Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-731G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-731G. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE E1-731G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-731G te teleladen.


ACER ASPIRE E1-731G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4000 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE E1-731G (4660 ko)
   ACER ASPIRE E1-731G QUICK START GUIDE (3474 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE E1-731G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsklep (alleen HD 7/18) De veiligheidsklep gaat open indien de toegelaten bedrijfsoverdruk overschreden wordt, het water stroomt terug naar de aanzuigkant van de pomp. Symbolen op het apparaat Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ondeskundigen het apparaat bedienen. U mag de straal mag niet richten op personen, dieren, onder stroom staande voorwerpen of de hogedrukreiniger zelf. Volgens de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aangesloten worden op het drinkwaternet. [. . . ] Bij apparaten met slangtrommel:  Krukhendel in de slangtrommelas steken en laten klikken. Voor de inbedrijfstelling Uitpakken – – De inhoud van de verpakking controleren bij het uitpakken. U mag het apparaat uitsluitend aansluiten op een wandcontactdoos, die is aangebracht door een elektrotechnische installateur, volgens IEC 60364. 58 NL – 3 De maximaal toegelaten netimpedantie aan het elektrische aansluitpunt (zie Technische gegevens) mag niet overschreden worden. In geval van onduidelijkheden in verband met de netimpedantie aan uw aansluitpunt neemt u best contact op met uw electriciteitsmaatschappij. Het apparaat moet met een stekker op het stroomnet aangesloten worden. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/ elektromonteur. Stekker en koppeling van een gebruikt verlengsnoer moeten waterdicht zijn. Verlengingskabel met een voldoende grote diameter gebruiken (zie „Technische gegevens“) en volledig van de kabeltrommel wikkelen. Gebruik in de buitenlucht uitsluitend daarvoor toegelaten en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren met een voldoende leidingdiameter: Aansluitwaarden zie typeplaatje/Technische gegevens. Voorzichtig Systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aansluiten! waarschuwing Afgewerkte olie mag uitsluitend via de hierop gespecialiseerde inzamelcentra worden afgevoerd. Waarschuwing Vorst beschadigt het apparaat als het water er niet volledig uit is. Waarschuwing courant antivriesmiddel voor voertuigen op basis van glycol gebruiken. Veiligheidsinspectie/ onderhoudscontract Met uw handelaar kunt u een regelmatige veiligheidsinspectie afspreken of een onderhoudscontract afsluiten. σ Voor het transport op lange trajecten het apparaat aan het greep achter zich aan trekken. σ Bij apparaten zonder slangtrommel de duwbeugel voor het dragen naar omlaag brengen. Apparaat voor het dragen aan de grepen en niet aan de duwbeugel vastnemen. σ Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen. Voor elke werking  Aansluitkabel controleren op schade (gevaar door elektrische schok), beschadigde aansluitkabel onmiddellijk laten vervangen door een geautoriseerde klantendienst / elektrotechnisch vakman. 3 druppels water per minuut zijn toegelaten en kunnen ontsnappen aan de onderkant van het apparaat. Bij melkachtige olie (water in de olie) onmiddellijk de klantendienst contacteren. [. . . ] 62 NL – 7 Reserveonderdelen – – – Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat. Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing. Garantie In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE E1-731G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE E1-731G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag