldt enkel op vertoon van het aankoopbewijs. Schade aan het verlichtings-armatuur door gebruik ervan in extreme omstandigheden (zeekustgebieden, industriële omgevingen, frequente blootstelling aan meststoffen, . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE TC-105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE TC-105 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag