Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE M5-481G QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE M5-481G. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE M5-481G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE M5-481G te teleladen.


ACER ASPIRE M5-481G QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (918 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE M5-481G (2298 ko)
   ACER ASPIRE M5-481G QUICK START GUIDE (1033 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE M5-481GQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. De illustraties in deze handleiding zijn mogelijk niet van toepassing op uw computer. [. . . ] De beschikbare vooraf gedefinieerde toewijzingen zijn: Muting*1, Stand by, Hibernate, Max Brightness, External Display*2, Launch Application, VAIO Zone, SSMS Audio Filter, Multiple Monitors, VAIO Power Management Viewer Plug & Display VAIO Power Management Viewer U kunt instellingen opgeven voor automatische uitvoer naar de externe monitor. U kunt ook de toewijzing van het energieverbruik aanpassen door de instellingen op het tabblad VAIO Power Management te wijzigen. U kunt de optie selecteren van de draadloze functie die wordt geactiveerd wanneer u de schakelaar voor WIRELESS op de computer op ON zet. Wireless Switch Settings*3 *1 *2 *3 Standaardtoewijzing van de S1-knop Standaardtoewijzing van de S2-knop Alleen op bepaalde modellen. Raadpleeg het gedrukte blad Specificaties om na te gaan of uw model is voorzien van de Bluetooth-functie. nN 88 De VAIO-computer aanpassen 2 3 Selecteer het gewenste besturingselement en wijzig de instellingen. De instelling van het gewenste item is gewijzigd. Klik voor meer informatie over de verschillende opties op Help in het venster VAIO Control Center om het Help-bestand weer te geven. Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten. nN 89 De VAIO-computer aanpassen Energiebesparende modi gebruiken Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen, heeft de computer twee andere energiebesparende modi: de Standby-modus en Slaap-modus. Als de computer werkt op batterijstroom, schakelt hij automatisch over op de Slaap-modus als de batterijlading erg laag wordt, ongeacht de geselecteerde instelling voor energiebeheer. Als de batterijlading minder dan 10 procent bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen, of de computer uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen. De standaardmodus gebruiken Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. Om stroom te besparen, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde schijf) uitschakelen. nN 90 De VAIO-computer aanpassen De Standby-modus gebruiken Met de Standby-stand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de harde schijf en de CPU ingesteld op laag energieverbruik. In deze modus knippert het stroomlampje (oranje). De Standby-modus activeren 1 2 Klik op Start en selecteer Computer uitschakelen. Klik op Standby. Terugkeren naar de normale modus Druk op een willekeurige toets. Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Selecteer Restore all power schemes to the original factory default settings. De standaardinstellingen voor alle energiebeheeropties worden hersteld. nN 96 De VAIO-computer aanpassen Energiebeheerschema's van VAIO Power Management inschakelen VAIO Power Management beschikt over een aantal vooraf ingestelde energiebeheerschema's. Elk energiebeheerschema bestaat uit een aantal energiebeheerinstellingen die tegemoetkomen aan specifieke energiebeheerdoelstellingen, variërend van maximaal energiebeheer tot helemaal geen energiebeheer. Ga als volgt te werk om een VAIO Power Management-energiebeheerschema te activeren: 1 2 3 4 5 6 7 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Status van Energiebeheer op de taakbalk. Selecteer een energiebeheerschema in de vervolgkeuzelijst van Energiebeheerschema's. Als u nu het tabblad VAIO Power Management selecteert, ziet u dat het geselecteerde energiebeheerschema rechts van het Power Scheme verschijnt. Indien nodig kunt u de items van de lijst wijzigen, bijvoorbeeld de helderheid van het beeldscherm. Het energiebeheerschema is ingeschakeld. Om het energiebeheerschema op te stellen, dient u als Administrator op de computer te zijn aangemeld. Voor meer informatie over VAIO Power Management en Energiebeheerschema's raadpleegt u de handleiding van de software VAIO Power Management. nN 97 De VAIO-computer aanpassen Energiebeheerschema Power Management Off VAIO Optimized VAIO Maximum Battery Beschrijving Schakelt alle energiebeheerfuncties, zoals Standby en Slaap uit. De standaardinstelling van de energiebeheerstatus voor beide stroombronnen. Levert energiebesparingsfuncties voor een maximale levensduur van de batterij en goede prestaties wanneer de computer door de batterij van stroom wordt voorzien. Het vermindert de helderheid van het beeldscherm en zorgt ervoor dat het systeem na een bepaalde tijd overschakelt naar Standby. [. . . ] De VAIO Link-website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons toegewijd ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de on line en gedrukte documentatie te lezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE M5-481G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE M5-481G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag