Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE S3-331

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE S3-331. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE S3-331 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE S3-331 te teleladen.


ACER ASPIRE S3-331 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (35228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE S3-331 (97329 ko)
   ACER ASPIRE S3-331 ǔ (97329 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE S3-331

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Het gebruik van het apparaat binnen de aanbevolen temperatuursgrenzen kan energie besparen. € Om het helderheid van het scherm 5 seconden te dimmen kunt u ingedrukt houden. Indd 19 17/04/2013 11:26:15 Process Black Nederlands Veiligheidsmaatregelen Houd u aan de volgende instructies zodat persoonlijk letsel, bij u of bij iemand anders, of materiële schade wordt voorkomen: Onjuiste bediening wegens het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot letsel of schade, waarvan de ernst wordt geclassificeerd zoals hieronder is aangegeven: Met dit teken wordt u WAARSCHUWING gewaarschuwd voor de dood of ernstig letsel. Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor letsel of schade aan eigendommen. [. . . ] VOORZICHTIG De op te volgen instructies worden aangeduid met de volgende symbolen: Dit symbool verwijst naar een handeling die VERBODEN is. Binnenunit Afstandsbediening Luchtinlaat Afstandsbediening Luchtuitlaat Stroom Toevoer Laat peuters en jonge kinderen niet met de afstandsbediening spelen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. Stroom Toevoer Voorkom oververhitting of brand, gebruik niet een snoer waarin wijzigingen zijn aangebracht of dat uit meerdere stukken is samengesteld of een verlengsnoer of een snoer van onbekende herkomst. Indd 20 17/04/2013 11:26:16 Process Black Om oververhitting, brand of elektrische schokken te voorkomen: • Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. Als het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen worden om mogelijk risico te voorkomen. U wordt ten zeerste geadviseerd de apparatuur te installeren met een differentieelschakelaar of een aardlekschakelaar. Stop met het gebruiken van het product, wanneer er een abnormaliteit/storing optreedt en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomschakelaar en de circuitbreker uit. € Er wordt een abnormaal geluid of trilling van de eenheid opgemerkt. € De eenheid stopt onmiddellijk met werken, zelfs als deze ingeschakeld is om te werken. € De ventilator stopt niet, zelfs niet als de eenheid stopt met werken. Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke leverancier voor onderhoud/reparatie. Druk een keer op de knop om het apparaat te gebruiken in de modus AUTO. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 1 pieptoon hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus KOELEN te gebruiken. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 2 pieptonen hoort, laat de knop dan los om de normale modus KOELEN te gebruiken. Druk op de knop en houd deze ingedrukt totdat u 3 pieptonen hoort, laat de knop dan los om de krachtige modus VERWARMEN te gebruiken. Indd 22 17/04/2013 11:26:17 Process Black FAN SPEED Ventilatiesnelheid Selecteren (Display van de afstandsbediening) De Timer Instellen Er zijn 2 stel AAN- en UIT-timers beschikbaar voor het IN- of UIT-schakelen van de unit op verschillende voorafi ngestelde tijdstippen. 1 TIMER ON 1 2 • Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus. 2 3 SET 3 OFF CANCEL AC C AIR SWING Voor het verticaal afstellen van de luchtstroom (Display van de afstandsbediening) 1 Stel de timer in op ON of OFF • Bij elke keer indrukken: Cancel Voorbeeld: UIT om 22:00 OFF TIMER • Druk als u de AAN- of UIT-timer wilt ON uitschakelen op of OFF en selecteer respectievelijk of en druk daarna op CANCEL. € Als de timer is uitgeschakeld, handmatig of als gevolg van een stroomstoring, kunt u de ON timer herstellen door respectievelijk OFF te selecteren door op of te drukken en SET daarna op te drukken. € De dichtstbijzijnde timerinstelling wordt weergegeven en wordt in volgorde ingeschakeld. • Wanneer de ON-timer ingeschakeld is , start het apparaat eventueel (tot 35 minuten) vóór het eigenlijke geprogrammeerde tijdpunt , om op tijd de gewenste temperatuur te bereiken. € De timer-functie baseert op de, op de afstandsbediening ingestelde, uurtijd en wordt, eenmaal geprogrammeerd, dagelijks herhaald. [. . . ] Dit is een manier om vocht dat is achtergebleven in de interne onderdelen grondig te verwijderen en schimmelgroei te voorkomen. € Na 15 minuten looptijd is het volgende temperatuurverschil tussen inlaat -en uitlaatlucht normaal: KOELEN: ≥ 8 °C VERWARMEN: ≥ 14 °C 24 F569176-SS0113-0_3NL. Indd 24 17/04/2013 11:26:18 Process Black Problemen Oplossen De volgende symptomen geven niet een defect aan. De binnenventilator stopt af en toe wanneer de ventilatorsnelheid is ingesteld op automatisch. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE S3-331

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE S3-331 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag