Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E5-571G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E5-571G. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE E5-571G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E5-571G te teleladen.


ACER ASPIRE E5-571G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (111 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE E5-571G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 Muziek en video afspelen 30 Productregistratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Instellen 5 De tablet uitpakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De camera en camcorder gebruiken 35 De tablet gebruiken 7 Indicatoren en pictogrammen van de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Indicatoren en pictogrammen van de Het touchscreen gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer geen van deze diensten er ongewoon uitziet, tikt u op Accept & download (Accepteren en downloaden) om verder te gaan met de installatie. 28 Onlinetoepassingen U kunt de voortgang van de download bijhouden via de apps-pagina en het statusgebied van de tablet. Belangrijk: Voor sommige toepassingen moet u mogelijk betalen voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Checkout-account nodig om voor deze toepassingen te kunnen betalen. Gedownloade toepassingen gebruiken Nadat u een toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u die terugvinden in de onderdelen APPS of WIDGETS in het toepassingenmenu. Sommige toepassingen bieden een app en een widget, terwijl andere toepassingen alleen een widget (en geen app) bieden. Zie "Het beginscherm aanpassen" op pagina 14. Gedownloade toepassingen verwijderen Als u een toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de toepassing verwijderen via het menu APPS door het pictogram van de toepassing ingedrukt te houden en dit naar de prullenbak in de linkerbovenhoek van het scherm te slepen. Opmerking: Door een app te verwijderen van het beginscherm, wordt alleen de snelkoppeling verwijderd. Zie "Snelkoppelingen en widgets toevoegen of verwijderen" op pagina 14. U kunt toepassingen ook verwijderen door in het toepassingenmenu te tikken op Settings (Instellingen) en APPS te selecteren. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op Uninstall (Verwijderen) en bevestig de verwijdering. 29 Google Hangouts Opmerking: Google Hangouts is mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar. U moet een Google-account activeren om Google Hangouts te kunnen gebruiken. Hier ziet u een lijst met uw contactenpersonen die verbonden zijn met de diensten van Google Hangouts. Tik op het menubalkpictogram in de rechterbovenhoek voor toegang tot Helpinformatie die uitgebreide uitleg geeft over alle functies van de app. 30 Multimedia afspelen Muziek en video afspelen Multimedia afspelen De tablet wordt geleverd met een breed scala aan programma's waardoor u van multimedia-inhoud kunt genieten. Muziek afspelen Gebruik Play Music (Muziek afspelen) om te luisteren naar muziekof andere audiobestanden die u vanaf een computer, USB-station, apparaat voor massaopslag etc. Klik op de pijl naast de naam om opties te bekijken, zoals het toevoegen van een titel of een fonetische naam. Als u meerdere vermeldingen wilt invoeren, zoals een afzonderlijke vermelding voor een mobiel telefoonnummer en een vast telefoonnummer, tikt u op het plusteken om een tweede vermelding te maken. Tik op Add another field (Een veld toevoegen) voor meer categorieën. Als u een afbeelding wilt toewijzen aan een contact, tikt u op het silhouet en kiest u een afbeelding uit de fotogalerie van de tablet (kies Gallery (Galerie) indien nodig). Tik als u klaar bent in de linkerbovenhoek op Done (Gereed) om het contact op te slaan. Tip: Stel elk telefoonnummer in op het correcte netwerktype, omdat hierdoor bepaalde functies worden bepaald. Bepaalde toepassingen herkennen bijvoorbeeld alleen mobiele nummers, omdat deze toepassingen functionaliteit nodig hebben die alleen beschikbaar is op mobiele netwerken. 34 Een contact openen Tik in de lijst aan de linkerzijde op de naam van een contact om de gegevens van dat contact te bekijken. Tik op een vermelding (zoals een e-mailadres) om de toepassing te openen die is gekoppeld aan de betreffende vermelding. Om informatie toe te voegen of te wijzigen, tikt u op het potloodpictogram. Tik op Done (Gereed) om de wijzigingen op te slaan of op Cancel (Annuleren) om ze te verwijderen. Contacten met een ster U kunt uw favoriete contacten snel openen door een ster toe te voegen. Open eerst het contact en tik vervolgens op de ster naast de contactnaam. [. . . ] Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en 6. Het verlenen van sublicenties of de Software op andere wijze beschikbaar stellen aan derden, met als uitzondering dat u na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en -verordeningen exporteren, of (i) enige Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, wegsluizen, technische gegevens hieruit openbaar maken of vervreemden aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) enige Software aanwenden voor gebruik dat in strijd is met de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten. 52 ONDERSTEUNING Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden. ACER LIVE UPDATE Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE E5-571G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE E5-571G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag