Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE M1300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE M1300. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE M1300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE M1300 te teleladen.


ACER ASPIRE M1300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (243 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE M1300 (365 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE M1300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Macrovision: dit product omvat technologie voor auteursrechtenbescherming die wordt beschermd door patenten in de Verenigde Staten en andere rechten op intellectuele eigendom. Het gebruik van deze technologie dient te worden geautoriseerd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik of andere beperkte toepassingen, tenzij anders beschikt door Macrovision. Sony Corporation behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze handleiding of de informatie die deze bevat. Op de hier beschreven software zijn de voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing. De illustraties in deze handleiding zijn mogelijk niet van toepassing op uw computer. [. . . ] CompactFlash-kaarten worden ook gebruikt voor uitwisseling van informatie tussen digitale camera's, digitale muziekspelers, computers, handhelds, personal communicators, Palm-PC's, digitale spraakrecorders en fotoprinters. CompactFlash biedt een hoge overdrachtssnelheid voor snel kopiëren en downloaden, alsmede een hoge opslagcapaciteit. De CompactFlash-sleuf kan uitsluitend worden gebruikt voor het lezen of schrijven van geheugen- en opslagkaarten. Voor sommige CompactFlash-kaarten is het noodzakelijk dat u niet-actieve apparaten uitschakelt wanneer u de CompactFlash-kaart gebruikt. Sommige functies van de CompactFlash-kaart zijn mogelijk niet beschikbaar op deze computer. Er kunnen zich ernstige problemen voordoen wanneer: de kaart verwijderd wordt of de computer uitgeschakeld wordt terwijl de CompactFlash-kaart in gebruik is; er sprake is van een sterk elektromagnetisch veld in de omgeving. Bewaar de CompactFlash-kaart altijd in de speciale hoes om nadelige effecten van elektromagnetische velden te voorkomen. Uw computer gebruiken Hardware Gids nN 33 CompactFlash-kaarten plaatsen Duw de kaart voorzichtig in de sleuf. De kaart wordt automatisch door het systeem herkend en wordt bij Deze computer met een eigen pictogram weergegeven. Forceer nooit een CompactFlash-kaart in de sleuf. Als het niet lukt een CompactFlashkaart te plaatsen, controleert u of u de kaart in de juiste stand installeert. Raadpleeg de handleiding bij de CompactFlash-kaart voor meer informatie over het gebruik. CompactFlash-kaarten verwijderen Het pictogram Sony UMH-U HS-XX USB-apparaat (of een soortgelijk pictogram) wordt in de taakbalk weergegeven wanneer er een USB-apparaat in gebruik is. Hetzelfde pictogram wordt echter ook gebruikt voor Memory Sticks, CompactFlash-kaarten en SmartMedia. Het is belangrijk dat u dit pictogram niet gebruikt om deze geheugenkaarten uit te schakelen, aangezien hiermee alle poorten worden uitgeschakeld. Dubbelklik op het pictogram Hardware veilig verwijderen in de taakbalk. In het dialoogvenster Hardware stopzetten selecteert u het apparaat en vervolgens bevestigt u dat dit apparaat veilig uit het systeem kan worden verwijderd, en klik op OK. Er wordt een bericht weergegeven dat u het apparaat nu veilig kunt verwijderen. Open de klep en druk op de vrijgaveknop van de PC-kaart, zodat deze naar buiten komt en klaar voor gebruik is. 5 6 7 8 Druk op de vrijgaveknop om de PC-kaart uit te werpen. Pak de kaart voorzichtig vast en trek hem naar buiten. Uw computer gebruiken Hardware Gids nN 37 Uitbreidingsmogelijkheden Aan de achterzijde van uw VAIO computer bevinden zich de volgende vier uitbreidingssleuven: Bovenste sleuf: AGP-sleuf met de grafische kaart. Derde sleuf: als uw computer over Giga Pocket-ondersteuning beschikt, is dit een PCI-sleuf die de Giga Pocket-poorten bevat. Onderste sleuf: CNR-sleuf met de modemkaart. Door middel van lege PCI-uitbreidingssleuven kunt u een uitbreidingskaart aan de computer toevoegen. Neem contact op met uw Sony leverancier voor advies over het wijzigen van de interne hardwarecomponenten. Randapparaten aansluiten Hardware Gids nN 38 Randapparaten aansluiten Met behulp van de beschikbare poorten op de computer kunt u eenvoudig nieuwe functionaliteiten aan het systeem toevoegen. Voor informatie over de locatie van de poorten op uw computer raadpleegt u het informatieblad Specificaties (Specifications). Beeldschermen aansluiten (pagina 39) USB-apparaten aansluiten (pagina 43) Printers aansluiten (pagina 44) i. LINK-apparaten aansluiten (pagina 45) S/PDIF-apparaten aansluiten (pagina 46) Een microfoon aansluiten (pagina 46) Aansluiten op een netwerk (pagina 47) Verbruiksartikelen, accessoires en randapparaten voor Sony computers zijn verkrijgbaar bij uw Sony leverancier of via de Sony website: www. sonystyle-europe. com Voor informatie over compatibiliteit van verbindingen bezoekt u de website VAIO-Link: www. vaio-link. com Randapparaten aansluiten Hardware Gids nN 39 Beeldschermen aansluiten U kunt meerdere beeldschermen op de computer aansluiten, elk via een andere uitgang aan de achterzijde van de computer: een LCD-scherm via de DVI-connector, een CRT- of LCD-scherm via de VGA-connector, een televisie via de televisie/video-uitgang. U hebt de beschikking over de volgende weergavemogelijkheden: Als er tegelijkertijd een VGA- en een DVI-scherm zijn aangesloten, wordt het beeld normaal gesproken op beide schermen weergegeven. Als er een VGA-scherm en een televisie zijn aangesloten, wordt het beeld normaal gesproken op beide schermen weergegeven. Als er een DVI-scherm en een televisie zijn aangesloten, wordt het beeld normaal gesproken op beide schermen weergegeven. [. . . ] U kunt een schermbeveiligingsprogramma gebruiken om het ontstaan van restbeelden te voorkomen. Het is echter mogelijk dat u kleine zwarte puntjes en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) ziet, die voortdurend op het LCD-scherm zichtbaar blijven. Dit is een normaal gevolg van het fabricageproces en duidt niet op een storing. Wrijf niet over het LCD-scherm, omdat het scherm hierdoor beschadigd kan raken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE M1300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE M1300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag