Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-731

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-731. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE E1-731 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-731 te teleladen.


ACER ASPIRE E1-731 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4000 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE E1-731 (4432 ko)
   ACER ASPIRE E1-731 ǔ (4666 ko)
   ACER ASPIRE E1-731 QUICK START GUIDE (3474 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE E1-731

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aangezien het water in de waterfilter de vuildeeltjes bindt, wordt geen stof opgewaaid bij het ledigen van het water. 800 Waterfilter Garantie In elk land gelden de door onze hiervoor verantwoordelijke verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn als een materiaal of fabrieksfout hiervan de oorzaak is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem de accessoires en uw aankoopbewijs mee. [. . . ] De volgende stoffen nooit opzuigen: – Explosieve of brandbare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof) – Reactief metaalstof (bijv. Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten. Beschrijving apparaat  Afbeeldingen zie uitklapblad 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Netsnoer met stekker Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT) Apparaatklep Handgreep Openingsknop voor apparaatklep Ontschuimvloeistof (FoamStop) Polstermondstuk Parkeerhouder voor vloerspuitkop Accessoireklep Bergruimte toebehoren Spleetmondstuk Afvoerklep voor HEPA-filter HEPA-filter Waterfilterreservoir Keerschot Deksel van waterfilterreservoir Tussenfilter Vloerzuigmond, omschakelbaar 33 NL – 6 19 Ontgrendeling voor de verstelling van de telescopische zuigbuis 20 Telescoopzuigbuis 21 Secundaire-luchtschuifklep 22 Handgreep 23 Zuigslang Bij apparaat 1. 195-202, 0 extra in de leveromvang 24 Turbo vloerspuitkop een rechte houding ontspannen kunt werken. waterfilterreservoir vullen Let op Gebruik dit apparaat niet zonder gevuld waterfilterreservoir!Bij de levering zijn de tussenfilter en het keerschot reeds gemonteerd. Gelieve bij het vullen erop te letten dat deze bestanddelen juist aangebracht zijn (zie: LEVERINGSPAKKET). Ze kunnen de oorzaak zijn van een slechte zuigprestatie of een vroegtijdige uitval van de tussenfilter (zie: WERKING BEEINDIGEN). afbeelding  Apparaatklep openen en ontschuimvloeistof (FoamStop) en waterfilterreservoir wegnemen. Afbeelding  Het deksel van het waterfilterreservoir en het keerschot verwijderen en het waterfilterreservoir tussen de MIN- en MAX-markering vullen met leidingwater (ca. Om dat te vermijden, moet een volledig dopje ontschuimvloeistof in het waterbad gevoegd worden. Afbeelding  Door zacht aan de stroomkabel te trekken, trekt de kabel zich automatisch in het apparaat. Reinigen van het waterfiltersysteem Let op Na elk gebruik het waterfilterreservoir, het filterdeksel en het keerschot onder stromend water afspoelen en laten drogen. gelieve op proper gereinigde geleidingen van het keerschot te letten. Afbeelding  Het waterfilterreservoir uit het apparaat nemen (zie: WATERFILTERRESERVOIR VULLEN). σ Deksel, keerschot en waterfilterreservoir onder stromend water afspoelen en laten drogen. (zie: ONDERHOUD) Let op Alle onderdelen van de waterfilter moeten voor de montage goed gedroogd zijn!Transport, opslag Let op Voor het bewaren van het apparaat moet gegarandeerd zijn dat geen water meer in het waterfilterreservoir zit en dat alle onderdelen van het waterfiltersysteem goed droog zijn. σ Apparaat voor het transport aan de draaghandgreep vasthouden en in droge ruimten opslaan. Op de onderkant van het apparaat bevindt zich voor het vloermondstuk een extra parkeerpositie. Reiniging en onderhoud ṇ Gevaar Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Tussenfilter reinigen / vervangen Instructie: De tussenfilter bij normaal gebruik ten laatste alle 8 weken reinigen, bij een vermindering van de zuigkracht ook vroeger. [. . . ] ƽ Gevaar Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd. Te weinig of te veel water in het waterfilterreservoir  MIN / MAX markering op het reservoir controleren. (zie: WATERFILTERRESERVOIR VULLEN) Zwakke / verminderde zuigkracht Keerschot vergeten of niet juist aangebracht  Keerschot juist aanbrengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE E1-731

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE E1-731 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag