Gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-570. Wij hopen dat dit ACER ASPIRE E1-570 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ACER ASPIRE E1-570 te teleladen.


ACER ASPIRE E1-570 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3620 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ACER ASPIRE E1-570 (4309 ko)
   ACER ASPIRE E1-570 ǔ (4253 ko)
   ACER ASPIRE E1-570 QUICK START GUIDE (2292 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ACER ASPIRE E1-570

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gelieve mineraaloliehoudend afvalwater niet in de grond, waterlopen of rioleringen te laten terechtkomen. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik. Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. [. . . ] De reinigingskop mag in geen geval tegen de wand van het reservoir botsen. Persoonlijke bescherming Bij het reinigen van geluidsversterkende onderdelen dient men gehoorbescherming te dragen ter voorkoming van gehoorbeschadigingen. In functie van de concentratie en het gezondheidsrisico van de gebruikte reinigingsvloeistof moet de volgende veiligheidsuitrusting gedragen worden: – vloeistofafstotende veiligheidskledij – veiligheidsbril of gezichtsbescherming – dichte handschoenen – dicht schoeisel Symbolen in de gebruiksaanwijzing ƽ Gevaar Wijst op een onmiddellijk dreigend gevaar. In geval van niet-naleving van de instructie dreigen ernstige en zelfs dodelijke verwondingen. In geval van niet-naleving van de instructie kunnen lichte verwondingen of materiële schade optreden. Veiligheidsvoorschriften die bij de gebruikte reinigingsmiddelen geleverd zijn (doorgaans op het verpakkingsetiket) in acht nemen. Om gevaren door een verkeerde bediening te vermijden, mag de installatie alleen bediend worden door personen die zijn ingewerkt in de bediening, die hun capaciteiten bewezen hebben en die belast zijn met het gebruik. € – Nederlands 27 Geautoriseerde bedieners Geautoriseerde bedieners zijn personen die het 18e levensjaar beëindigd hebben en in staat zijn om die installatie te bedienen (uitzonderingen voor personen in opleiding zie BGV D15 §6). Sieve atmosfeer in de vorm van een wolk van in de lucht voorhanden brandbaar stof kan vormen. 16 Alle delen die in contact komen met het medium moeten aangesloten zijn aan het aardingssysteem. 1 De binnenreiniger mag in zone 0 van reservoirs alleen gebruikt worden indien de reservoirs een grootte van 1 m diameter bij een courante reservoirhoogte of een vergelijkbare grootte niet overschrijden. € Zone 22 Zone 22 is een bereik waar zich bij een normale werking geen of slechts gedurende korte tijd een gevaarlijke explo- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 Nederlands Principiële schets van de indeling van de zones A B C D Zone 1/22 Categorie 2/3 Zone 0/20 Categorie 1 Nederlands 29 Technische gegevens Bestelnr. Bedrijfsdruk bij werking met oplosmiddelen Spanning Stroomsoort Frequentie Nominaal vermogen Beveiligingsklasse Luchtdruk Volume perslucht Functioneel toerental aandrijving Geluidsdrukniveau (EN 60704-1) Hogedrukaansluiting Min. +40 II 1/2 G c T4 II 1/3 D c 120 °C l/h (l/min) °C °C MPa (bar) MPa (bar) V -Hz W -MPa (bar) l/min 1/min dB(A) -mm mm mm kg °C Maatblad HKF 50 30 Nederlands Reinigingsvloeistoffen Oplosmiddelen ƽ Gevaar De Ex-beveiliging moet bij de werking met oplosmiddelen en in Ex-zones in acht genomen worden!Druk bij werking met oplosmiddelen: 5 MPa ṇ Waarschuwing Bij de werking met oplosmiddelen verminderde bestendigheid van het afdichtingsmateriaal, daarom onmiddellijk na gebruik spoelen!1 Koolwaterstoffen Bijvoorbeeld: Petroleum 2 Aromaten (oplosmiddelen) Bijvoorbeeld: benzol, toluol 3 Ketonen Bijvoorbeeld: MEK (Methyl Ethyl Ketonen), aceton 4 Esters Bijvoorbeeld: butylacetaat, methylacetaat 5 Glycolen Bijvoorbeeld: butylglycol 6 Gemengde oplosmiddelen Bijvoorbeeld: butylacetaat 85, isobutylacetaat 85 (85 = 85% butylacetaat + 15% n-butanol) 7 Regeneraten, destillaten uit verschillende oplosmiddelen die reeds werden gebruikt voor reinigingsdoeleinden e. 10%, zonder aandelen van hypochloriden Zuren ṇ Waarschuwing – Bij zout- en zwavelzuur verhoogde materiaalafname, daarom onmiddellijk na gebruik spoelen / neutralisieren!0, 5% – Water 1 Water 2 Volledig ontzout water Andere reinigingsvloeistoffen Bij gebruik van andere reinigingsvloeistoffen moet de bestendigheid aan de hand van de materiaallijst gecontroleerd worden!Die reinigingsvloeistoffen mogen alleen gebruikt worden na vrijgave door Kärcher!Persluchtslangen aansluiten aan de persluchtmotor Waarschuwing Bij te kleine knaldempers doet de ontstane opstuwing van retourlucht een onzekere loop van de persluchtaandrijving ontstaan. € Slanggrootte voor toevoerlucht: DN 6  Afvoerslangen aansluiten aan aansluiting nr. € Slanglengte: 1-2 m – Slanggrootte voor retourlucht: DN 6 * Standaard Speciale sproeiers voor de werking met oplosmiddel op aanvraag. [. . . ] Voordeel: – Beter reinigingsresultaat door een grotere diameter en kracht van de reinigingsstraal. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van de fabrikant of door hem aanbevolen onderdelen, zoals – reserve- en slijtageonderdelen – accessoires – bedrijfsstoffen – Reinigingsmiddel ƽ Gevaar Ongevallengevaar bij het werkzaamheden aan de installatie!Bij alle werkzaamheden:  Hogedrukpomp aan de hoofdschakelaar spanningsvrij schakelen en beveiligen. ρ Exploitant Werkzaamheden met de aanduiding 'Exploitant' mogen alleen door geschoolde personen uitgevoerd worden die de hogedrukinstallatie veilig kunnen bedienen en onderhouden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ACER ASPIRE E1-570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ACER ASPIRE E1-570 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag