Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE S3-951

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE S3-951. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE S3-951 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE S3-951 te teleladen.


ACER ASPIRE S3-951 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (521 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE S3-951 (3200 ko)
   ACER ASPIRE S3-951 QUICK START GUIDE (822 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE S3-951

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Macrovision: Dit product bevat technologie die onder het auteursrecht valt en wordt beschermd door patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. . U kunt de gebruikershandleidingen vinden door handmatig te bladeren naar Deze computer > VAIO (C:) (de C-schijf) > Documentation > Documentation en vervolgens de map van uw taal te openen. Het kan zijn dat u een afzonderlijke schijf gebruikt voor de documentatie van gebundelde accessoires. Gedrukte documentatie Een installatieposter: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO. Gids systeemherstel: met instructies voor het herstellen van uw computersysteem als dat nodig is. [. . . ] Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord tweemaal het wachtwoord in en druk vervolgens op Enter. Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties). 3 4 Hieronder vindt u aanwijzingen om de computer zo te configureren dat er om een wachtwoord wordt gevraagd wanneer u de computer inschakelt of het scherm BIOS setup wordt weergegeven. n 110 N De VAIO computer aanpassen 5 6 Selecteer Password when Power ON onder Security. Druk op de spatiebalk om de instelling van Disabled in Enabled te veranderen. Controleer of Yes is geselecteerd in het scherm Setup Confirmation en druk vervolgens op Enter. Het wachtwoord voor inschakelen wijzigen/verwijderen Het wachtwoord voor inschakelen wijzigen of verwijderen 1 2 Zet de computer aan. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. Voer in het scherm voor invoer van het wachtwoord eenmaal het huidige wachtwoord in en voer vervolgens tweemaal een nieuw wachtwoord in. Als u het wachtwoord wilt verwijderen, laat u Enter New Password en Confirm New Password leeg en drukt u op Enter. Controleer of Yes is geselecteerd in het scherm Setup Confirmation en druk vervolgens op Enter. 3 4 5 6 n 111 N De VAIO computer aanpassen De computer instellen met VAIO Control Center Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie controleren en voorkeuren voor de werking van het systeem instellen. VAIO Control Center gebruiken: 1 2 3 Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center. De instelling van het gewenste item is gewijzigd. Klik voor meer informatie over de verschillende opties op Help in het venster VAIO Control Center om het Help-bestand weer te geven. Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten. n 112 N De VAIO computer aanpassen Energiebesparende modi gebruiken Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen, heeft de computer twee andere energiebesparende modi: Standby en Slaap. VAIO Power Management is een softwaretoepassing die exclusief voor VAIO computers is ontwikkeld. Met deze softwaretoepassing kunt u de functies van Windows Energiebeheer gebruiken om een betere werking van de computer en een langere levensduur van de batterijen zeker te stellen. Zie de Help in het hulpprogramma VAIO Power Management voor meer informatie over VAIO Power Management. VAIO Power Management inschakelen Wanneer u de computer start, verschijnt een pictogram met de status van energiebeheer op de taakbalk. Dit pictogram geeft aan op welke stroombron het systeem op dat moment is aangesloten, bijvoorbeeld stroomnet. Als u dubbelklikt op dit pictogram, verschijnt een venster waarin de status van de stroom wordt weergegeven. VAIO Power Management wordt toegevoegd aan Energiebeheer van Windows. VAIO Power Management activeren 1 2 3 4 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm. Selecteer het tabblad VAIO Power Management. De standaardinstellingen herstellen 1 2 Klik op het tabblad VAIO Power Management op Geavanceerd (Advanced). Volg de instructies op het scherm om de instellingen te wijzigen. n 118 N De VAIO computer aanpassen Energiebeheerschema's van VAIO Power Management inschakelen VAIO Power Management bevat een aantal vooraf ingestelde energiebeheerschema's. Elk energiebeheerschema bestaat uit een aantal energiebeheerinstellingen die tegemoetkomen aan specifieke energiebeheerdoelstellingen, variërend van maximaal energiebeheer tot helemaal geen energiebeheer. Ga als volgt te werk om een VAIO Power Management-energiebeheerschema te activeren: 1 2 3 4 5 6 7 8 Klik op Start en selecteer Configuratiescherm. Als u nu het tabblad VAIO Power Management selecteert, ziet u dat het geselecteerde energiebeheerschema op het tabblad verschijnt. Indien nodig kunt u de items van de lijst wijzigen, bijvoorbeeld de helderheid van het beeldscherm. [. . . ] De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de on line en gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. www. sony. net voor overige Sony-producten. U kunt de hier beschreven on line voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht. n 186 N Ondersteuningsopties e-Support Wat is e-Support? U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (www. vaio-link. com) geweest, maar u hebt geen antwoord gevonden op uw vraag/probleem. Ons e-Support webportaal is een interactieve website waar terecht kunt met al uw technische vragen over uw computer en waar een toegewijd ondersteuningsteam klaar staat met antwoorden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE S3-951

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE S3-951 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag