Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-732G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-732G. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE E1-732G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-732G te teleladen.


ACER ASPIRE E1-732G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (112 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE E1-732G (5877 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE E1-732G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Volg alle waarschuwingen en instructies die aangegeven zijn op het product zelf. Het product uitschakelen voordat het wordt schoongemaakt Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen. Waarschuwingen • • • Geruik het apparaat niet in de buurt van water. [. . . ] Let op uw zicht Lang naar het beeldscherm kijken, onjuiste bril of contactlenzen, lichtweerspiegelingen, uitbundige of te weinig verlichting, slecht afgestelde beeldschermen, te kleine lettertypes en beeldschermen met weinig contrast zijn factoren die spanning op uw ogen vergroten. Het volgende deel biedt aanwijzingen om spanning op de ogen te verminderen. € • • • • • Geef uw ogen af en toe een pauze door even van het beeldscherm weg te kijken en op een punt veraf te focussen. Houd uw hoofd een stukje hoger dan de bovenrand van het beeldscherm, zodat uw ogen naar beneden kijken als u naar het midden van het beeldscherm kijkt. Stel de helderheid en/of contrast van het beeldscherm in op een comfortabel niveau zodat tekst goed leesbaar en afbeeldingen goed zichtbaar zijn. Voorkom schitteringen en reflecties door: • • • • • • • • Plaats het beeldscherm zodanig dat de zijkant naar venster of lichtbron is gekeerd. Gebruik een klep rond het beeldscherm, zoals een stuk karton dat aan de bovenkant van het beeldscherm is geplakt. Zorg dat u niet gedurende lange tijd in een heldere lichtbron, zoals een open raam, hoeft te kijken. Goede werkgewoonten ontwikkelen Ontwikkel de volgende werkgewoonten om het omgaan met de computer meer ontspannen en productiever te maken: • Neem regelmatig en vaak korte pauzes. Als dit onvermijdelijk is, werk dan slechts gedurende korte periodes, neem vaak pauzes en doe rekoefeningen. Veiligheidsinstructies Instructies voor weggooien Tips en informatie voor gebruiksgemak iii v vii Systeemtour Omgeving 1 3 De computer instellen Essentiële informatie voordat u de computer gebruikt Kies een plaats Het pakket openen De randapparatuur aansluiten De computer starten De computer uitschakelen Het systeem upgraden De computer openen Nieuwe componenten instellen 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 Veelgestelde vragen De behandeling van de computer Belangrijke tips Reiniging en onderhoud De computer en het toetsenbord reinigen Uw aanwijsapparaat schoonmaken De monitor reinigen Wanneer neemt u contact op met een onderhoudstechnicus Technische ondersteuning vragen 7 9 9 9 9 10 10 10 10 Voorschriften- en veiligheidsmededeling11 FCC verklaring Modemverklaringen Verklaring stralingsnormering Verklaring m. Het is mogelijk dat er bestanden van het besturingssysteem zijn beschadigd of ontbreken. Plaats de opstartdiskette die u tijdens de installatie van Windows hebt gemaakt, in het diskettestation en druk op Ctrl + Alt + Del om de computer opnieuw te starten. Hierdoor wordt automatisch een systeemdiagnose gemaakt en de nodige herstelactiviteiten uitgevoerd. Als het diagnoseprogramma echter nog steeds een probleem aangeeft, dient u mogelijk het herstelproces uit te voeren om de fabrieksinstellingen van het systeem te herstellen. als de LED brandt , controleert u het volgende: • • V: Er wordt niets op het scherm weergegeven. A: De functie voor stroombeheer van de computer schakelt het scherm automatisch uit om stroom te besparen. Als het opnieuw starten van uw computer niet werkt, neem dan contact op met uw leverancier of onze dienst voor technische ondersteuning. Raadpleeg de documentatie van de printer voor aanvullende informatie over de printer. nederlands A: Controleer het volgende: • Het volume is mogelijk gedempt. Als op het pictogram een rondje met een rode streep wordt weergegeven, klikt u op het pictogram en schakelt u het selectievakje Dempen uit. U kunt ook op de volumeregeling/demping-knop op uw USB-toetsenbord drukken om het geluid in of uit te schakelen. [. . . ] U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen: Nederlands • • • • Draai de televisie- of radioantenne totdat de storing stopt. Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE E1-732G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE E1-732G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag