Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE P3-131

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE P3-131. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE P3-131 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE P3-131 te teleladen.


ACER ASPIRE P3-131 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1170 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE P3-131 (2609 ko)
   ACER ASPIRE P3-131 QUICK START GUIDE (1234 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE P3-131

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor letsel of schade aan eigendommen. WAARSCHUWING Binnenunit En Buitenunit Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, als dat plaatsvindt onder toezicht of na instructie over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke risico’s er zijn. Reiniging en door gebruiker uit te voeren onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Vraag advies aan een geautoriseerde dealer of gespecialiseerde vakman, wanneer de unit schoongemaakt, gerepareerd, geïnstalleerd, verwijderd of opnieuw geïnstalleerd moet worden. [. . . ] Indd 20 17/04/2013 11:20:48 Process Black Stroom Toevoer Voorkom oververhitting of brand, gebruik niet een snoer waarin wijzigingen zijn aangebracht of dat uit meerdere stukken is samengesteld of een verlengsnoer of een snoer van onbekende herkomst. Om oververhitting, brand of elektrische schokken te voorkomen: • Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. Als het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen worden om mogelijk risico te voorkomen. U wordt ten zeerste geadviseerd de apparatuur te installeren met een differentieelschakelaar of een aardlekschakelaar. Stop met het gebruiken van het product, wanneer er een abnormaliteit/storing optreedt en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomschakelaar en de circuitbreker uit. € Er wordt een abnormaal geluid of trilling van de eenheid opgemerkt. € De eenheid stopt onmiddellijk met werken, zelfs als deze ingeschakeld is om te werken. € De ventilator stopt niet, zelfs niet als de eenheid stopt met werken. Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke leverancier voor onderhoud/ reparatie. Deze apparatuur moet worden geaard om te voorkomen dat een elektrische schok of brand ontstaat. U kunt een elektrische schok voorkomen door het apparaat uit te schakelen: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. Door deze producten correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. € Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe deel kan letsel veroorzaken. € Gebruik alleen zeep ( pH 7) of milde reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik. Neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer voor seizoeninspecties. € Na 15 minuten looptijd is het volgende temperatuurverschil tussen inlaat -en uitlaatlucht normaal: KOELEN: ≥ 8 °C VERWARMEN: ≥ 14 °C 2 Stel de timer in op ON of OFF Voorbeeld: UIT om 22:00 OFF/ON 3 Stel de tijd in UP Bij Langdurige Inactiviteit • Schakel de modus VERWARMEN gedurende 2 – 3 uur in. Dit is een manier om vocht dat is achtergebleven in de interne onderdelen grondig te verwijderen en schimmelgroei te voorkomen. [. . . ] Druk op TIMER SELECT dag getoond wordt, druk op om uw keuze te bevestigen. Druk op TIMER om de timermodus te SELECT openen en druk op om de daginstelling in te voeren. Voer de stappen 4 t/m 7 van de "Wekelijkse instelling van de timer" uit om het huidige timerprogramma te wijzigen of een timerprogramma toe te voegen. Druk op TIMER gedurende 4 seconden, om de weergave naar de wekelijkse timer te wisselen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE P3-131

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE P3-131 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag