Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE M3-581TG QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE M3-581TG. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE M3-581TG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE M3-581TG te teleladen.


ACER ASPIRE M3-581TG QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1196 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE M3-581TG (95105 ko)
   ACER ASPIRE M3-581TG ǔ (2894 ko)
   ACER ASPIRE M3-581TG QUICK START GUIDE (2196 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE M3-581TGQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gids systeemherstel: bevat instructies voor het maken van een reservekopie van uw gegevens en het herstellen van uw computersysteem, en oplossingen voor andere computerstoringen. Boekjes met de volgende informatie: de bepalingen van Sony's GARANTIE, Veiligheidsvoorschriften, Modemvoorschriften, Draadloze LAN Voorschriften, Bluetooth Voorschriften, Softwarelicentie-overeenkomst voor eindgebruikers en Sony ondersteuning. Niet-gedrukte documentatie Gebruikershandleiding (deze handleiding): bevat functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen. Specificaties: in de on line Specificaties wordt de hardware- en softwareconfiguratie van de VAIO-computer beschreven. [. . . ] Het venster Controlecentrum voor vingerafdrukken (Fingerprint Control Center) verschijnt. Klik op Instellingen (Settings) en vervolgens op Instellingen biometrische toepassing (User Settings). Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor. Het venster Instellingen biometrische toepassing (User Settings) verschijnt. Voer het wachtwoord in dat u hebt gebruikt voor het exporteren en klik op OK. Klik op OK. n 129 N Uw VAIO-computer aanpassen De functie File Safe (Bestandskluis) gebruiken Met de functie File Safe (Bestandskluis) kunt u een gecodeerd archief maken om een bestand of map op te nemen om te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om een bestand of map te openen door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen of door het back-upwachtwoord in te voeren die u voor codering hebt opgegeven. Een nieuw gecodeerd archief maken om een map of bestand op te nemen 1 2 3 Rechtsklik op het gewenste bestand of de gewenste map en selecteer Toevoegen aan nieuw coderingsarchief (Add to new encrypted archive). Het coderingsproces wordt gestart en er verschijnt een bericht na voltooiing. Selecteer Delete original files (Oorspronkelijke bestanden verwijderen) of Keep original files (Oorspronkelijke bestanden behouden), afhankelijk van of u de oorspronkelijke bestanden of mappen wilt verwijderen of behouden. Archieven met meerdere gecodeerde bestanden of mappen krijgt de extensie *. uea en archieven met slechts één gecodeerd bestand de extensie *. ueaf. Een bestand of map aan het bestaande gecodeerde archief toevoegen 1 2 3 4 Rechtsklik op het gewenste bestand of de gewenste map en selecteer Toevoegen aan bestaand coderingsarchief (Add to existing encrypted archive). Selecteer het archief (*. uea) waaraan u het bestand of de map wilt toevoegen en klik op Openen. Veeg met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor. Als u vingerafdrukverificatie gebruikt met de TPM, duurt het mogelijk langer om u bij het systeem aan te melden of heeft u een PIN-nummer nodig (persoonlijk identificatienummer) bij het aanmelden bij Windows, afhankelijk van de instellingen. Als u bovendien de instellingen wijzigt voor de TPM of als de TPM niet werkt, kunt u de functie voor vingerafdrukverificatie mogelijk niet gebruiken. Het gebruik van vingerafdrukverificatie met de TPM heeft dergelijke nadelen. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schade die voortvloeien uit gebruik van de TPM en gegevensonderhoud en -beheer met betrekking tot vingerafdrukverificatie moet op eigen risico worden uitgevoerd. Voordat u de TPM inschakelt Wanneer u de vingerafdrukverificatie samen met de TPM wilt gebruiken, moet u de TPM-software eerst zelf installeren en initialiseren en de instellingen ervan aanpassen. Zie De TPM configureren (pagina 144) voor meer informatie over hoe u de software installeert en initialiseert. n 135 N Uw VAIO-computer aanpassen De TPM initialiseren !U initialiseert de TPM-software door uzelf bij de computer aan te melden als een gebruiker met beheerdersrechten. 1 2 3 4 5 6 Klik op Start, ga naar Alle programma's, klik op Protector Suite QL en vervolgens op Controlecentrum (Control Center). Het venster Controlecentrum voor vingerafdrukken (Fingerprint Control Center) verschijnt. Klik op Elevate administrative privilege for user (Beheerdersbevoegdheden voor gebruiker uitbreiden). Klik op Instellingen (Settings) en vervolgens op System Settings (Systeeminstellingen). Het venster Protector Suite Settings (Instellingen Protector Suite) wordt weergegeven. Klik op Reinitialize TPM (TPM opnieuw initialiseren) op het tabblad TPM. [. . . ] Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIOgemeenschap. http://www. sonystyle-europe. com voor het on line aanschaffen van producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE M3-581TG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE M3-581TG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag