Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E5-771

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E5-771. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE E5-771 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E5-771 te teleladen.


ACER ASPIRE E5-771 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (112 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE E5-771

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Iconos Los iconos dinámicos son similares a las miniaturas de las aplicaciones. Si lo prefiere, abra Todas las aplicaciones y desplácese a "Accesorios de Windows" donde podrá ver el listado de programas heredados. Prima a tecla Windows no teclado; prima a tecla Windows + <C> e clique em Iniciar ou mova o cursor para o canto inferior esquerd do ecrã e clique em Iniciar. Aspire Notebook Gebruikershandleiding Deze uitgave: 01/2013 Modelnummer: ________________________________ Serienummer: _________________________________ Aankoopdatum: ________________________________ Plaats van aankoop: ____________________________ iii Informatie voor uw veiligheid en gemak Veiligheidsinstructies Lees deze instructies aandachtig door. [. . . ] 23 Gedeelde bestanden De apparatuur die verbonden is met uw netwerk staat in het onderdeel Thuis gedeeld. kies een apparaat en selecteer vervolgens de categorie om te verkennen. Na een kort ogenblik verschijnen rechts in beeld de gedeelde bestanden en mappen. Zoek het bestand dat u wilt afspelen en dubbelklik erop om het af te spelen. Gebruik de mediaknoppen op de balk aan de onderkant om het afspelen te besturen. Als bijvoorbeeld muziek is geselecteerd, kunt u het afspelen starten, pauzeren of stoppen en het volume aanpassen. Nederlands Opmerking: Op het apparaat waarop de bestanden zijn opgeslagen, moet delen zijn geactiveerd. Fi op het apparaat waarop de bestanden zijn opgeslagen, kies Bewerken en zorg dat Bibliotheek delen op lokaal netwerk is geactiveerd. Dit zijn onder andere pc’s, smartphones en NAS (Network Attached Storage)-apparaten die voldoen aan DLNA. Afspelen op een ander apparaat Als u media op een ander apparaat wilt afspelen, gaat u als volgt te werk: 1 Kies rechtsonder in beeld de optie Afspelen naar. 24 2 Selecteer het externe apparaat waarop het bestand wordt afgespeeld. Verbruik de batterij compleet, totdat de waarschuwing batterij-leeg verschijnt. Voer dit proces uit totdat de batterij drie maal opgeladen en uitgeput is. Gebruik dit conditioneringsproces voor elke nieuwe batterij; gebruik het ook als een batterij lang niet gebruikt is. Indien u de computer langer dan twee weken niet gebruikt, is het verstandig de batterij uit de computer te verwijderen. 28 Waarschuwing: Stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder de 0°C (32°F) of boven 45°C (113°F). Wanneer u het conditioneringsproces toepast, maakt u de batterij klaar om de maximaal mogelijke capaciteit te gebruiken. Wanneer deze procedure niet gevolgd wordt, zal de batterij nooit maximaal opgeladen worden en dit zal ook resulteren in een kortere levensduur van de batterij. Nederlands Daarnaast hebben de volgende gebruikspatronen een nadelig effect op de levensduur van de batterij: • De computer constant gebruiken op netstroom met de batterij in de computer. Indien u voortdurend netstroom gebruikt, wordt u aangeraden de batterij te verwijderen wanneer deze volledig is opgeladen. Het niet volledig verbruiken en opladen van de batterij, zoals hierboven beschreven. Regelmatig gebruik; hoe meer u de batterij gebruikt, hoe eerder deze versleten is. [. . . ] Dit apparaat mag alleen gebruikt worden volgens de reguleringen en beperkingen die gelden in het land van gebruik. Voor meer informatie neemt u contact op met het plaatstelijke kantoor van het land van gebruik. Nederlands De FCC RF veiligheidseis De uitgezonden straling van de Wireless LAN Mini-PCI kaart en Bluetooth kaart ligt ver onder de radiofrequentie stralingslimiet van de FCC. Desalniettemin dient de Wireless module notebook PC serie zodanig gebruikt te worden dat de mogelijkheid op menselijk contact tijdens normale operatie geminimaliseerd wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE E5-771

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE E5-771 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag